U bent hier

Antwerpse schepen voor leefmilieu steunt vraag voor coöperatieve participatie in windprojecten

Gepost op 15 juni 2017 door Ecopower

Naar aanleiding van Global Wind Day werd een delegatie van Ecopower op 15 juni ontvangen op het kabinet van de Antwerpse schepen voor leefmilieu Nabilla Ait Daoud. Ecopower overhandigde haar een ‘windbrief’.
Als grootste stad in het Vlaamse Gewest heeft Antwerpen heel wat uitdagingen voor hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik. Met de inzet van hernieuwbare-energiecoöperaties kan de bevolking rechtstreeks betrokken worden bij die uitdagingen. Er komen in Antwerpen heel wat mogelijkheden om coöperaties te betrekken bij de projecten voor rationeel energiegebruik of coöperatief investeren in zonnecellen op huisniveau.

“Ecopower wil daar graag voor samenwerken met de stad. Op deze Global Wind Day willen we er ook voor pleiten om de hernieuwbare-energiecoöperaties niet enkel te betrekken bij de moeilijkere uitdagingen naar rationeel energiegebruik, maar ook bij de meer duidelijk rendabele projecten voor het bouwen van windturbines”, zegt coördinator van Ecopower, Jim Williame.

Ook bij die grootschalige projecten willen burgers betrokken zijn. Zo kunnen ze rechtstreeks kapitaal inbrengen en er rendement op krijgen. Het zijn bovendien hefbomen om ook op woningniveau actie te ondernemen. De meerwaarde van de winstgevende, lokale energiebronnen, zoals de wind, worden op die manier ook lokaal geherinvesteerd in rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie op kleine schaal.

Schepen Nabilla Ait Daoud steunt deze visie en engageerde zich om concrete pistes voor burgerparticipatie bij windprojecten te verkennen. “Antwerpen doet veel inspanningen in het kader van de burgemeestersconvenant en we denken concreet na over die burgerparticipatie”, zegt schepen Nabilla Ait Daoud, “we zullen stadsbestuur, de projectontwikkelaars van windprojecten en burgercoöperatie Ecopower samen rond de tafel brengen om mogelijke samenwerkingen te organiseren”.

Ecopower is een energiecoöperatie met meer dan 50.000 leden. Samen bezitten de coöperanten 22 windturbines, meer dan 300 zonnecellenprojecten, 3 kleine waterkrachtcentrales en een pelletfabriek. De elektriciteit geproduceerd met de projecten wordt geleverd aan de coöperanten op 42.000 aansluitpunten. Ecopower is actief in heel het Vlaamse gewest en heeft zijn zetel in Antwerpen.

Actie van REScoop Vlaanderen

Het overleg tussen Ecopower en de stad kadert in een bredere Global Wind Day-actie gedragen door de federatie van burgercoöperaties voor hernieuwbare energie (REScoop Vlaanderen). De leden van REScoop Vlaanderen verstuurden de windbrief namelijk naar alle 308 Vlaamse steden en gemeenten. Ook koos elke coöperatie een gemeente in haar werkingsgebied om de brief op 15 juni persoonlijk te overhandigen.

Met de gemeenschappelijke actie vragen de REScoops aan alle lokale bewindvoerders om te erkennen dat de wind van iedereen is. De wind is een common, een lokale natuurlijke rijkdom die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Niet alleen voor projectontwikkelaars en perceeleigenaars.

Concreet vragen ze aan alle gemeenten om een gelijkaardig initiatief te nemen als de concentratiegemeenten Eeklo en Maldegem in het Meetjesland, die met gemeenteraadsbesluiten tot 50% van de wind op hun grondgebied voorbehouden voor burgerinitiatieven en rechtstreekse participatie door de lokale gemeenschap. Daarmee wordt het gezamenlijk oogsten van een deel van de omgevingsenergie voor eigen gebruik een lokaal burgerrecht.

In Vlaanderen zijn geschikte locaties voor windturbines schaars. Sinds de windrush liggen zowat alle geschikte locaties onder contract bij projectontwikkelaars, waardoor er letterlijk geen plaats meer overblijft voor burgerinitiatieven. De wind wordt lokaal geoogst, de winst stroomt weg naar het buitenland. Dat komt het draagvlak niet ten goede en beperkt de beschikbare middelen voor lokale initiatieven.