U bent hier

Onze natuurgebieden smeken om minder stikstof

Bron: 
Natuurpunt

In verschillende natuurgebieden over gans Vlaanderen plaatst Natuurpunt grote borden met de boodschap: laat de natuur niet stikken. Met deze borden wil de natuurorganisatie de aandacht vestigen op de jarenlange onderbelichte verstikkende impact van stikstof op de natuur. Na het stikstofarrest van 25 februari 2021 beloofde de Vlaamse regering tegen eind dit jaar een aanpak om die uitstoot drastisch naar beneden te brengen, en een vergunningenstop te vermijden. Die deadline lijken we niet te halen.

Vlaanderen is stikstofkampioen in Europa, een betreurenswaardige eer. Stikstof hangt als een stolp boven Vlaanderen en bedreigt onze natuur én gezondheid. Natuurpunt wil dat de Vlaamse regering werk maakt van een ambitieus beleid om de stikstofuitstoot te verlagen. Voor Natuurpunt is het doel zonneklaar: in 2045 mag nergens in de natuur de schadedrempel voor stikstof nog overschreden worden, nu is dat nog 82%. In 2030 moet het aantal overschrijdingen al gehalveerd zijn.

 

In een reeks van 10 natuurberichten legden we uit hoe groot de impact van teveel stikstof  is op onze natuur en wat de gevolgen zijn. “Door grote borden te plaatsen in onze natuurgebieden willen we ook de wandelaars en voorbijgangers aanspreken om stil te staan bij dit probleem. Je kan het niet zien of ruiken, maar de impact op de natuur en onze gezondheid is catastrofaal’, zegt Jos Ramaekers, diensthoofd Natuurpunt Beleid. “Elke dag raken we planten- en diersoorten kwijt, elke dag zien we de natuurkwaliteit verder dalen. Enerzijds moet de stikstofkraan dicht, anderzijds is er dringend nood aan een ambitieus natuurherstel-budget om de door stikstof aangerichte schade te herstellen.” 
 
Deze twee elementen zijn meteen ook de noodzakelijke voorwaarden voor een rechtszekere oplossing voor alle partijen: landbouw, industrie en natuur. Iedereen heeft nood aan duidelijkheid, ook de natuur. Je kan zoveel natuur herstellen als je wil: als de water-, bodem- en luchtkwaliteit niet verbetert, blijft het dweilen met de kraan open. Europese natuur-, water- en luchtkwaliteitsdoelen haal je niet met enkel technologische oplossingen en met een vergunningenbeleid dat te veel vrijheid geeft om ons milieu te belasten. 
 
Dat er vandaag een stikstofprobleem is, is daarvan het gevolg. Industrie en mobiliteit, de andere grote stikstofbronnen, kunnen al dalende stikstof-cijfers voorleggen, al blijven daar ook bijkomende inspanningen nodig. Met een continue schaalvergroting en een grotere veestapel als belangrijkste oorzaak van stikstofuitstoot blijft de landbouwsector ter plaatse trappelen en raakt het stikstofprobleem niet opgelost. Dit model is onhoudbaar.
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

Hoe kan Natuurpunt jouw gemeente helpen?