U bent hier

Splinterwonen: wonen op restgronden

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Jan Van Loo
+32 479 068 804
In veel gemeenten is er een nijpend tekort aan comfortabele woningen voor iedereen. Veel organisaties focussen zich hierop maar botsen hierbij op de schaarser wordende ruimte. Vaak worden de mogelijkheden van splinterpercelen - kleine, vaak decennia lang verwaarloosde perceeltjes over het hoofd gezien. Verdeeld of onduidelijk niet-particulier eigenaarschap is hier meestal de oorzaak van. 
LabLand kan deze splinterpercelen met het bestuur, en (boven)lokale bedrijven zoals de NMBS, De Vlaamse Waterweg en kerkfabriek in kaart brengen om ze samen met deze organisaties te activeren.
 

Projectinhoud en -verloop 

Als eerste stap duiken we in de beleidsdoelstellingen van de gemeente en zoeken we de grondgebonden doelstellingen met invloed op het wooncomfort van de inwoners. Dit kan gaan van meer groen in de straat tot meer huurwoningen voor grote gezinnen.
 
Parallel starten we de zoektocht naar de splinterpercelen. Deze kleine, vaak decennialang verwaarloosde perceeltjes ontstaan aan de rand van grote infrastructuurwerken waar kadasterplannen, uitvoeringsplannen en realiteit niet altijd met elkaar overeenkomen. Vaak kunnen er in samenwerking met de verschillende gemeentelijke diensten al een hoop gevonden worden. Maar we betrekken ook andere partijen om een vollediger beeld te vormen van de onbenutte ruimte. Wie weet vormen er zich wel clusters met verschillende splinters waarop samen een project kan uitgebouwd worden.
 
De splinterpercelen worden gerangschikt volgens hun potentie om er een (woon)project te realiseren. Met de eerste 10 gaan we aan de slag voor een uitgebreide analyse waarbij ook de buren betrokken worden om te kijken wat de mogelijkheden zijn: een klein parkje, een afsluitbare fietsenstalling, een deeltuin, een compacte studio, geschakelde woningen,... We zoeken ook burgerinitiatieven, milieuverenigingen, welzijnsorganisaties en dergelijke die kunnen bijdragen aan de realisatie ervan.
 
Als eindresultaat bekomen we 5 haalbare projectvoorstellen. De realisatie ervan valt buiten dit project maar we bekijken graag hoe we daarbij kunnen helpen.
 

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor 

Van de gemeente wordt verwacht dat alle diensten openstaan om mee te werken aan het project. We vragen dat er binnen de administratie tijd kan vrijgemaakt worden om de beschikbare data te bekijken.

Prijs 

8000 euro, vrijgesteld van btw

Contactpersoon en gegevens

Jan Van Loo
jan@labland.be
+32 479 068 804

Getuigenissen van klanten: 

“Samen met Wooncoop CV realiseert LabLand een woonproject op een splinterperceel in Gentbrugge waar wij tienermoeders kunnen begeleiden om zelfstandig te wonen.”

Stappen vzw