U bent hier

Overschakelen op elektrische taxi''s

E-Taxi

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
EnergieMobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

Begin 2016 startte Bond Beter Leefmilieu samen met de taxifederatie (GTL) een project rond elektrische taxi's. Bedoeling is na te gaan wat de kansen en belemmeringen zijn om in Vlaanderen versneld over te gaan naar een volledig elektrische taxivloot. Vaste partners in het project zijn The New Drive en MOBI (VUB).

Het project brengt in kaart hoe de sector er vandaag uitziet en ontwikkelt een visie op een duurzame toekomst. Daarnaast bestudeert het de economische en ecologische haalbaarheid van de elektrificatie van de taxivloot in Vlaanderen. Een pilootproject bij het Antwerps taxibedrijf DTM levert ook heel wat praktische informatie op. De bevindingen van de sectorstudie en het pilootproject worden getoetst bij een ruime groep belanghebbenden.

De Antwerpse ervaringen en de kennis uit de eerste theoretische oefening worden gebundeld op een samenkomst met alle stakeholders op 25 oktober 2016. Ze vormen ook de basis voor een uitbreiding naar een tweede, grotere testfase.

De uitbreiding situeert zich op meerdere vlakken:

  • verschillende en verscheiden stedelijke contexten,
  • andere voertuigtypes,
  • meting van verbruik,
  • verplaatsings- en laadgedrag,
  • informatieverzameling bij chauffeurs en klanten.

Hiervoor gaan de projectpartners samenwerken met (minstens) 5 Vlaamse centrumsteden en evenveel vooruitstrevende lokale taxi-ondernemingen.

Tegen eind 2017 komen ze, na overleg met andere relevante actoren, samen tot concrete (beleids-)aanbevelingen voor de eigen sector, andere betrokken sectoren, lokale en bovenlokale overheden. Zo realiseren we de uiteindelijke doelstellingen van dit project: de sector overtuigen om te  investeren in elektrische voertuigen en beleidsmakers duidelijke aanbevelingen geven om een doelgerichte versnelling van de sectortransitie te stimuleren. Daarnaast willen we ook particulieren stimuleren om de keuze te maken voor zero-emissie-transportmiddelen.

Hoe ga je aan de slag?

Contacteer voor meer info:
Bart Dumoulin
Project manager mobiliteit
bart.dumoulin@bblv.be
02 282 19 47