U bent hier

Zet in op nieuwe woonvormen: teken het Samenhuizen charter

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
0489 92 64 64
 
Hedendaagse vormen van gemeenschappelijk wonen kennen meer en meer succes: van kangoeroewonen tot cohousing. Ze bieden de bewoners de nodige  privacy maar daarnaast zijn er ook gemeenschappelijke voorzieningen, gedragen door de bewoners zelf. Collectief kunnen we onze woonomgeving efficiënter, bewuster en met meer respect voor mens en milieu aanpakken. Lokale besturen kunnen een belangrijke faciliterende en stimulerende rol spelen, vooral ook in de opstartfase van dergelijke projecten. Zij hebben stedenbouwkundig veel touwtjes in handen en zijn verantwoordelijk voor het lokale woonbeleid. 
Omdat de ervaring van de gemeenten met gemeenschappelijk wonen echter vaak beperkt is, biedt Samenhuizen vzw uw gemeente haar advies en begeleiding aan.
 
Projectinhoud en -verloop
Staat ook uw gemeente positief ten opzichte van deze vormen van delend wonen? Zijn verbondenheid, ruimtelijk rendement en inclusief samenleven belangrijk in uw gemeente? Dan kan u ons Charter Samenhuizen ondertekenen. Dit is een signaal naar hogere overheden maar ook naar uw inwoners dat u woningdelen en cohousing wil faciliteren en eventueel bepaalde vormen actief gaat stimuleren. Om het Charter concreet te maken, vragen we aan de steden en gemeenten om zich te engageren tot minimum drie zelfgekozen acties of maatregelen. Meer info en inspiratie vindt u in de folder ‘Samenhuizen in je lokaal beleid’.
U brengt Samenhuizen vzw hiervan op de hoogte en er wordt gezamenlijk een gepast ondertekeningsmoment geprikt. 
 

Gemeenten die het charter willen ondertekenen kunnen we GRATIS verder helpen 

 1. Een kort overleg over het gewenst beleid en mogelijke inzet van uw bestuur

 2. Input voor de concrete acties en een bijhorende perstekst 

 3. Een publiek infomoment voor inwoners en andere geïnteresseerden 

Gemeenten die het charter hebben ondertekend kunnen we verder helpen met begeleiding en advies met de focus op gemeenschappelijk wonen. Samenhuizen vzw kan zorgen voor:  

 1. Een uitgebreid overleg over het gewenst beleid en de inzet van uw bestuur

 2. Een intern infomoment voor ambtenaren en lokale woonactoren 

 3. Begeleiding bij de woonanalyse en het potentieel voor gemeenschappelijk wonen, inclusief overleg met initiatiefnemers en (mogelijke) partners

 4. Begeleiding tot visievorming met lokale beleids- en woonactoren en adviesraden, eventueel te vertalen in een richtlijnen- en voorwaardenkader (workshop, adviesnota, presentatie voor de lokale adviesraden) 

Dit traject en contact met Samenhuizen vzw kan minimaal zijn of tot 2 à 6 maanden lopen. 

Bij ondertekening van het Charter wordt uw stad of gemeente een kandidaat-Samenhuizen gemeente en geniet van ons bijzondere aandacht. Worden de vooropgestelde concrete acties uitgevoerd, dan wordt de stad of gemeente een echte voorbeeldgemeente voor Samenhuizen. 

 

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor 

 • het agenderen van het ondertekenen van het Charter Samenhuizen op het college of gemeenteraad met voorstel van concrete acties

 • het agenderen en organiseren van een persmoment

 • het inplannen van een infomoment voor de bewoners 

 • het inplannen van een begeleidingstraject en het betrekken van gewenste actoren, partners en/of lokale organisaties

 
Richtprijs 
De voorbereiding en het ondertekenen van het Samenhuizen Charter is gratis, ook het infomoment voor de bewoners door Samenhuizen vzw is gratis. 
Voor vorming, advies en begeleiding wordt een vergoeding voorzien afhankelijk van de verwachtingen. Basistarief hiervoor bedraagt 400 per dagdeel voor 1 begeleider. Een extra interne vorming is €500 per sessie van 1,5 uur. De output van de begeleiding in een nota met presentatie is € 1200.
Als erkende beweging is Samenhuizen vzw vrijgesteld van BTW voor vorming.
 
Hoe ga je aan de slag?
Interesse? Neem contact op met info@samenhuizen.be of bel naar 0489 92 64 64. 
 
'Chartergemeenten in beeld' Samenhuizen vzw