U bent hier

Kinderraad: kinderen worden wakkere klimaatburgers

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, School
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
We werken met kinderen of jongeren die schoollopen in jouw gemeente . Zij bereiden vragen en voorstellen voor die ze voorleggen aan Burgemeester en schepenen op een Kindergemeenteraad. Daarnaast leren ze ook onder deskundige begeleiding hun eigen beleidsaanbevelingen te formuleren rond een bepaald duurzaamheidsthema. Doorheen het proces leren ze zowel inhoudelijk als op vlak van actief burgerschap heel wat bij!​
 
Projectinhoud en -verloop
 
 • Voorbereiding: 
  • bepalen voor welke leeftijdsgroep we de kinderraad willen inrichten
  • Opmaak van een tijdslijn: hoeveel bijeenkomsten, wanneer organiseren we de slotconferentie,…
  • bepalen van het thema
 • Uitrol:
  • Oproep naar de scholen op het grondgebied van de gemeente met de vraag uit de bedoelde leeftijdsgroep enkele leerlingen af te vaardigen
  • Na samenstelling van de raad: Organiseren van de bijeenkomsten met inspirerende workshops over het gekozen thema, een sessie over inspraak en beleid, sessies ter voorbereiding van de beleidsaanbevelingen
 • Slot:
  • de leerlingen brengen op creatieve wijze hun voorstellen naar voor tijdens de slotzitting in aanwezigheid van de bevoegde schepenen en geïnteresseerde raadsleden. De schepenen kregen de beleidsaanbevelingen op voorhand zodat ze hun antwoorden kunnen voorbereiden.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
Beschikbaarheid bestuur, ter beschikking stellen van gemeenteraadszaal, voorbereiden van een antwoord op de aanbevelingen van de kinderen/jongeren.
 
Prijs
 
Vanaf 5000 euro (exclusief BTW)
 
Contactpersoon
 
Peter Hulpiau, Coördinator Nederlandstalige projecten, educatie@goodplanet.be
 
Referenties: 
 • Leuvense kinderklimaatraad (Milieudienst)
 • Holsbeekse Kinderraad (ism MOS Vlaams-Brabant) (Milieudienst)
 • Kinderraad Anderlecht gedurende 5 jaar (tot 2016)
 • Kinderraad IOK (In ontwikkeling)

 

Foto Goodplanet