U bent hier

Van burgerinitiatief tot energiecoöperatie: antwoorden voor gemeenten

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
Energie
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

SITUERING

Overal in Europa verenigen gewone burgers zich om samen windturbines en zonnepanelen te plaatsen, om energie te besparen, om thuis de samen opgewekte groene stroom of warmte aan een faire prijs geleverd te krijgen. Bij ondertekening van het Burgemeestersconvenant en het opstellen van klimaatplannen rijst vaak de vraag of het opportuun is om een lokale energiecoöperatie op te richten. Dat blijkt vooral afhankelijk van het potentieel aan projectopportuniteiten in het beoogd wervingsgebied. Dat pleit voor een streekaanpak samen met de buurgemeenten. REScoop.Vlaanderen maakt gemeenten wegwijs in de wereld van burgercoöperaties, biedt inzicht en antwoorden op maat en begeleidt burgerinitiatieven op weg naar volwaardige energiecoöperatie. Wanneer de oprichting van een lokale burgercoöperatie niet zinvol blijkt, bekijken we hoe de gemeenten hun concrete klimaatplannen kunnen realiseren met participatie van de bevolking.

PROJECTINHOUD EN -VERLOOP

REScoop.Vlaanderen biedt gemeenten een begeleidingstraject aan dat bestaat uit volgende stappen:

Stap 1 – Inzichtfase

Hoe werken energiecoöperaties, wat is een gewenste schaalgrootte, wat is de rol van de burgers en van het bestuur, wat is de meerwaarde voor jouw gemeente, hoe begin je daaraan? In een drietal sessies gaan we samen met bestuur, ambtenaren, adviesraden, klimaatteams, bestaande burgerinitiatieven, … na wat er lokaal leeft in de gemeente, wat het potentieel is en wat er mogelijk is op zowel op bestuurlijk als coöperatief vlak. Dit proces mondt uit in een aantal concrete voorstellen en aanbevelingen.

Stap 2A – Wervingsfase

Wanneer er voldoende potentieel blijkt te zijn, worden alle kanalen aangeboord om mensen bijeen te brengen: bestaande burgerinitiatieven, geëngageerde burgers, mensen uit het verenigingsleven, mensen die samen iets willen ondernemen om de energietransitie in eigen streek te realiseren. Ook hier worden een drietal sessies voorzien. Voorwaarde is de aanwezigheid van een kader dat burgerinitiatieven voldoende kansen biedt om uit te groeien tot levensvatbare organisatie.

Opstartfase

Wanneer dergelijk burgerinitiatief de stap zet naar oprichting van een energiecoöperatie, kan het beroep doen op de ervaring en expertise binnen de federatie REScoop.Vlaanderen bij het uitwerken van een plan van aanpak, bij het opstellen van statuten en bij de speurtocht naar concrete projecten. Voorwaarde is het engagement voor oprichting van een burgercoöperatie die voldoet aan de ICA-definitie & principes.

Stap 2B – Alternatieve aanpak 

Wanneer in voorgaande stappen de oprichting van een lokale burgercoöperatie niet zinvol blijkt, bekijken we hoe de gemeenten hun concrete klimaatplannen kunnen realiseren samen met participatie van de bevolking, in samenwerking met bestaande burgercoöperaties werkzaam op het grondgebied. In dat geval brengt REScoop haar expertise en ervaring in die ze opdeed bij de realisatie van gelijkaardige klimaatprojecten. Ook hier worden een drietal sessies voorzien.

DE GEMEENTE IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR 

- het logistiek en organisatorisch luik van de sessies in stap 1 en stap 2

RICHTPRIJS

stap 1: 1.200 euro 

stap 2A of 2B: 1.200 euro 

Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.

 

Hoe ga je aan de slag?

Neem voor meer info contact op met:

REScoop Vlaanderen
Posthoflei 3 bus 3
B - 2600 Berchem
info@rescoopv.be

Jan De Pauw
0484 65 60 22
jan.depauw@rescoopv.be

Getuigenissen van klanten: 

In uitvoering van hun klimaatplan vroegen de gemeente Nazareth en de stad Deinze in 2016 begeleiding voor het realiseren van een lokale energiecoöperatie. De energiewerkgroep van de milieuraad nam het initiatief. In een volgende fase werden ook het schepencollege en de bevolking uitgebreid geïnformeerd. Zo werd vanuit een aantal geïnteresseerde burgers de coöperatieve ‘Stroomvloed’ opgericht. De gemeenten hadden daarbij vooral een faciliterende rol.

Andere voorbeelden van burgerinitiatieven die recent evolueerden naar volwaardige burgercoöperaties zijn Campina Energie en ZuidtrAnt (Antwerpen), Energent en Volterra (Oost-Vlaanderen).