U bent hier

Klimaatstad Eeklo heeft wind in de zeilen

Bron: 
De Standaard 10 december 2021
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.

Door al jarenlang te investeren in windenergie is er nu ook ruimte om te investeren in onder andere zonne-energie. ‘En daarbij betrekken we alle inwoners’, zegt schepen Bob D’Haeseleer.

‘We kunnen meer klimaatvriendelijke maatregelen nemen, omdat de resultaten de verwachtingen overtreffen’, zegt schepen Bob D’Haeseleer een dag na het klimaatplan van de Vlaams regering. In Eeklo weten ze hoe zo’n plan kan slagen.

Stijn Van de Velde
 
Door de coronacrisis raken heel wat andere, urgente problemen ondergesneeuwd. Met het lokale klimaatplan brengt de Vlaamse ­regering zo’n probleem wat meer op de voorgrond. Ministers Bart Somers (Open VLD) en Zuhal ­Demir (N-VA) stelden een gezamenlijk lokaal klimaatplan voor.
 
Bedoeling is de CO2-uitstoot in Vlaanderen tegen 2030 met 40 procent te verminderen. Achterliggend idee van het lokale klimaatplan is dat heel wat steden en gemeenten vragende partij zijn voor een duurzaamheidspact met de Vlaamse overheid.
 
De stad Eeklo zit op die lijn. Ze zijn daar zelfs nog ambitieuzer. Zo wordt in het Eeklose klimaatplan gestreefd naar een CO2-reductie van 63 procent tegen 2030. Ook op het vlak van duurzame en ­hernieuwbare energie speelt de stad al jarenlang een pioniersrol.
 

‘Cruciaal is dat je voldoende draagvlak hebt bij de bevolking’
Bob D’Haeseleer, Schepen voor Energie

‘Al sinds het einde van de jaren negentig bewijst Eeklo dat steden een sterke partner kunnen zijn in de energietransitie’, zegt schepen voor Energie Bob D’Haeseleer (Groen).
 
‘Cruciaal is uiteraard dat je voldoende draagvlak hebt bij de bevolking. En dat hebben we in Eeklo. In onze stad staan tweeëntwintig windturbines. De bouw daarvan leidde nauwelijks tot protest. Dat komt omdat we onze inwoners betrekken bij iedere stap.’
 
Windmolens veroorzaken last, maar die wegen die niet op tegen de voordelen. Niet het minst op financieel vlak. ‘Door mensen de kans te geven mee te investeren in duurzame energie, slagen we erin een groot deel van de winst lokaal te houden. Zo zijn we gestart met een project waarbij ook minder kapitaalkrachtige mensen zonnepanelen op hun dak kunnen leggen.’
 
‘Dat we steeds meer klimaatvriendelijke maatregelen kunnen nemen, is onder andere te danken aan het feit dat de resultaten de verwachtingen steeds meer overtreffen. Zo werd in onze stad in 2020 130 procent van het totale elektriciteitsverbruik geproduceerd door windturbines en zonnepanelen. Met andere woorden, we kunnen onze hernieuwbare energie nu exporteren.’
 
Creëer draagvlak
 
Voor schepen D’Haeseleer is het zonneklaar: zet volop in op het creëren van draagvlak. ‘En daarom is het dus noodzakelijk om steden en gemeenten voldoende autonomie te geven. Zorg als hogere overheid voor een algemeen kader, maar laat steden en gemeenten zelf beslissen over bijvoorbeeld de vergunningen.’
 
Het lokale klimaatplan van de Vlaamse regering is niet verplicht. Gemeenten en steden die aarzelen of de doelstellingen niet halen, zullen niet gestraft worden. Schepen D’Haeseleer heeft een idee om de twijfelaars over de brug te trekken. ‘Laat het percentage hernieuwbare energie meetellen in de berekening van het nucleaire afschakelplan. Op die manier kunnen ook lokale besturen meewerken aan de bevoorradingszekerheid.’
 
‘Die redenering indachtig heb ik trouwens gevraagd aan federaal minister voor Energie Tinne Van Der Straeten (Groen) om Eeklo uit het nucleaire afschakelplan te halen. Als de oude kerncentrales zouden uitvallen, krijg ik het aan de Eeklonaar niet uitgelegd dat ze ondanks een dekkingsgraad van 130 procent toch in het donker zouden zitten.’
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: