U bent hier

Duurzame lokale evenementen

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Circulaire economie
Energie
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

Gemeentediensten en lokale evenementorganisatoren staan jaarlijks in voor tientallen evenementen. Een conferentie, een tentoonstelling, een festival, ... er zijn heel wat mogelijkheden om deze evenementen klimaatgezond en duurzaam te organiseren. Duurzame maatregelen verhogen de kwaliteit van het evenement, zowel voor de bezoekers als voor omwonenden.

Hoe kan je jouw event duurzaam maken? Waar moet je als organisator op letten? Ecolife heeft, o.a. via haar samenwerking met de OVAM rond duurzaam evenementenbeleid en door de begeleiding van evenementorganisatoren, uitgebreide expertise rond het verduurzamen van kleine en grote evenementen. 

PROJECTINHOUD EN -VERLOOP

Ecolife begeleidt steden en gemeenten bij de opmaak van een actieplan en de voorbereiding van concrete maatregelen op de locatie van het evenement. Dit is maatwerk en houdt rekening met de gemeentelijke context en prioriteiten.

Op vraag van de gemeente kunnen volgende aspecten aan bod komen:

 • analyse van de bestaande situatie op en rond het evenement (nulmeting)
 • inventariseren van mogelijke ingrepen, maatregelen en duurzame alternatieven
 • voorbereiding en implementatie van de nodige maatregelen
 • draagvlak creëren bij betrokken actoren: standhouders, cateraars, onderhoudsploeg, vrijwillige medewerkers, … -
 • advies rond communicatie naar personeel, vrijwilligers, leveranciers en publiek
 • bundelen van de opgedane inzichten na afloop van de editie
 • opstellen van actieplan voor volgende edities.

UITVOERINGSTERMIJN

6 à 12 maanden

DE GEMEENTE (OF ORGANISATIE) IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR

 • de logistieke ondersteuning, bijvoorbeeld ter beschikking stellen van een vergaderruimte
 • de selectie en werving van medewerkers van de gemeente / organisatie
 • interne communicatie en opvolgen van gemaakte afspraken binnen het begeleidingstraject
 • bewaken van het interne draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en het politieke niveau.

RICHTPRIJS

5.000 euro excl. BTW

Gemeenten uit Oost-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via het omgevingscontract.

Hoe ga je aan de slag?

Contacteer Ecolife voor een offerte op maat: tel. 016 22 21 03, info@ecolife.be.

Getuigenissen van klanten: 

Goede voorbeelden

Wereldfeest Leuven
We starten met het in kaart brengen van de CO₂-uitstoot van de voorgaande editie van het Wereldfeest. Hieruit bleek welke factoren de ecologische voetafdruk van het festival in grote mate bepalen. Met deze informatie gingen we samen aan de slag. Zo werd impact van de bezoekersmobiliteit verlaagd door duurzame vervoersalternatieven tussen het station van Leuven en de locatie van het Wereldfeest (bv. fietstaxi’s, zonnetreintje).

Villa Pace Sint-Niklaas
Na een plaatsbezoek tijdens het festival Villa Pace in Sint-Niklaas werd een eco-audit uitgevoerd. De focus lag op drie thema’s: energie- en waterverbruik, voeding en afval. Op basis hiervan werden mogelijke verbeteringen en concrete maatregelen voorgesteld die het festival verduurzamen en de bezoekers sensibiliseren. Op naar de volgende editie!