U bent hier

Proximity: een kans voor jouw burgers om hun idee voor een duurzame toekomst waar te maken

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Type info: 
Ondersteuning (materiaal)
Katrien Desrumaux
0486 88 97 95

Zijn er in jouw gemeente geëngageerde inwoners die een duurzaam, participatief en inclusief project willen opstarten of misschien al aan het uitwerken zijn?  Projecten zoals collectieve moestuintjes, ludieke workshops voor kinderen rond biodiversiteit, recuperatie van voedseloverschotten, de oprichting van een Babytheek, een speelplaats vergroenen,… Dan is het tijd om de campagne Proximity in jouw gemeente te lanceren!

Proximity is een toffe campagne die duurzame projecten van jouw inwoners helpt te realiseren in samenwerking met de gemeentediensten en samen met andere burgers en lokale bedrijven. We gaan op zoek naar wat er leeft in jouw gemeente rond duurzaamheidsthema’s, we geven deze projecten een financieel duwtje in de rug en we creëren een netwerk van geëngageerde personen die hun steentje willen bijdragen. Dat kan een burger zijn, maar evengoed een bedrijf of een ondernemer die zich als vrijwilliger opgeven, een financiële gift doen of een steun in natura geven.

Proximity is meer dan enkel een campagne. Het is een volledig plan om burgerinitiatieven te laten bloeien via verschillende etappes: het zoeken naar ambassadeurs die de campagne ondersteunen, het werven van extra fondsen via bedrijfspartners, een neutrale selectie van de projecten door een jury, een oproep aan iedereen om zich in te zetten voor de projecten naargelang zijn of haar middelen en wensen, hetzij in de vorm van financiële of materiële giften, competenties of vrijwilligerswerk en een concrete begeleiding en opvolging van de projectleiders.

Op het einde van de campagne ontstaat er een zelfversterkend ecosysteem van lokale changemakers die zich inzetten om jouw gemeente te verduurzamen op basis van participatie en inclusiviteit.
 

Projectinhoud en -verloop (stappen, timing, verwachte output):

De duurtijd van de campagne loopt over ongeveer een jaar, verspreid over 4 etappes.

 1. Screeningfase: Na het afsluiten van een overeenkomst met uw gemeente, gaan we op zoek naar lokale bedrijven en ondernemers die bereid zijn een duit in het zakje te doen om zo meer budget voor de projecten te hebben. We identificeren enkele lokale verenigingen die als ambassadeur de campagne communicatief ondersteunen.  Dit laat ons toe om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.  Deze screeningfase is essentieel om de basis van het ecosysteem te leggen dat er uiteindelijk voor zal zorgen dat de projecten de nodige steun krijgen om hun project op te starten en /of verder te ontwikkelen.   

 2. Projectoproep: De doelstelling van de projectoproep is het selecteren van lokale, duurzame en solidaire burgerinitiatieven. In overleg met de gemeente worden de transitiethema’s bepaald die in de oproep aan bod komen, bijvoorbeeld duurzame landbouw en voeding, biodiversiteit, zachte mobiliteit, energie, sensibiliseringsacties, … of de gemeente kiest ervoor om geen specifiek duurzaamheidsthema naar voren te schuiven.  

  In het kader van haar missie om lokale burgerinitiatieven te ondersteunen, heeft Be Planet de afgelopen jaren succesvolle projectoproepen georganiseerd in samenwerking met gemeenten en bedrijven. Be Planet heeft zo een stevige expertise opgebouwd om de volledige organisatie van de oproep in goede banen te leiden: de voorbereiding van de documenten, de verspreiding van de oproep, de ontvangst en analyse van de dossiers, de samenstelling en organisatie van de jury, het organiseren van een oproep naar burgers om in de jury te zetelen,...

  De doelgroep van de projectoproep zijn feitelijke verenigingen, vzw’s, coöperatieve vennootschappen, stichtingen en scholen.  

  Optioneel: een stad kan ervoor kiezen om de burgers te laten stemmen op de projecten wat meetelt in de totale score van de projecten (crowdvoting).

 3. Persconferentie: Een persconferentie wordt georganiseerd om enerzijds de geselecteerde projecten voor te stellen en anderzijds de mobilisatiecampagne te lanceren. Via de mobilisatiecampagne kan iedereen die dat wenst een steentje bijdragen door tijd (vrijwilligerswerk), competenties, geld (crowdfunding) en/of materiële steun te schenken..

  Voorafgaand aan dit persmoment wordt er een workshop georganiseerd voor de projectleiders en ambassadeurs om hen klaar te stomen voor de mobilisatiecampagne en eventuele vragen te beantwoorden. Om de projectleiders te begeleiden, krijgen ze een praktische gids voor een geslaagde mobilisatiecampagne en kunnen ze ons steeds vragen stellen.

 4. Administratieve en financiële follow-up van de projecten na de campagne
  Be Planet zorgt voor de administratieve en financiële opvolging van de projecten om een correct gebruik van de toegekende subsidies te verzekeren. Dit gebeurt via een activiteiten- en financieel verslag dat aan elk geselecteerd project gevraagd wordt. De uitbetaling van de laatste schijf van de subsidie wordt enkel uitgevoerd indien deze verslagen goedgekeurd worden. Deze rapportering wordt met de gemeente gedeeld en besproken.

Als centraal communicatiemiddel krijgt jouw gemeente een gepersonaliseerde pagina op www.proximitybelgium.be. Na afloop van de campagne kan je ervan uitgaan dat verschillende projecten een vlucht vooruit namen dankzij nieuwe vrijwilligers, een extra centje, of een ander engagement. En een lokaal netwerk is ontstaan dat elkaar kan helpen.

Het einde van de campagne staat gelijk aan de start van een dynamiek en tal van synergieën!

 

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor (rol, inspanningen gemeente)

 • Financiële bijdrage voor de projecten en de campagne 
 • Faciliteren van het contact met de lokale bedrijfswereld en lokale verenigingen
 • De burgers, verenigingen en bedrijven samenbrengen
 • Aan de evenementen deelnemen
 • Communicatie ondersteuning
 • Terbeschikkingstelling van de aanwezige infrastructuur van de gemeente (zalen, audiovisueel materiaal, catering, …) voor de evenementen 

Prijs

7 500 € (excl. BTW) voor de organisatie van de campagne + een minimum van 15 000 € voor de projecten

Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen als ondersteunende maatregel ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.

Getuigenissen van klanten: 

"In 2019 en 2020 werden zo’n 15 projecten ondersteund door Be Planet. Voor Turnhout is de samenwerking erg waardevol. Ze vergroot de transparantie en garandeert dat de projecten deskundig worden beoordeeld. Het is daarenboven een verhaal met veel groeipotentieel.
Enthousiaste burgers vinden elkaar en smeden snode plannen in de hoop uitverkoren te worden door Be Planet. Deze aanpak heeft een grote educatieve waarde: dat niet alleen de overheid met wetten en decreten, maar ook iedere burger met veel goesting en een goed idee, kan bijdragen tot een schoner en beter milieu."

Stad Turnhout