U bent hier

Toekomstbestendige stedenbouw - hulp bij aanbesteding ontwerpteam

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

Een toekomstbestendig stedenbouwkundig project is aanpasbaar, gezond en veerkrachtig. Het creëert een positieve impact op de aarde, de maatschappij en de gezondheid en het welzijn van de mens. Toekomstbestendige stedenbouw zet in op nature-based solutions, nabijheid, levendige, mensvriendelijke en complete buurten, renovatie en herbestemming van gebouwen, participatie van bewoners en gebruikers…

Plan je met jouw gemeente de herbestemming van een site, een brownfieldontwikkeling, een Ruimtelijk Uitvoeringsplan of een masterplan voor een stedenbouwkundig project? En wil je advies bij de uitschrijving van het bestek om een geschikt ontwerpteam aan te stellen? Dan kan je bij VIBE terecht voor een traject in co-creatie met de gemeente. 

VIBE helpt je bij de opstelling van de krijtlijnen, het programma van eisen, de ambitie op vlak van toekomstbestendig stedenbouwkundig en de selectie- en gunningscriteria.

 

Projectinhoud en -verloop (stappen, timing, verwachte output):Stap 0: Intakegesprek 

 • Eerste inleidende gesprek met de opdrachtgever

 • Sitebezoek om de behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen

 • Opstellen van een plan van aanpak voor de opdrachtgever

 • Afspreken van het aantal werksessies (standaard zijn vier werksessies en deelname aan de jury voorzien)

Stap 1: Hoe past dit project binnen de kern, de gemeente, de regio?

 • Een project staat niet op zich. Het is daarom van groot belang om te onderzoeken hoe het project past binnen de kern, de gemeente en de regio. Een regeneratieve wijk ligt minstens in een bestaande kern, vandaar dat er eerst geanalyseerd dient te worden hoe het project in zijn context past.

 • VIBE helpt de gemeente bij de kadering van het specifieke project in een bredere ruimtelijke visie op de kern (geen generieke visie, wel toegepast op de kern en de typische kernmerken op het vlak van landschap, bebouwing, bevolkingsevolutie...).

 • Voor deze stap wordt 1 werksessie voorzien.

Stap 2: Analyse van de plek: kwaliteiten, knelpunten, kansen, bedreigingen

 • Introductie mbt aanpak analyse van de plek

 • Om tot een goed project te komen, is een goede analyse onontbeerlijk. De gemeente kent de plek en de mogelijkheden het beste en kan deze info best doorgeven aan de teams. 

 • VIBE helpt de gemeente om de kwaliteiten, knelpunten, kansen en bedreigen op een heldere en gestructureerde manier in kaart te brengen.

 • Voor deze stap wordt 1 werksessie voorzien.

Stap 3: Ambitie op vlak van toekomstbestendig stedenbouwkundig

 • Introductie toekomstbestendige stedenbouw en ruimtelijke planning

 • Samen met de werkgroep onderzoeken we wat de ambitie van de gemeente is op het vlak van verdichting, versterking van het groenblauwe netwerk, het trage netwerk, duurzame mobiliteit, identiteit en beeldkwaliteit, circulair bouwen, hernieuwbare energie, alternatieve woonvormen, sociale economie, collectieve oplossingen (voor gebouwen/ruimtes/tuinen), lokale voedselproductie, participatie…

 • Voor deze stap wordt 1 werksessie voorzien.

Stap 4: Bepalen van de selectie- en gunningscriteria

 • Op basis van de analyse, de ambitie en het ontwerpend onderzoek worden de selectie- en gunningscriteria voor het project vastgelegd. 

 • VIBE begeleidt de gemeente bij het opstellen van de criteria m.b.t. toekomstbestendige stedenbouwkundig

 • Voor deze stap wordt 1 werksessie voorzien.

Stap 5: Deelname aan jury

 • De expert toekomstbestendig stedenbouwkundig van VIBE neemt deel aan de jury als externe expert.

Stap 6: Nazorg

 • Tot een maand na de jury kan tot 4 uur nazorg geleverd worden

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor (rol, inspanningen gemeente)

 • De praktische organisatie van de werksessies en de jury

 • De opmaak van een analyse- en ambitienota

 • Het schrijven van de bestektekst

 • Het aanstellen van een ontwerpteam

Prijs (exclusief BTW tenzij anders vermeld)

10.920 euro
 

Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.

 

 
Getuigenissen van klanten: 

Binnen de dorpskern van de deelgemeente Wortegem staan een vijftal projecten op stapel die een grote impact hebben op het toekomstbeeld van het dorp. Via een workshop, begeleid door VIBE, werden de gefragmenteerde projecten op elkaar afgestemd, zodat een toekomstvisie op maat van het dorp bepaald werd.

Ward Devos, Wortegem-Petegem