U bent hier

Lokale evenementen: duurzame aanpak op het terrein

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Circulaire economie
Energie
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

Gemeentediensten en lokale evenementorganisatoren staan jaarlijks in voor tientallen evenementen. Een festival, een 11 juli-viering, een kerstmarkt... Er zijn heel wat mogelijkheden om deze evenementen klimaatgezond en duurzaam te organiseren. Duurzame maatregelen verhogen de kwaliteit van het evenement, zowel voor de bezoekers als voor omwonenden.

Maar wat betekent duurzaamheid voor een evenement? Hoe begin je eraan of hoe zorg je voor een doelgerichte en stapsgewijze aanpak? Waar moet je als organisator op letten?

 

PROJECTINHOUD EN -VERLOOP

Ecolife begeleidt steden en gemeenten bij de opmaak van een actieplan en de voorbereiding van concrete maatregelen op de locatie van het evenement. Dit is maatwerk en houdt rekening met de gemeentelijke context en prioriteiten.

De begeleiding omvat drie pijlers:

 • Het evenement: de duurzaamheid van een bepaald evenement wordt in kaart gebracht. De adviesnota zorgt ervoor dat volgende edities planmatig verduurzaamd kunnen worden.

 • Lokale verenigingen als eventorganisatoren: hoe betrek je deze doelgroep? Ecolife ondersteunt bij communicatie naar lokale verenigingen, bij het aanleveren en uitrollen van duurzaamheidscriteria voor hun evenementen, bij het zoeken van hefbomen in (evenement)subsidies en andere formele afspraken.

 • Nieuwe wetgeving rond catering: hoe ver staat de gemeente met het invoeren van herbruikbare bekers, welke vragen zijn er?

In overleg met je gemeente bakenen we het project af en wordt de inhoud van de twee werksessies bepaald. De werksessie dienen om de brug te slaan naar andere lokale evenementen en om goed af te stemmen omtrent de adviesnota.

 

TIMING

Dit project loopt over een periode van 6 maanden en omvat volgende fasen:

 1. Intakegesprek met de gemeente: hoe ver staat de gemeente op vlak van duurzame evenementen, welke ervaringen zijn er, wat is de ambitie. Welk gemeentelijk evenement verduurzamen we? We bepalen de specifieke ondersteuningsvraag en begeleidingsaanpak.

 2. Scan duurzame evenementen: in kaart brengen van specifieke impacten duurzaamheid van het evenement op vlak van energie, afval, aankopen, mobiliteit, catering, bekers en couverts, beleid en communicatie… Bepalen van mogelijke stakeholders (leveranciers, bezoekers, deelnemers, sponsors, cateraars, buurtbewoners …)

 3. Analyse van de resultaten van de scan, selectie van prioritaire acties voor de verduurzaming van de evenementen. Bespreking indien gewenst tijdens een werksessie ter plaatse.

 4. Bespreking van de resultaten, advies op maat. Bespreking indien gewenst tijdens een werksessie ter plaatse.

 5. Opmaak adviesnota met concrete acties, stappenplan, tips en tricks om het evenement in kwestie en het gemeentelijk evenementenbeleid (verder) te verduurzamen.

 

DE GEMEENTE (OF ORGANISATIE) IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR

 • Logistieke ondersteuning, bijvoorbeeld ter beschikking stellen van een vergaderruimte

 • Selectie van een geschikt lokaal evenement

 • Selectie en werving van medewerkers van de gemeente/eventorganisatie

 • Invullen van de scan door de eventorganisator

 • Interne communicatie en opvolgen van gemaakte afspraken

 • Bewaken van het interne draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en het politieke niveau 

 

RICHTPRIJS

5.000 euro 

Gemeenten uit Oost-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via het omgevingscontract.

 

Contacteer Ecolife voor meer info:

Tina Baert, tina.baert@ecolife.be

016 22 21 03

 

 

Getuigenissen van klanten: 

Goede voorbeelden

Wereldfeest Leuven
We starten met het in kaart brengen van de CO₂-uitstoot van de voorgaande editie van het Wereldfeest. Hieruit bleek welke factoren de ecologische voetafdruk van het festival in grote mate bepalen. Met deze informatie gingen we samen aan de slag. Zo werd impact van de bezoekersmobiliteit verlaagd door duurzame vervoersalternatieven tussen het station van Leuven en de locatie van het Wereldfeest (bv. fietstaxi’s, zonnetreintje).

Villa Pace Sint-Niklaas
Na een plaatsbezoek tijdens het festival Villa Pace in Sint-Niklaas werd een eco-audit uitgevoerd. De focus lag op drie thema’s: energie- en waterverbruik, voeding en afval. Op basis hiervan werden mogelijke verbeteringen en concrete maatregelen voorgesteld die het festival verduurzamen en de bezoekers sensibiliseren. Op naar de volgende editie!