U bent hier

7,5 voetbalvelden nieuw bos in Ronse, Zwevegem en DR Congo dankzij klimaatmars: “gedaan met blabla, tijd voor boom boom”

Bron: 
BOS+
BOS+
BOS+ lost haar belofte in om voor elke deelnemer aan de klimaatmars van 10 oktober in Brussel een vierkante meter bos te planten. Tijdens een publieke plantactie op 28 november krijgt Ronse 1,2 hectare en Zwevegem 0,9 hectare klimaatbos. De overige 2,9 hectare wordt in het voorjaar in DR Congo aangeplant door partner Faja Lobi.
 
Een vierkante meter bos voor elke deelnemer. Met deze belofte deden BOS+ en Klimaatcoalitie een ultieme poging om zoveel mogelijk mensen in de straten van Brussel te krijgen. “Na twee jaar corona trokken minstens 50.000 mensen het klimaatprotest weer op gang”,zegt Bert De Somviele, directeur van BOS+. “Door voor elk van hen een vierkante meter bos te planten, vergroten we de positieve impact van de betoging. Dat we daardoor vandaag 50.000 m² nieuw klimaatbos moeten aanplanten, nemen we er maar wat graag bij.”  
 
“We eisen van onze politici om hun vele beloftes van op de COP26 snel om te zetten in de praktijk. Met deze concrete actie op het terrein geven we meteen het goede voorbeeld”, zegt Bert De Somviele. De natuurvereniging voor meer en beter bos verwijst hiermee onder andere naar de bosdeal, die ontbossing in de wereld tegen 2030 een halt moet toeroepen. “Een stap in de goede richting, al moet de deadline strakker, de investering groter en de verbintenis een pak minder vrijblijvend”, aldus BOS+.
 
“Heel wat mensen maken zich terecht grote zorgen. Met overstromingen in België, hittegolven in Canada en bosbranden in Siberië grijpt de klimaatcrisis hier en nu om zich heen. Het drukt ons met de neus op de feiten dat geen enkel land gespaard blijft van de gevolgen. Het extreme weer maakt ook in België slachtoffers en verwoest kostbare natuur. Natuur, die we nodig zullen hebben om ons te beschermen tegen meer rampen die eraan komen”, verduidelijkt De Somviele.
 
Tweede lading klimaatbos

Drie jaar geleden al plantte BOS+ klimaatbossen die hun oorsprong kenden in een van de grootste klimaatmarsen ooit, die van 2 december 2018. Maar liefst 75.000 deelnemers lieten toen al hun stem horen voor een ambitieuzer klimaatbeleid. BOS+ beloofde destijds voor elke deelnemer een vierkante meter bos en loste haar belofte in: Willebroek en Kortrijk kregen samen 3.75 ha nieuwe klimaatbossen, de rest werd aangeplant in Ecuador en Uganda. “Die bossen blaken momenteel van de gezondheid en worden stilaan groene pareltjes. Laat ook ons klimaatbeleid in Vlaanderen en de rest van de wereld blaken van daadkracht en gezondheid”, zegt De Somviele.
 
BOS+ is verheugd om te zien dat klimaatoplossingen en in het bijzonder bossen hoog op de agenda staan tijdens de huidige COP26 in Glasgow. Bert De Somviele legt uit waarom net dat zo een goede zaak is: “Bomen, bossen houden niet alleen veel broeikasgassen uit de atmosfeer, ze maken aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering ook makkelijker. Bovendien bieden ze een heel gamma aan andere, bijkomende voordelen én ze zijn relatief goedkoop. Last but not least, helpen ze mee die andere enorme uitdaging aan te pakken: het pijlsnelle verlies van de wereldwijde biodiversiteit.”
 
Klimaat en biodiversiteit hand in hand
 
“En dat is misschien wel de belangrijkste boodschap die we met deze actie willen meegeven”, benadrukt De Somviele. Beide crisissen – klimaat en biodiversiteit –moeten tegelijkaangepaktworden. Willen we onze bossen niet kwijtspelen, moeten we zo snel mogelijk werk maken van een doortastend klimaatbeleid, en vice versa. Het is netonder invloed van klimaatverandering dat bossen en andere ecosystemen kwetsbaarder worden. Voor bosbranden, voor ziektes en plagen, voor uitdroging. Ironisch genoeg verliezen ze daarmee hun potentieel voor CO2-captatie en als klimaatbuffer. Terwijl vandaag ontbossing en vernietiging van habitats nog met stip de belangrijkste oorzaak vormen van biodiversiteitsverlies, wordt verwacht dat klimaatverandering dit in de toekomst zal overstijgen.
 
Dat klinkt in eerste instantie ontmoedigend , maar betekent evengoed dat beide crisissen – klimaat en biodiversiteit - tegelijk kunnen worden aangepakt.Met een concrete bosuitbreiding in Vlaanderen en de tropen draagt BOS+ bij  aan een doortastend bos- en klimaatbeleid op het terrein.
 
In DR Congo gaat het bebossingsproject niet alleen om het aanplanten van bomen, maar ook om het herstellen en beschermen van bestaande bossen. Daarnaast helpen we de plaatselijke bevolking te kiezen voor duurzame landbouw waardoor bossen geen plaats meer moeten maken voor landbouw. 
 
Impact tot aan de andere kant van de planeet
 
Bossen aanplanten of waardevolle gebieden beschermen, bevatten het potentieel om meer dan een derde van de klimaatinspanningen te leveren die nodig zijn tegen 2030. Dat brengt ongeveer evenveel op als de nodige radicale beëindiging van het olietijdperk. BOS+ plant ook bewust de helft in Vlaanderen en de helft in de tropen aan, want de klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging en onze levensstijl in Vlaanderen heeft een impact die tot aan de andere kant van de planeet reikt. Nieuwe bossen maken ons weerbaarder tegen de grote klimaatuitdaging waar we met zijn allen voorstaan.
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

Hoe kan BOS+ jouw gemeente helpen?