U bent hier

Op Wielekes: regel een bib voor kinderfietsen

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, School, Vereniging
Thema: 
Circulaire economieMobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk), Ondersteuning (materiaal)
Rosalie Heens
02 894 46 15
Bij Op Wielekes lenen kinderen van 2,5 tot 12 jaar een kinderfiets. In ruil voor een jaarlijks lidgeld hebben ze toegang tot een goede, kwalitatieve kinderfiets op hun maat. Ze kunnen hun kinderfiets steeds inruilen voor een groter exemplaar.
Netwerk Bewust Verbruiken is een niet zuilgebonden organisatie die mensen inspireert tot een duurzame levensstijl. Samen met burgers, (bedrijfs)partners en overheden willen we de transitie naar een sociaal inclusieve circulaire economie realiseren. Door circulaire initiatieven mogelijk te maken zoals Op Wielekes, spelen gemeenten een belangrijke rol in die transitie.
 
Projectinhoud en -verloop
 
Netwerk Bewust Verbruiken begeleidt de opstart van Op Wielekes in jouw gemeente van in de conceptfase tot op de opening. We voorzien in hulpmiddelen, expertise en veel enthousiasme en  dragen zorg voor een breed gedragen project op maat van de noden van je inwoners. 
Als begeleider helpen we zoeken naar een locatie (ingebed in de infrastructuur van de gemeente, in een school of in een buurt), vrijwilligers, partners en fietsjes. Dat zijn tweedehands kinderfietsjes gecontroleerd en hersteld door een fietsenmaker. Na de opstart van het depot blijf je gratis updates van het IT-systeem krijgen en word je gratis lid van het lerend netwerk van Op Wielekes, waar je terecht kunt met allerlei vragen.
 
De volgende stappen zijn voorzien:
 • Opstartvergadering met uitleg over de principes van Op Wielekes, overlopen van draaiboek voor de opstart
 • In kaart brengen van mogelijke partners, hersteldiensten en locaties (met input van de gemeente)  
 • Communicatieplan opstellen (samen met de gemeente) 
 • Aanleveren communicatiekit met beeldmateriaal, sjablonen voor flyers en affiches, stickers voor de fietsjes,…
 • Aanleveren opstartpakket met tips om inclusief te werken, voorbeelden van contracten, een voorbeeld van een helder huishoudelijk reglement IT-systeem voor klantenbeheer,,…  
 • Actieplan opstellen voor de voorbereiding: hoe op zoek gaan naar vrijwilligers (oproep opstellen), gesprekken met mogelijke fietsenmakers, bekijken opties voor de locatie en de inrichting,…
 • Logistieke voorbereiding: inrichting van de ruimte, opvolgsysteem instellen, basisset 10 tweedehands kinderfietsjes zoeken, laten controleren en herstellen + leveren 
 • Co-organisatie lanceringsmoment
 • Link maken met lerend netwerk van Op Wielekes depots waarmee je verder tips kunt uitwisselen 
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • De logistieke organisatie van de geplande bijeenkomsten (vergaderzaal, catering)
 • Het vinden van een geschikte (gratis) locatie voor de werking van het depot 
 • De verspreiding van de oproep om vrijwilligers te werven die het depot open houden, de werking ondersteunen 
 • De communicatie naar een breed publiek 
 • De aankoop van extra tweedehands fietsjes 
 
Prijs
(exclusief BTW tenzij anders vermeld)
 
 • 5.250 euro voor de volledige begeleiding zoals hierboven beschreven (startpakket 10 tweedehands fietsjes inbegrepen)
 • De geïnvesteerde werktijd door Netwerk Bewust Verbruiken bedraagt maximum 10 werkdagen

Gemeenten uit Oost-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via het omgevingscontract.

 
Contactpersoon
 
Rosalie Heens
tel 02 894 46 15

 

Getuigenissen van klanten: