U bent hier

Samen met je inwoners tegen voedselverspilling!

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
Voeding
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Maud de Hemptinne
0498 63 51 51

Inwoners verbinden rond een duurzaam thema, hen helpen om geld te besparen, en dat allemaal met de nodige dosis fun… Klinkt te mooi om waar te zijn? Met acties tegen voedselverspilling is het een eitje! 

PROJECTINHOUD EN VERLOOP

Zo’n vierde van alle voedselverspilling gebeurt bij mensen thuis, en met een duwtje in de rug kunnen zij écht het verschil maken. FoodWIN helpt je graag op weg, door samen met je gemeente acties op maat op te zetten zodat je inwoners vliegensvlug een eind maken aan voedselverspilling. Dankzij talrijke acties (o.a. Food Winners Brugge, Food Waste Mission BXL, In Uwe Frigo Gent) weten we dan ook wat er nodig is voor positieve gedragsverandering bij mensen thuis. 

En daar blijft het niet bij… Ook tijdens de uitvoering van de actie kan je op ons rekenen! Zo begeleiden we je van A tot Z, zodat je gemeente een ware voorloper wordt en blijft in de strijd tegen voedselverspilling. 

Het traject: 

  • Startvergadering: we geven je inzicht in de cijfers en feiten, bespreken het traject etc.

  • Workshop: we gaan samen op zoek naar de beste (haalbare) oplossing(en) voor jouw gemeente.

  • Actie! We zetten samen met je gemeente een eerste actie op, en werken mee aan de inhoudelijke invulling. 

  • Evaluatie: tijdens een laatste vergadering bespreken we de impact van de actie, en werpen we een blik op de toekomst. Zo blijft het thema leven! 

DE GEMEENTE IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR

  • Uitnodigen van de deelnemers voor de vergaderingen en workshop(s)

  • Praktische organisatie van de vergaderingen en workshop(s) (locatie, eventueel een lunch, …) en samenbrengen van de deelnemers.

  • Uitvoering actie tegen voedselverspilling (met advies en input van FoodWIN) 

  • Communicatie naar inwoners 

RICHTPRIJS

3500 EUR - 7000 EUR, afhankelijk van de hoeveelheid begeleiding bij het uitvoeren van de acties. We zoeken samen naar de meest impactvolle mogelijkheden binnen het budget. 

Contacteer maud@foodwin.org voor meer informatie. 

 

Deze lokale besturen geven het goede voorbeeld:

Bewustmakingscampagne via broodzakken in Lennik https://www.hln.be/lennik/bewustmakingscampagne-via-broodzakken-tegen-voedselverspilling-gaat-van-start~a76b2f28/ 

In uwe frigo: minder eten in de vuilnisbak in Gent https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/uwe-frigo-minder-eten-de-vuilnisbak-gent

5000 Bruggelingen tegen voedselverspilling: https://foodwinnersbrugge.be/