U bent hier

Wijkrenovatie . Asbestverwijdering en dakisolatie gaan hand in hand.

Pilootproject op wijkniveau in Kampenhout. OVAM, 3WPlus en Dialoog slaan de handen in elkaar

Bron: 
Dialoog

Dat asbest de gezondheid kan schaden, is ondertussen zo klaar als een klontje. Toch werd het nog tot begin deze eeuw gebruikt omwille van zijn veelzijdigheid. Dat wil zeggen dat ons woningareaal nog duizenden huizen telt met asbest op het dak of tegen de gevel. Vlaanderen wil tegen 2040 asbestveilig zijn. Daarom vroeg het OVAM om een beleid uit te werken om die doelstelling te halen. Wij van Dialoog nemen het deel dakisolatie voor onze rekening.

Pilootproject woonwijk De Hutte in Kampenhout

“De meeste daken in de wijk De Hutte zijn bedekt met asbestleien”, vertelt Kampenhouts milieuschepen Stefan Vandevenne. “De wijk is bovendien gebonden aan stedenbouwkundige voorschriften en de uniformiteit moet behouden blijven. Net daarom is een overkoepelende aanpak interessant.” De uniformiteit van de wijk zal het project dan ook vlot doen verlopen, zo vermoeden de betrokken partners. Daarom is De Hutte interessant als pilootproject. Bedoeling is om goede praktijken te ontwikkelen die, als ze succesvol blijken, ook op andere woonwijken toegepast kunnen worden.

Samenaankoop is goedkoper

De formule van de samenaankoop moet het project betaalbaar houden. Om het asbest te verwijderen en de dakisolatie te plaatsen, zoeken de partners één aannemer voor de hele wijk. Door de werken te bundelen en als groep te onderhandelen, ontstaan er schaalvoordelen die de prijs kunnen drukken. OVAM neemt de kosten voor het transport en de verwerking van het asbest op zich.

Minder energie met meer comfort

Als je een asbestdak verwijdert, kun je net zo goed van de gelegenheid gebruik maken om het meteen correct te isoleren. En daar komt de jarenlange ervaring van Dialoog uitstekend van pas. We zoeken samen met de aannemer naar de meest ecologische en energiezuinige oplossing en zien erop toe dat de werkzaamheden correct verlopen.
Dakisolatie zorgt voor een gevoelige daling van het energieverbruik en een lagere energiefactuur. Een degelijk geïsoleerd dak komt ook het wooncomfort ten goede. Onaangename tocht en ongewilde condensatie behoren meteen tot het verleden. Een asbestvrij en energiezuinig huis is bovendien een meerwaarde als je het wilt verkopen.

Contacteer Inge Pauwels inge.pauwels@dialoog.be als je ook nadenkt over een wijkrenovatieproject.

Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan het aspect dakisolatie van deze ondersteuning kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.

Schrijf je in op de Dialoog nieuwsbrief

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: