U bent hier

Toekomstbestendige stedenbouw - hulp bij het ontwerp

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Circulaire economie
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Voel je je als omgevingsambtenaar onzeker als er een projectontwikkelaar met een plan voor je neus staat? Een plan dat volgens jou niet voldoet aan de ambitie van de gemeente wat betreft kwaliteit, kernverdichting of -versterking, circulariteit, klimaat, groen, mobiliteit of kindvriendelijkheid?
 
VIBE helpt de gemeente bij het opkrikken van het ambitieniveau op vlak van circulaire wijkontwikkeling: verantwoord omgaan met stromen (water, materialen, energie, afval, vervoer, voedsel), de creatie van aangename plekken en dit door participatie met (toekomstige) buurtbewoners en gebruikers.
 
Projectinhoud en -verloop
 
Stap 0: Intakegesprek
 
 • Eerste inleidende gesprek met de opdrachtgever (de gemeente)
 • Sitebezoek om de behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen
 • Opstellen van een plan van aanpak voor de opdrachtgever
 • Hulp bij de stakeholdersanalyse
 • Afspreken van het aantal werksessies (standaard zijn vijf werksessies en twee participatiemomenten voorzien)
 
Stap 1: Hoe past dit project binnen de kern, de gemeente, de regio?
 
 • Een project staat niet op zich. Het is daarom van groot belang om te onderzoeken hoe het project past binnen de kern, de gemeente en de regio. Een duurzame wijk ligt minstens in een bestaande kern, vandaar dat er eerst geanalyseerd dient te worden hoe het project in zijn context past.
 • VIBE helpt de gemeente bij het kaderen van het specifieke project in een bredere ruimtelijke visie op de kern (geen generieke visie, wel toegepast op de kern en de typische kernmerken op vlak van landschap, bebouwing, bevolkingsevolutie...).
 • Voor deze stap wordt 1 werksessie voorzien, VIBE bundelt de belangrijkste conclusies en werkpunten in een verslag.
 
Stap 2: Analyse van de plek: kwaliteiten, knelpunten, kansen, bedreigingen
 
 • Om tot een goed project te komen, is een goede analyse onontbeerlijk. De gemeente kent de plek, de mogelijkheden het beste en kan deze info best doorgeven 
 • VIBE helpt de gemeente om de kwaliteiten, knelpunten, kansen en bedreigen in kaart te brengen op een heldere en gestructureerde manier.
 • Voor deze stap wordt 1 werksessie voorzien, VIBE bundelt de belangrijkste conclusies en werkpunten in een verslag.
 
Stap 3: Aanscherpen van het ambitieniveau op vlak van circulaire wijkontwikkeling
 
 • Samen met de werkgroep scherpen we de ambitie aan van de gemeente op vlak van verdichting, versterking van het groenblauwe netwerk, het trage netwerk, duurzame mobiliteit, identiteit en beeldkwaliteit, circulair bouwen, hernieuwbare energie, alternatieve woonvormen, sociale economie, collectieve oplossingen (voor gebouwen/ruimtes/tuinen), lokale voedselproductie, participatie…
 • Voor deze stap wordt 1 werksessie voorzien, VIBE bundelt de belangrijkste conclusies en werkpunten in een verslag.
 • Voor deze stap wordt 1 participatiemoment met de buurt/ de stakeholders voorzien.
 
Stap 4: Hulp bij planoptimalisatie
 
 • Op basis van de eerder opgestelde analyse en ambitie maakt de projectontwikkelaar in samenwerking met de gemeente een aangepast/alternatief plan op.
 • Op regelmatige tijdstippen komt de werkgroep bijeen om de voortgang te bespreken en te kijken waar het project eventueel nog kan bijgestuurd of verbeterd worden.
 • VIBE begeleidt de werkgroepen en helpt het ontwerp bij te sturen zodat het voldoet aan de ambitie van de gemeente.
 • Voor deze stap worden 2 werksessies voorzien binnen het budget, VIBE bundelt de belangrijkste conclusies en werkpunten in een verslag.
 • Voor deze stap wordt 1 participatiemoment met de buurt en/of de stakeholders voorzien.
 
Stap 5: Nazorg
 
 • Tot een maand na de presentatie kan tot 4 uur nazorg geleverd worden

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor

 • De praktische organisatie van de werksessies en de participatiemomenten.
 • De opmaak van een analyse- en ambitienota.
 • De opmaak van een alternatief plan.
 
Prijs (exclusief BTW)
 
13.760 euro
 
Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.
 
Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen als flankerende maatregel ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.
 
Contact
 
Heb je interesse om een duurzame wijk te realiseren in jouw gemeente, neem dan contact op met Eva Heuts, expert duurzame stedenbouw, eva.heuts@vibe.be. Zij helpt je graag op weg in het aanbod.