U bent hier

Mobipunten: zet slimme knooppunten op in je gemeente

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

Mobipunten zijn fysieke knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau met als doel zich te kunnen verplaatsen zonder het privé-bezit van een (tweede) wagen. Een mobipunt bevat enkele essentiële mobiliteitsfunctie zoals parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer, maar kan ook uitgebreid worden: lockers voor pakjes, WIFI-verbinding, een publieke fietspomp, aangename wacht- of ontmoetingsruimte, … Het is aan de gemeenten om te kijken welk aanbod aantrekkelijk kan zijn voor de buurt. Een mobipunt kan zowel in een woonbuurt als op een bedrijventerrein ontwikkeld worden.

Vandaag bestaan in verschillende Vlaamse steden al autodeelstandplaatsen die ook aansluiten op andere vervoerswijzen. Het kind een naam geven, moet leiden tot meer herkenbaarheid en kwaliteit. Er werd gekozen om een duidelijk merkbeeld met bijkomende criteria te laten ontwikkelen om te vermijden dat elke gemeente een eigen weg zou opgaan.

Projectinhoud en -verloop

Om tot concrete realisaties op het terrein te komen, wordt tijd vrijgemaakt voor minstens een plaatsbezoek en overleg, het beantwoorden van vragen en een persmoment.  Daarnaast voorzien we advies op maat. Per stad of andere inrichtende macht voorzien we gemiddeld 3 werkdagen.

Verloop

Het opstarten van een mobipunt is een traject van 6 à 12 maanden (afhankelijk van het beslissingsproces van de gemeente) en omvat grosso modo onderstaande ijkpunten:

 • De gemeente tekent in op het aanbod
 • Verkennend gesprek: Hierbij wordt een totaaloverzicht geboden van de vereisten en mogelijkheden van een mobipunt. Onder andere onderstaande vragen worden beantwoord:
  • Wat is een mobipunt en wat is het doel?
  • Welke vereisten en kansen biedt een mobipunt?
  • Welke vormen van gedeelde mobiliteit kent Vlaanderen?
  • Hoe pak je het aan? 
  • Mobipunt en smart cities/villages?
  • Communicatietools om een mobipunt te introduceren?
 • Op basis van bovenstaand gesprek wordt een conceptplan opgemaakt door Autodelen.net/Taxistop/Infopunt Publieke Ruimte. Dit omvat een voorstel van de locatie(s) en de mobiliteitsvormen van het (de) mobipunt(en) dat lokaal kan ingericht worden.
 • Na intern overleg van de gemeente volgt een tweede bijeenkomst waarbij een plaatsbezoek  van de locatie van het mobipunt ingepland wordt. Hierbij wordt ook info gegeven omtrent het straatmeubilair dat dient voorzien te worden (zitbanken, elektrische laadpalen, zuil mobipunt, ….).
 • De projectpartners geven contacten door van leveranciers van straatmeubilair, grondschilderingen,...
 • De projectpartners adviseren desgevallend bij het vinden van aanbieders van gedeelde mobiliteit (autodelen, fietsdelen, carpoolen,..) of het zelf opzetten van systemen van gedeelde mobiliteit (zie bv. fiche delen van het gemeentelijk wagenpark, autodeelactieplan,...)
 • De gemeente zorgt voor de opbouw van het mobipunt (De projectpartners adviseren en denken actief mee tot de uiteindelijke realisatie).
 • De projectpartners bieden inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van een communicatieplan en het opzetten van een lokale persconferentie (standaardteksten voor website, infobladen, pers, folders,..).
 • Nazorg:
  * Er is doorlopend mogelijkheid tot advies en feedback per telefoon en per mail.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor

 • De projectpartners  adviseren en brengen de gemeente in contact met potentiële leveranciers. De gemeente is eindverantwoordelijke voor het mobipunt. Ze maakt de keuzes, stelt de ambities scherp en zorgt dat het mobipunt gerealiseerd wordt op het terrein. 
 • De gemeente zorgt voor het draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en de implementatie in het lokale beleid (via collegebeslissing).
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van het communicatieplan.

Prijs

De begeleiding en de nazorg voor de installatie van een mobipunt kost €4.500.
(Autodelen.net is niet BTW plichtig.)

Contact

Meer info vind je op https://mobipunt.be of neem contact op met één van de initiatiefnemers via hallo@mobipunt.be.