U bent hier

Trage wegen: tragewegenrecht en ondersteuning bij onderhandelen

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Steven Clays
09 331 59 21
Besturen die werken op en rond trage wegen komen vroeg of laat in aanraking met een omvangrijk juridisch kader, zeker in het kader van realisaties en onderhandelingen. In dit project zet Trage Wegen in op het vormen van lokale besturen op het vlak van tragewegenrecht en staan we hen bij om tot onderhandelde oplossingen te komen.
 
Projectinhoud en -verloop
 
Fase 1: Voorbereiding
 
 • Vorming tragewegenrecht. - We maken de gemeente vertrouwd met de verschillende indelingen van het wegennet. We pluizen de vele rechtsbronnen uit die betrekking hebben op trage wegen. Bijzondere aandacht gaat uit naar het Gemeentewegendecreet en de concrete toepassing ervan op het terrein. Of het nu over handhaving, erfdienstbaarheden, onderhoudsplicht of bezitsdaden gaat: we doorgronden de finesses ervan aan de hand van concrete situaties. De gemeentelijke administratie en beleidsmakers kunnen bovendien meteen aan de slag door middel van de omstandige standaarddocumenten, stroomschema’s voor de procedures en de meegeleverde achtergronddocumenten.
 • In een eerste werkvergadering samen met de gemeente wordt de onderhandelingsopgave scherp gesteld en verzamelen we alle mogelijke dossiergegevens waarover de gemeente beschikt. Samen met de gemeente verkennen we het terrein van de gekozen dossiers.
 • We screenen elk dossier en komen zo tot de stappen die moeten gezet worden om tot een goede realisatie van de weg te komen. Zo krijgen we per dossier een volledig zicht op de juridische situatie van een weg. We weten over welk soort uitvoeringen er onderhandeld zal worden.  Binnen deze context onderzoeken we waar de onderhandelingsmarge ligt, welke mogelijke oplossingsscenario’s er zijn en op welke wijze eventuele werken kunnen plaats vinden. Van de screening wordt per weg een fiche opgemaakt.
 • Tweede werkvergadering: per dossier wordt beslist over welk scenario onderhandeld zal worden. Na afloop van deze werkvergadering kan de gemeente de onderhandelingen aanvatten.
 
Fase 2: Onderhandelingen
 
 • De gemeente voert de onderhandelingen met aangelanden, eigenaars en grondgebruikers. Tijdens deze onderhandelingsfase kan ze rekenen op onze ondersteuning. Die kan bestaan uit het verder uitklaren van procedures, het opstellen van brieven of het verlenen van juridisch advies in de breedste zin van het woord.
  Gedurende de looptijd van de ondersteuning kan de gemeente putten uit een overeen te komen aantal dagen  ‘ondersteuningskrediet’.
 • Vaststellen onderhandelingsresultaat – Trage Wegen staat de gemeente bij om de resultaten van de onderhandelingen vast te leggen in duidelijke onderlinge overeenkomsten.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • De gemeente ondersteunt het project logistiek: het ter beschikking stellen van een zaal voor overlegmomenten, het ter beschikking stellen van kadastrale gegevens, het afdrukken van kaartmateriaal, …
 • De gemeente zorgt voor het draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en stelt een verantwoordelijke ambtenaar aan die het project zal opvolgen
 • De gemeente zorgt voor het bestuurlijk draagvlak en zorgt voor de opvolging van het project door het college. 
 • De gemeente is eindverantwoordelijke voor de uitgewerkte onderhandelingsscenario’s en engageert zich ertoe met de resultaten ervan verder aan de slag te gaan
 
Prijs (exclusief BTW tenzij anders vermeld)
 
Vanaf 4550 EUR (excl. btw), uitbreidbaar met een 'ondersteuningskrediet' van 4550 EUR (excl. BTW).
 
Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.
 
Contactpersoon
 
Steven Clays – steven.clays@tragewegen.be - 09 331 59 21
Getuigenissen van klanten: 

“Voor de realisatie van ons tragewegenplan moeten we onderhandelen met diverse grondeigenaars en -gebruikers. Dat zijn vaak gevoelige dossiers waarbij we de hulp van Trage Wegen appreciëren. Ze gaan deskundig en diplomatisch te werk en komen zo tot goede afspraken en constructieve resultaten.”
Jos Sypré, Burgemeester gemeente Beernem