U bent hier

Start jouw gemeenteboerderij

Een bioboerderij in jouw gemeente? De Landgenoten beheert de grond of adviseert.

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
RuimteVoeding
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

SITUERING 

Vind je het belangrijk om in jouw gemeente  gezond en lokaal voedsel te voorzien?
Een gemeenteboerderij brengt inwoners samen, geeft een boost aan de lokale economie én verkleint de klimaatimpact. Door grond ter beschikking te stellen van een lokaal, duurzaam landbouwproject, beperk je de voedselkilometers, verklein je de afvalberg en draag je zorg voor onze open ruimte en haar vruchtbare bodems. Kortom, heel wat maatschappelijke voordelen. 
Maar hoe herken je het potentieel van een grond en de locatie? Wat zijn de mogelijke bedrijfstypes: akkerbouw, veeteelt of groenteteelt? Welke lokale afzetkannalen zijn er? Denk aan zelfoogst, hoevewinkels, melkautomaten, hoevezuivel, groentepakketten, enz. En onder welke voorwaarden of onder welke contractvorm kan je een stuk grond een specifieke bestemming geven? Wat zijn de financiële, beleids- of beheersimplicaties van de verschillende vormen? Hoe vind je een geschikte boer?
De Landgenoten helpt je op weg. 
 
PROJECTINHOUD EN VERLOOP
 
De Landgenoten biedt adviestrajecten op maat van lokale besturen op zoek naar een optimale bestemmingsvorm voor hun grond. Met een uitgebreide praktijk-getoetste expertise in duurzame landbouw, grondonderzoek en mogelijke contractvormen hebben we een goed begrip van de wensen, noden en realiteit van lokale besturen. Daarnaast hebben we dankzij ons bewegingswerk ruime ervaring in het mobiliseren van verschillende partijen rond startende landbouwbedrijven en in het ondersteunen van de landbouwers zelf in een financieel en ecologisch duurzaam project.
 
Stap 1: Deze stap omvat een vooronderzoek naar de percelen waarvan de opdrachtgever het potentieel voor duurzame, lokale landbouw wil kennen. Naast het onderzoeken van documenten en beschikbare info, voeren we ook een plaatsbezoek uit.
 
Stap 2: De resultaten van bovenstaand vooronderzoek leggen we in een workshop voor aan de relevante actoren: bevoegde ambtenaren en mandatarissen (ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, burgerparticipatie, landbouw, klimaat, voedselstrategieën, patrimoniumbeheer,…), betrokken burgers en verenigingen,... De precieze samenstelling van de deelnemersgroep bespreken we graag in detail met de opdrachtgever. 
 
  • We presenteren de bevindingen in verband met het potentieel van de locatie en de grond.
  • We leveren een overzicht van wettelijke mogelijkheden om de gronden toe te wijzen aan een landbouwer.
  • We toetsen deze mogelijkheden aan de financiële en beleidsmatige gevolgen ervan.
  • We overlopen andere punten waarover een beslissing nodig is: looptijd van het project, beheer, oproep en screening kandidaat-landbouwers, timing met betrekking tot realisatie en opstart van het project en het al dan niet kunnen opleggen van voorwaarden aan gebruikers.
     
Stap 3: Vanuit de verwachtingen en expertise van alle deelnemers komen we tot een weloverwogen analyse. Het resultaat van deze participatieve assessment moet de opdrachtgever in staat stellen om verdere stappen te zetten.
 
DE GEMEENTE IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR
 
Teneinde het vooronderzoek te kunnen uitvoeren, hebben we toegang tot de nodige documenten, informatie en contacten (bijv. van de huidige eigenaar) nodig. Belangrijk is ook de betrokkenheid bij de workshop van de relevante actoren binnen de gemeente.
 
PRIJS
 
Vooronderzoek 10 u 
Workshop 14 u 
Totaal  24 u 
Prijs per uur  80 €
Totaal dienstverlening 1920 € *
 
* Deze prijs is inclusief BTW. De Landgenoten is als kleine onderneming niet BTW-plichtig.
* De begrote uren zijn indicatief. Wens je een aangepaste dienstverlening op maat van jouw specifieke vragen en noden, dan bespreken we dit graag.
 
HOE GA JE AAN DE SLAG?
 
Interesse? We horen graag van jou! Neem contact op met De Landgenoten, contact@delandgenoten.be​
 
Getuigenissen van klanten: 

De Landgenoten begeleidt gemeente Aarschot met een vooronderzoek en participatieve workshop om de kansen en uitdagingen voor de realisatie van een duurzaam, lokale landbouwproject in kaart te brengen.

André Peeters, Burgemeester Aarschot: “Biolandbouw is méér dan ‘boeren zonder chemicaliën'. Een bioboer draagt extra zorg voor de bodem en is begaan met biodiversiteit op en rond de akker. Met de opstart van een 'Community Supported Agriculture' project trachten we onze inwoners dichter bij de producent te brengen. We willen hen een klimaatvriendelijk en gezond product aanbieden vlakbij huis; via een zo kort mogelijke weg van boer tot bord. Het spreekt voor zich dat zo'n project gedragen moet worden door zowel het lokale bestuur als onze gemeenschap. Als onafhankelijke partner helpt De Landgenoten ons om dit project te laten uitgroeien tot échte gemeenschapslandbouw.”

Sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning geeft voor 99 jaar twee hectare landbouwgrond in Wijnegem in beheer aan De Landgenoten. Wij begeleiden het proces van A tot Z en selecteerden uit een zevental kandidaten startende bioboer Wannes Nyckees die op de grond zijn bedrijf zal uitbouwen.

Leen Wouters, Schepen lokale economie en huisvesting gemeente Wijnegem: “We kozen bewust voor biolandbouw in deze nieuwe duurzame woonwijk. De Landgenoten kan ons deze zekerheid bieden en de juiste link vormen tussen alle partners. Het project moet nog van start gaan, maar het is nu al een uithangbord voor onze gemeente.”