U bent hier

Begeleiden van de transitie naar zero-emissie-taxi’s

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
EnergieMobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Bart Dumoulin
(0)2/282.19.47
Situering
 
Begin 2017 startte Bond Beter Leefmilieu samen met taxifederatie GTL en met steun van de Vlaamse overheid het project Clean Power for Taxis. Doel: 10% van de Vlaamse taxivloot elektrisch laten rijden in 2020. Het project bracht in kaart wat nodig is om elektrische taxi’s rendabel te krijgen en begeleidde al 5 Vlaamse centrumsteden (Antwerpen, Leuven, Gent, Mechelen en Brugge) en hun taxi-ondernemingen bij de overstap. Na anderhalf jaar hebben verschillende Vlaamse steden een duidelijk beleid en is de transitie naar zero-emissietaxi’s ingezet. Tegelijk met de uitwerking van een sensibiliseringscampagne rond deze e-taxi’s, krijgen nieuwe steden en gemeenten de kans om in te stappen in het begeleidingstraject van ‘Clean Power for Taxis’. 
 
Projectinhoud en -verloop
 
Instapperiode: maart 2019
Begeleidingsperiode 2019 - 2020
 
Wat biedt BBL de deelnemende gemeenten?
 
 • Begeleiding bij opstellen en realisatie van plan van aanpak
 • Visibiliteit als koploper in de elektrificatie van de taxivloot en ambassadeur voor schone lucht in de stad
 • Deelname aan uitwisselingen en studiebezoeken
 • Ontzorging door de begeleiding van hun taxi-ondernemingen
 • Een sensibiliseringscampagne die potentiële taxigebruikers informeert over het bestaan van e-taxi’s, de gelijke prijs, het grote comfort en de gunstige milieu-impact. 
 
De gemeente/burger/onderneming is zelf verantwoordelijk voor
 
 • Beschikbaarheid van een contactpersoon tijdens de volledige projectperiode voor bilateraal overleg en lokale coördinatie
 • Organiseren en leiden van enkele lokale overlegmomenten met de taxisector en daartoe accommodatie voorzien
 • Opmaken van een terreininventarisatie van de taxisector
 • Opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak ter elektrificatie van de taxisector
 • Deelname aan de ‘Werkgroep Steden en Gemeenten’ (3-tal bijeenkomsten/jaar)
 • Inzet van stedelijke communicatiekanalen (in afstemming met de projectcoördinator)
 
Prijs
 
€ 7000 voor het begeleidingspakket (16 maanden)
€ 6000 voor deelname aan de sensibiliseringscampagne
 
Hoe ga je aan de slag?
 
Contacteer Bart Dumoulin, projectmanager Mobiliteit Bond Beter Leefmilieu
T +32 (0)2/282.19.47 | bart.dumoulin@bblv.be
 
Meer info op Clean Power for Taxis