U bent hier

Zet in op nieuwe woonvormen: teken het charter Samenhuizen

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
0489 92 64 64
 
Hedendaagse vormen van gemeenschappelijk wonen kennen meer en meer succes: van kangoeroewonen tot cohousing. Ze bieden de bewoners de nodige  privacy maar daarnaast zijn er ook gemeenschappelijke voorzieningen, gedragen door de bewoners zelf. Collectief kunnen we onze woonomgeving efficiënter, bewuster en met meer respect voor mens en milieu aanpakken. Lokale besturen kunnen een belangrijke faciliterende en stimulerende rol spelen, vooral ook in de opstartfase van dergelijke projecten. Zij hebben stedenbouwkundig veel touwtjes in handen en zijn verantwoordelijk voor het lokale woonbeleid. 
Omdat de ervaring van de gemeenten met gemeenschappelijk wonen echter vaak beperkt is, biedt Samenhuizen vzw uw gemeente haar advies en begeleiding aan.
 
Projectinhoud en -verloop
Staat ook uw gemeente positief ten opzichte van deze vormen van delend wonen? Zijn verbondenheid, ruimtelijk rendement en inclusief samenleven belangrijk in uw gemeente? Dan kan u ons Charter Samenhuizen ondertekenen. Dit is een signaal naar hogere overheden maar ook naar uw inwoners dat u woningdelen en cohousing wil faciliteren en eventueel bepaalde vormen actief gaat stimuleren. Om het Charter concreet te maken, vragen we aan de steden en gemeenten om zich te engageren tot minimum drie zelfgekozen acties of maatregelen. Meer info en inspiratie vindt u in de folder ‘Samenhuizen in je lokaal beleid’.
U brengt Samenhuizen vzw hiervan op de hoogte en er wordt gezamenlijk een gepast ondertekeningsmoment geprikt. 
 
Gemeenten krijgen advies over de diverse aspecten van gemeenschappelijk eco-wonen. Samenhuizen vzw kan zorgen voor: 
 
  1. Input voor een bijhorende perstekst 
  2. Een intern infomoment voor ambtenaren en lokale woonactoren 
  3. Een publiek infomoment voor inwoners en andere geïnteresseerden 
  4. Begeleiding bij het analyseren van de samenhuizensituatie in de gemeente en mee vormgeven van een adviesnota om deze te optimaliseren 
  5. Het contact met Samenhuizen vzw kan minimaal zijn of tot 2 à 6 maanden lopen. 
 
Bij aanmelding wordt de stad of gemeente een kandidaat-samenhuisgemeente. Voert zij de vooropgestelde concrete maatregelen door, dan wordt de stad of gemeente een heuse samenhuisgemeente. 
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor 
 
Het nemen van de nodige beslissingen:
 
  • het agenderen van het ondertekenen van het Charter Samenhuizen op het college of gemeenteraad met voorstel van de te nemen maatregelen
  • het inplannen van een eventueel infomoment of begeleidingstraject  
 
Richtprijs 
 
Het ondertekenen van het Charter Samenhuizen is gratis. 
 
Voor vorming, advies en begeleiding wordt een vergoeding voorzien afhankelijk van de verwachtingen. Basistarief hiervoor bedraagt 200€ per dagdeel voor 1 begeleider. Voor begeleiding op maat 300€ per dagdeel.
 
(Samenhuizen vzw is niet BTW-plichtig)
 
Hoe ga je aan de slag?
 
Interesse? Neem contact op met info@samenhuizen.be of bel naar 0489 92 64 64. Je kan ook altijd terecht op onze website www.samenhuizen.be/lokaal-beleid/.
 
Samenhuizen in beeld' Samenhuizen vzw