U bent hier

Natuurlijke speelterreintjes: leren en ontspannen in het groen met toekomst

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, School
Thema: 
Natuur en bos
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Wil je meer groen op een speelterreintje of de speelplaats van de gemeenteschool? Of wil je een nieuw terrein aanleggen met veel speelnatuur?
Droom je van een interessante, avontuurlijke en kleurrijke plek, dat aandacht biedt aan het welzijn van de gebruikers, waar kinderen hun talenten kunnen uitleven, breed kunnen leren en zich kunnen ontspannen?
Dat kan.
 
Maar hoe ziet het speelterrein van de toekomst er dan uit? Hoe maak je zoiets en welke activiteiten kan je er doen?
Het multidisciplinaire team van GoodPlanet begeleidt de stakeholders om deze vraag zelf te beantwoorden.  We gaan samen met hen aan de slag om een boeiende en natuurrijke speelplek te creëren. 
 
Projectinhoud en -verloop:
 
Inleiding
 
Een sterke visie rond buitenspelen vormt de basis van het traject. We bekijken dit eerst met zowel gemeentebestuur als de begeleiders van de kinderen. Dan kunnen we verder.
 
Het participatief traject richt zich op:
 
 • Kinderbegeleiders (leerkrachten, jeugdwerkbegeleiders, kinderbegeleiders in het IBO of kinderdagverblijf,…)
 • Kinderen
 • Ouders
 • Buurtbewoners
 • Andere betrokken initiatieven, raadsleden,…
We bieden een traject op maat aan.
 
Opstartmeeting
 
In een opstartmeeting wordt de aanpak, de scope en het budget afgesproken.
Ook wordt aangegeven wat we van verschillende stakeholders verwachten (zie ook onderaan).
 
Sessies voor begeleiders / eerstelijn stakeholders
 
 • Workshop voor het team: visie rond buitenspelen voor het team
 • Resultaat is een  teamgedragen visietekst als fundament voor de beleidsvoering en communicatie (intern en extern).
 • Sessie over inrichting buitenruimte
  Analyse huidige situatie en bepaling gewenste situatie.
  Bepaling wensenlijst en planoefeningen (primair vlekkenplan voor bepaling van de zonering) op blancoplannen

Sessies voor de kinderen:
 

 • a/Korte voorstelling van de opdracht met kader (wat kan, wat kan niet),  tonen van inspirerende voorbeelden via presentatie.
 • b/Brainstorming in subgroepen volgens de Disneymethodiek (droomfase, kritiekfase, landingsfase)
 • c/Maken van maquettes met natuurmateriaal en tekeningen -collage en/ of werken met schuifplan (methodiek uitgewerkt een uitgetest door GoodPlanet).
 • d/Stemmen op wensenlijst.
 
Sessies voor tweedelijnstakehouders (Raadsleden, betrokken gemeentelijke diensten,…: 
 
 • Informatiesessie met voorstelling teamvisie en wensenlijst team en kinderen en voorstelling ‘Naar een ideaal speelterrein’.
 • Speelkansenspel  (gaat door op de buitenruimte)  met uitwisseling  ideeën over speelkansen, belang van open speelaanleidingen, ouderinbreng, en veiligheid van speelterreinen enz.
 • Brainstormsessie in groepen
 • Ideeën toevoegen aan wensenlijst
 • Stemmen op wensenlijst
 
Door GoodPlanet:
 
Analyse van alle wensen en terugkoppeling aan alle participanten via de respectievelijke BKO locaties.
(Grootste gewicht op wensenlijst naar kinderen!)
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor:
 
 • Communicatie over het initiatief naar deelnemers, burgers, pers,…
 • Uitschrijven eventuele offertevragen voor: aankoop plantgoed, aankoop inrichtingselementen, uitvoering inrichting,…
 • Aanleveren van blanco plan, meetstaat
 • Informatie over:
  • eventueel gebruik van het buitenterrein voor evenementen
  • wensen  i.v.m. inclusie (type beperkingen –aandachtspunten)
  • ondergrond  indien te verwijderen verhardingen.
  • waterhuishouding indien relevant. 
  • specifieke stedenbouwkundige voorschriften.
  • eventueel beschermde status van bestaande elementen.
  • reeds vooraf bepaalde in te plannen elementen met afmetingen en locatie op plan (vb fietsenstalling, berghok)
  • budgetten voor uitvoering per locatie.
  • over beheers visie /-beleid van de opdrachtgever.
  • over de speeldruk per locatie.
  • over andere aandachtspunten of beperkingen indien relevant voor de planopmaak.
 
Prijs
 
Hangt af van veel factoren en is dus te bespreken.
 
Richtprijs voor een participatief traject (exclusief uitvoering, aankopen,…) met een 10-tal sessies met diverse stakeholders en planopmaak inbegrepen: 7000 euro excl BTW
 
Contactpersoon
 
 
Tot slot
 
GoodPlanet heeft een 15 jaar lange expertise opgebouwd rond inrichten en gebruik van speel- en leergroen in onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang, jeugdwerk en openbare terreinen. We hebben hierdoor de unieke combinatie van pedagogische en technische expertise  van het concept speel-en leergroen in ons DNA: van preanalyse en visievorming , planningstraject over inrichting tot beheer en gebruik. 
 
Foto Goodplanet