U bent hier

Een lokale voedselstrategie: duurzaam van producent tot consument

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Voeding
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Carina Govaert
03/ 281 74 75
De impact van voedsel op het klimaat is groot. Voedselproductie en consumptie zijn samen verantwoordelijk voor 1/3 van de door de mens geproduceerde broeikasgassen. Voedselimport kost energie en speelt een belangrijke rol in de nijpende waterproblematiek. Er wordt veel voedsel verspild, 30% gaat doorheen de keten verloren. Een goed uitgewerkte voedselstrategie draagt zo bij aan gemeentelijke klimaatdoelstellingen. Tegelijkertijd bevordert ze de sociale cohesie en integratie in je gemeente. 
Wil jij in je gemeente of je regio werk maken van een lokale voedselstrategie op maat? Voor jou is Velt graag een meedenkende en creatieve partner. Een voedselstrategie is succesvol als ze een grote groep consumenten en producenten bereikt en betrekt.  Om tot meer duurzaam gedrag te komen zoeken we samen met  alle betrokken partijen (gemeente, landbouwers, distributie, burgers, verwerkingsbedrijven, restaurants en grootkeukens, …) naar haalbare en resultaatgerichte acties waarbij seizoensgebonden, lokale voeding voorop staat.
 

Onze troeven: participatie, integratie en op maat.

Velt pakt de uitwerking van een voedselstrategie op een geïntegreerde en participatieve manier aan. We brengen niet alleen verschillende beleidsdomeinen samen, we betrekken ook de verschillende schakels in het voedselsysteem, van productie tot consumptie.
We helpen jouw gemeente bij het opstarten van de dialoog en bij het omzetten van de uitkomst hiervan in een concreet actieplan. 
Zo’n actieplan omvat een aantal pijlers: het vermijden van voedselverlies, opschalen van korte keten-initiatieven, inzetten op duurzame consumptie,... Alle activiteiten en dynamieken die gericht zijn op voedsel in een welbepaalde regio worden gebundeld en zichtbaar gemaakt.

Velt levert kennis en ideeën, Velt gebruikt een aangepaste methodiek. Velt beschikt over een lokaal netwerk  van mogelijke partners die de handen uit de mouwen kunnen steken voor het opstellen en uitvoeren van je voedselstrategie.  

Projectinhoud, -verloop en timing

Stappen in de Velt-aanpak voor een voedselstrategie die wèrkt

 • Tijdens een startoverleg wordt de scope van het project en de begeleiding bepaald, en de regionale context geschetst. Ook de kerngroep met de meest cruciale stakeholders wordt geselecteerd. Deze kerngroep of voedselplatform bewaakt het hele proces en heeft het eigenaarschap. 
 • In een fase 1 (voorbereidende fase) maken we samen met de gemeente en één of meer stakeholders uit de kerngroep een inventaris en analyse van de regio. De analyse gaan we ook bottom-up onderbouwen. Tijdens “streekproeven” brengen we de verschillende lokale betrokkenen (landbouwers, consumenten, verdelers, verwerkers) samen rond een lokale (feest)tafel. Ze gaan er in gesprek, Velt ondersteunt de interactie en stuurt ze aan. Velt maakt een samenvattend verslag van de analyse-fase. 
 • In fase 2 worden op basis van de resultaten van fase 1 in overleg met de gemeente keuzes gemaakt rond de strategische aanpak en concrete acties. Het geheel wordt door Velt gebundeld in een voedselstrategie-document met een visie, doelstellingen en een aantal concrete acties die in een derde fase worden uitgevoerd. 

Van startoverleg tot oplevering voedselstrategie-document duurt ongeveer 1 jaar.
 

 • Tijdens fase 3 (uitvoeringsfase) van de voedselstrategie organiseren we opnieuw streekproeven, nu om innovatieve ideeën en initiatieven te begeleiden en verder uit te werken. Bijvoorbeeld lokale boeren op de wekelijkse markt krijgen, ongebruikte grond in de gemeente ter beschikking stellen van  een CSA -boer, een samentuin voor een groep buurtbewoners opstarten, een stadslandbouwinitiatief, een voedselspel voor een lagere school organiseren, een jaarlijks foodfestival, een gespreksavond over gezonde en duurzame voeding,  meer eetbaar groen in het stadspark, een samenkook-project dat werkt met oogstoverschotten van lokale producenten, een gedeelde boomgaard bij een zorgcentrum, … 

De duur van deze fase is afhankelijk van de gekozen acties, 2 jaar is vaak nodig. 
Velt heeft een ruime ervaring met het opstarten en begeleiden van verschillende ecologische “samen”- initiatieven en kan zo ook heel concrete ondersteuning bieden in de uitvoeringsfase.

 
De gemeente is verantwoordelijk voor: 
 
 • Aanstelling van één gemeentelijk personeelslid die deel uitmaakt van het kernteam (= het voedselplatform)
 • De logistieke ondersteuning voor de vergaderingen van het voedselplatform en deels voor de streekproeven
 • Grafische vormgeving, productie en verspreiding van gedrukte communicatiematerialen
 
Prijs (excl. btw)
 
De prijs is afhankelijk van de aard van het project en de gewenste begeleiding. Daarom is deze prijs een richtprijs, op maat te verfijnen.
 
Richtprijs fase 1 (voorbereidende fase) -  looptijd: ong. 8 maand – 10.000 euro
 • startoverleg
 • inventaris en analyse van de regionale, duurzame voedselinitiatieven
 • organisatie van 2 streekproeven
 • uitwerken bekendmaking en bijhorende communicatie
Richtprijs fase 2 (uitwerking strategie) – looptijd: ong. 4 maand – 5.000 euro
 • uitwerking strategie met visie, doelstellingen en actieplan met als resultaat een voedselstrategie-document
Richtprijs fase 3 (uitvoerende fase) - looptijd: min. 2 jaren – afhankelijk van de acties, in overleg te bepalen
 • bv. procesbegeleiding voedselplatform – ong. 5.000 euro per jaar
 • bv. uitwerking, communicatie en ondersteuning van acties met min. 3 streekproeven – ong. 5.000 euro per jaar.
 • bv. trajectbegeleiding samentuin (opstart, begeleiding tuiniers 1e teeltseizoen – ong. 8.000 euro
 
Contactpersoon Velt
 
Carina Govaert, carina@velt.nu, 03-281 74 75
 
 
Foto Velt
Getuigenissen van klanten: 

De regio Kortrijk en Velt werken samen aan een regionale voedselstrategie: Voedselrijk

Inspiratie troef bij de 28 deelnemers op de streekproef in de Heerlijkheid vann Heule in mei 2017. Ideeën en invalshoeken van buurtbewoners, landbouwers en geïnteresseerden uit de omgeving van Heerlijkheid van Heule en Eulemarkt werden uitgewisseld en besproken terwijl ze genoten van een 100% lokale maaltijd, bereid door 2 ecokoks in samenwerking met vzw De Kier. De resultaten uit de streekproef werden verwerkt in 'Voedselrijk 2018-2021, implementatie van de regionale voedselstrategie voor de regio Zuid-West-Vlaanderen’.

Meer info: https://www.velt.be/voedselrijk