U bent hier

Trage wegen: opmaak inventaris

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Steven Clays
09 331 59 21
Een logische eerste stap bij het herwaarderen van trage wegen: in kaart brengen van wat er is, en in welke toestand. De inventarisatie van alle mogelijke trage wegen en paden gebeurt aan de hand van terreinbezoeken met papieren fiches of een handige app. Een actuele inventaris van het lokale netwerk vermijdt verwarring en betwisting én legt nieuwe kansen bloot. Trage Wegen begeleidt jouw gemeente bij alle stappen die nodig zijn om een inventaris tot een goed einde te brengen. Inwoners worden in deze eerste stap al betrokken bij het project.
 
Projectinhoud en -verloop
 
 • Opmaak werkkaart in GIS door kaartanalyse
  Een werkkaart geeft een overzicht van de trage wegen in een bepaald projectgebied. Het gaat over de theoretische situatie, een situatie die nog niet is afgetoetst op het terrein. De werkkaart wordt voor het gehele grondgebied van de gemeente tegelijk opgemaakt. 
   
 • Inventarisatie op het terrein
  De theoretische situatie op de werkkaart wordt vervolgens per weg gecontroleerd op het terrein. In deze stap verzamelen we dus gericht gegevens over elke trage weg op de werkkaart: de zichtbaarheid, toegankelijkheid, locatie(s) en soort(en) knelpunten, breedte weg, soort(en) verharding(en), foto’s en beschrijvingen, beleving (bv. bezienswaardigheiden – ‘points of interests’), algemene opmerkingen en suggesties (i.f.v. een later op te maken actieplan). De inventarisatie gebeurt op een digitale manier (app voor smartphone) door vrijwilligers.
   
 • Opzetten participatief inventarisatietraject 
  Wij voorzien voor de inventarisatie met het publiek een aantal infomomenten, geografisch gespreid / toegespitst op deelgebieden en logistiek ondersteund door de gemeente. In samenspraak met de gemeente maken we een overzicht op van de lokale actoren, belanghebbenden en key-persons waaruit we vrijwilligers kunnen werven voor de inventarisatie. We gaan er van uit dat de gemeente al een goed beeld heeft van mogelijke vrijwilligers en werven zelf bijkomend in het lokale middenveld. In een reeks artikels voor de communicatiekanalen van de gemeente kondigen we de  inventarisatie aan en roepen wij op tot deelname (bv. infoblad, website, facebook, twitter, …) Zo krijgt de inventarisatie eveneens een sterke sensibiliserende werking.
   
 • Verwerking terreininventarisatie
  Als alle trage wegen uit de werkkaart zijn geïnventariseerd op het terrein, dan worden deze gecontroleerd en vervolgens geïntegreerd in een geodatabank. Eenmaal de kwaliteitscheck is gebeurd, kan de evaluatiekaart worden opgemaakt. Dit is een actuele kaart die de toegankelijkheid van de wegen en paden in de gemeente weergeeft.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • De gemeente ondersteunt het project logistiek: het ter beschikking stellen van een zaal voor infomomenten, het afdrukken van kaartmateriaal en infobundels, …
 • De gemeente ondersteunt het project communicatief: verspreiden van de oproep tot deelname aan de inventarisatie in de communicatiekanalen van de gemeente
 • De gemeente zorgt voor het draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en stelt een verantwoordelijke ambtenaar aan die het project zal opvolgen
 • De gemeente zorgt voor het bestuurlijk draagvlak en zorgt voor de opvolging van het project door het college, dmv. de aanwezigheid op infomomenten van een schepen of de burgemeester
 
Prijs (exclusief BTW tenzij anders vermeld)
 
De kostprijs is variabel en kan worden bijgesteld nav. de grootte van de gemeente. Voor een oppervlakte van ongeveer 45 km² bedraagt deze  € 14.950. 
 
Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.
 
Contactpersoon
 
Steven Clays – steven.clays@tragewegen.be - 09 331 59 21
Getuigenissen van klanten: 

"Trage Wegen hielp ons enorm bij de inventarisatie van onze trage wegen. Ze verzamelden alle informatie van onze vrijwilligers en bundelden die
in het nodige digitaal en analoog kaartmateriaal. Als ambtenaar bij een lokaal bestuur heb je daar helaas niet altijd tijd voor."

Evelyn Celis, Duurzaamheidsambtenaar, gemeente Laakdal