U bent hier

Zet in op zero-emissie-taxi’s in jouw stad

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
EnergieMobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Bart Dumoulin
(0)2/282.19.47
Word koploper in de elektrificatie van de taxivloot en zo ambassadeur voor schone lucht in je stad.
 
Begin 2017 startte Bond Beter Leefmilieu samen met taxifederatie GTL en met steun van de Vlaamse overheid het project Clean Power for Taxis. Doel: 10% van de Vlaamse taxivloot elektrisch laten rijden in 2020. Het project bracht in kaart wat nodig is om elektrische taxi’s rendabel te krijgen en begeleidde al 5 Vlaamse centrumsteden (Antwerpen, Leuven, Gent, Mechelen en Brugge) en hun taxi-ondernemingen bij de overstap. Na anderhalf jaar hebben verschillende Vlaamse steden een duidelijk beleid en is de transitie naar zero-emissietaxi’s ingezet. Tegelijk met de uitwerking van een sensibiliseringscampagne rond deze e-taxi’s, krijgen nieuwe steden en gemeenten de kans om in te stappen in het begeleidingstraject van ‘Clean Power for Taxis’. 
 
Projectinhoud en -verloop
 
Instapperiode: maart 2019
Begeleidingsperiode 2019 - 2020
 
Wat biedt BBL de deelnemende gemeenten?
 
 • Begeleiding bij opstellen en realisatie van plan van aanpak
 • Visibiliteit als koploper in de elektrificatie van de taxivloot en ambassadeur voor schone lucht in de stad
 • Deelname aan uitwisselingen en studiebezoeken
 • Ontzorging door de begeleiding van hun taxi-ondernemingen
 • Een sensibiliseringscampagne die potentiële taxigebruikers informeert over het bestaan van e-taxi’s, de gelijke prijs, het grote comfort en de gunstige milieu-impact. 
 
De gemeente/burger/onderneming is zelf verantwoordelijk voor
 
 • Beschikbaarheid van een contactpersoon tijdens de volledige projectperiode voor bilateraal overleg en lokale coördinatie
 • Organiseren en leiden van enkele lokale overlegmomenten met de taxisector en daartoe accommodatie voorzien
 • Opmaken van een terreininventarisatie van de taxisector
 • Opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak ter elektrificatie van de taxisector
 • Deelname aan de ‘Werkgroep Steden en Gemeenten’ (3-tal bijeenkomsten/jaar)
 • Inzet van stedelijke communicatiekanalen (in afstemming met de projectcoördinator)
 
Prijs
 
€ 7000 voor het begeleidingspakket (16 maanden)
€ 6000 voor deelname aan de sensibiliseringscampagne
 
Hoe ga je aan de slag?
 
Contacteer Bart Dumoulin, projectmanager Mobiliteit Bond Beter Leefmilieu
T +32 (0)2/282.19.47 | bart.dumoulin@bblv.be
 
Meer info op Clean Power for Taxis