U bent hier

Ruil dure ondergrondse parkings voor duurzame mobiliteit

Garage swap

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
EnergieMobiliteitRuimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

De kernidee van Garage Swap is om de kostprijs van ondergrondse parkeergarages bij nieuwbouwprojecten “te ruilen” voor een startbudget dat duurzame deelmobiliteit en duurzame energie voor de hele buurt opstart of versnelt. Samen met lokaal bestuur, de omwonenden en de projectontwikkelaar werken we aan een maatschappelijke business case voor langetermijnoplossingen op maat van de lokale context.

Nieuwe woningen brengen extra autoverkeer met zich mee. Om de parkeerdruk niet af te wentelen op de straten errond, leggen gemeentebesturen een minimum aan bijkomende parkeerplaatsen op bij bouwprojecten. Gemiddeld vragen gemeentebesturen dat de projectontwikkelaar anderhalf tot twee parkeerplaatsen per wooneenheid realiseert, afhankelijk van de grootte van de woning. Zeker bij grotere projecten vraagt de gemeente vaak dat die ondergronds aangelegd worden. Een negatief gevolg: extra ondergrondse parkeerplaatsen houden de omliggende straten dan wel vrij, maar maken het tegelijk moeilijker om op termijn te werken aan autoluwe, klimaatvriendelijke woonwijken.

Hoe los je dat op? Door ondergrondse parkeerplaatsen te schrappen en te ruilen voor één of meer deelauto’s, bijvoorbeeld. Ondergrondse parkings worden zo ‘geswapt’ met deelmobiliteit.

Voordelen

Een gedeelde wagen vervangt gemiddeld vijf tot tien privéwagens. Autodelen helpt zo het autoverkeer en de parkeerdruk te verminderen, waardoor meer publieke ruimte beschikbaar komt.

Autodelers gaan bewuster om met mobiliteit. Ze gebruiken minder de auto dan mensen die een eigen wagen bezitten. Bovendien is het ook goed voor de portemonnee. Waar een gemiddeld gezin jaarlijks 5.000 euro uitgeeft aan een eigen wagen, bespaar je met een deelauto 1.000 tot 3.000 euro per jaar.

Dat autodelen een positief effect heeft op het klimaat, is geen verrassing. Enkele cijfers: het Nederlandse Planbureau van de Leefomgeving berekende dat autodelers per jaar 300 kg minder CO2 uitstoten dan autobezitters. Per gedeelde wagen betekent dat een gemiddelde daling van de CO2-uitstoot van 5.800 kg per jaar.

En ook voor de projectontwikkelaar heeft dit heel concrete financiële voordelen: een ondergrondse parkeerplaats aanleggen is duur en kost gemiddeld 20.000 euro per parkeerplek. In ruil daarvoor lokale deelmobiliteit financieren via een ‘garage swap’ is een stuk goedkoper.

Deelmobiliteit en hernieuwbare energie in hogere versnelling brengen

Partners: Bond Beter Leefmilieu, Autodelen.net, Impact Matters, BUUR, Coopkracht, Ecopower, Transport & Mobility.

Hoe ga je aan de slag?

Bond Beter Leefmilieu werkt samen met Impact Projects en andere partners aan proefprojecten om deze garage swap toe te passen. Hebt u een project op het oog? Contacteer ons met uw plannen of voorstellen. 

Neem contact op met Impact Projects (kris@impactmatters.be)