U bent hier

Wijkrenovatie: asbestverwijdering en dakisolatie in één klap

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Energie
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Inge Pauwels
016/23 26 49
Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid. Zeker als het in de buitenste schil zit van gebouwen, zoals het dak en de muren. Asbest verwijderen is specialistenwerk. En dus niet goedkoop. Dé oplossing? Een groepsaankoop. Die drukt de kosten, ontlast de eigenaars én voorkomt dat ze zelf ‘amateuristisch’ aan de slag gaan.
OVAM biedt sinds 2018 subsidies aan voor lokale besturen die asbestafbouwprojecten willen organiseren. Binnen deze asbestafbouwprojecten kunnen burgers o.a. instappen in een groepsaankoop “verwijdering en vervanging van asbestdaken” (meer info: Ondersteuning en subsidies).
 
Als je een asbestdak verwijdert, kun je net zo goed van de gelegenheid gebruik maken om het meteen correct te isoleren. En daar komt de jarenlange ervaring van Dialoog uitstekend van pas. We zoeken samen met de aannemer naar de meest ecologische en energiezuinige oplossing en zien erop toe dat de werkzaamheden correct verlopen.
De gemeente kan, naast een forfaitair bedrag voor de projectcoördinatie, tot 75% subsidies aanvragen voor het verwijderen van asbest en tot 90% subsidies voor het aanstellen van een externe deskundige asbest- en bouwexpertise.
 
In dergelijk project werken we dus met 3 partijen samen
 
 • Het lokaal bestuur neemt initiatief en coördineert het project, hiervoor voorziet OVAM subsidies (een forfaitair bedrag).
 • Dialoog treedt op als “externe deskundige” en begeleidt de gemeente bij de projectcoördinatie en het zoeken van de aannemer.
 • De inwoners van de wijk. De inwoners investeren in dakisolatie maar het ophalen en verwijderen van het asbest is een kost die ze recupereren via de OVAM subsidies.
   
Projectinhoud en -verloop
 
Dialoog begeleidt lokale besturen bij het organiseren van de groepsaankoop verwijdering en vervanging van asbestdaken. 
Het organiseren van de groepsaankoop is een traject van 6 à 12 maand met volgende stappen:
 
Voorbereidende fase
 
 • Startvergadering met afspraken (aanvraag subsidie OVAM, mogelijke manieren van selectie aannemers, eventueel aanbieden bouwadvies, timing, communicatiemiddelen)
 • Indienen subsidiedossier bij OVAM
 • Communicatie naar de burgers: sensibiliseren, kenbaar maken van aanwezigheid van asbest & project asbestverwijderingsproject. 
 • Organiseren van een infoavond voor inwoners om het project en het verloop van het project kenbaar te maken 
 • Selectie van de aannemer onder begeleiding van Dialoog
 • Registratie van de deelnemende inwoners

Uitvoeringsfase:

 • Organiseren plaatsbezoek door de aannemer bij inwoners en opmaak individuele offertes
 • Werfcontroles ter controle van de naleving van de bestekvoorwaarden door Dialoog

Evaluatiefase

 • Terreinbezoeken i.k.v. oplevering van de werken door Dialoog
 • Indienen en afronden subsidiedossier
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
De gemeente is projectcoördinator van het project. Hiervoor krijgt de gemeente ook subsidies van OVAM. Dialoog ondersteunt bij de opmaak van het subsidiedossier. 
De gemeente is verantwoordelijk voor het communicatieplan. Dialoog en OVAM ondersteunen met voorbeeldteksten en sjablonen.
 
Prijs
 
De begeleiding van Dialoog vzw in het kader van het aanstellen en opvolging van de aannemer dakisolatie kost 10.000 euro. De gemeente kan een deel van deze kost recuperen via het subsidiedossier van OVAM.
Optie: een gemeente kan extra infosessies organiseren voor 350 euro per sessie of een bijkomend samenwerkingsovereenkomst afsluiten voor bouwadvies voor 50 euro per advies.  
 
Contactpersoon en gegevens 
 
Inge Pauwels, Dialoog vzw, Remylaan 13, 3018 Wijgmaal
016/23 26 49
 
Zie ook Pilootproject asbestverwijdering en dakisolatie woonwijk De Hutte