U bent hier

Strategie voor een geïntegreerde wijkrenovatie

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
Circulaire economie
Energie
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

 

Heel wat verouderde (sociale) woonwijken voldoen niet meer aan de huidige wensen en normen. Huisvestingsmaatschappijen of lokale besturen stellen zich de vraag wat de beste oplossing is: afbraak en herbouw of renovatie.

Renovatie met aandacht voor doorgedreven isolatie, de toepassing van circulaire principes en het gebruik van gezonde en milieuverantwoorde bouwmaterialen is volgens VIBE de beste keuze. Elk gebouw bevat immers een grote massa aan bouwmaterialen die elk een milieu-impact hebben. Bovendien gaat het dikwijls over wijken met een bepaalde uitstraling, homogeniteit of karakter. In de gevallen dat afbraak en herbouw de enige mogelijkheid is, kunnen de gebruikte materialen een tweede leven krijgen in het nieuwe project.

VIBE helpt bij de analyse van de (sociale) woonwijk en het uittekenen van de krijtlijnen voor de collectieve renovatie en/of het hergebruik van de materialen.

Projectinhoud en -verloop

Stap 0: Intakegesprek

 • Eerste inleidende gesprek met de opdrachtgever
 • Sitebezoek om de behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen
 • Opstellen van een plan van aanpak voor de opdrachtgever
 • Hulp bij de stakeholdersanalyse
 • Afspreken van het aantal werksessies (standaard zijn vier werksessies voorzien)

Stap 1: Analyse van de wijk: kwaliteiten, knelpunten, kansen, bedreigingen

 • Om tot een goed project te komen, is een goede analyse onontbeerlijk. De gemeente en de eventuele partners (zoals de sociale huisvestingsmaatschappij) kennen de wijk het beste en kunnen deze info best doorgeven.
 • VIBE helpt de gemeente om de kwaliteiten, knelpunten, kansen en bedreigen in kaart te brengen op een heldere en gestructureerde manier.
 • Tijdens de analyse onderzoeken we drie niveaus: wijk, straat en gebouw.
 • Wat zijn de noden van de bewoners, de buurtbewoners op de drie niveaus (wijk, straat, woning).
 • Wat is de oorspronkelijke visie van de wijk? Wat blijft er van over? Heeft de wijk een bepaalde uitstraling, homogeniteit of karakter? Door wat wordt dat bepaald?
 • Voor deze stap wordt 1 werksessie voorzien.

Stap 2: Ambitie en visie op vlak van circulaire wijkrenovatie

 • Samen met de werkgroep onderzoeken we de ambitie mbt verweving van functies, meervoudig ruimtegebruik, introductie van deelinitiatieven (samentuinen, deelwagens, deelfietsen, deelmaterieel…), hergebruik van de gebouwen, hergebruik van de structuren, hergebruik van de materialen, veranderingsgericht bouwen, materiaalgebruik, collectieve renovatie…
 • Voor deze stap wordt 1 werksessie voorzien.

Stap 3: Vergelijking van verschillende scenario’s

 • Op basis van de eerder opgestelde analyse en ambitie maken we samen met de werkgroep 2 à 3 scenario’s waarbij de voor- en nadelen worden opgelijst en/of op kaart gezet. Het ene scenario kan bijvoorbeeld uitgaan van behoud van alle woningen, een ander scenario zet in op hergebruik van de structuren en integratie van een aantal nieuwe volumes.
 • Voor deze stap worden 1 werksessie voorzien.

Stap 4: Mogelijke tools om de ambitie en in de praktijk om te zetten

 • Welke tools zijn er nodig om de ambitie in de praktijk om te zetten?
 • Aan de hand van een overzichtelijke lijst en goede voorbeelden worden de mogelijke tools afgewogen, denk aan de opmaak van een masterplan, het opzetten van een collectief renovatieproject, een deelsysteem, een samentuin…
 • Dankzij dit overzicht van mogelijke pistes en de voorbeelden kan de gemeente een strategie uitschrijven om concreet aan de slag te gaan.
 • Voor deze stap wordt 1 werksessie voorzien.

Stap 5 – Nazorg

 • Tot een maand na de laatste werksessie kan tot 4 uur nazorg geleverd worden

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor

 • De praktische organisatie van de werksessies.
 • De opmaak van een analyse- en ambitienota.
 • De opmaak van een strategienota.

Prijs (exclusief BTW) 13.260 euro

Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.

Heb je interesse om een duurzame wijk te realiseren in jouw gemeente, neem dan contact op met Eva Heuts, expert duurzame stedenbouw, eva.heuts@vibe.be. Zij helpt je graag op weg in het aanbod.