U bent hier

Klimaatplan: van woord naar daad

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Energie
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Tina Baert
016 22 21 03
Vrijwel alle gemeentelijke diensten zijn betrokken bij de uitvoering van het klimaatbeleid. Dat vraagt een horizontale manier van werken. Ecolife faciliteert de dienstoverschrijdende samenwerking die noodzakelijk is om de woorden van het klimaatactieplan om te zetten in daden. Vertrekkende van de huidige cultuur en structuur binnen de gemeente werken we samen een haalbaar samenwerkingsmodel uit en slaan we de brug met het politieke niveau. 
 
Projectinhoud en -verloop
 
 • De eerste stap is het intakegesprek met de duurzaamheids- en/of milieudienst en de bevoegde schepenen kennis te maken en afspraken te maken over het verloop van de ondersteuning, de timing en de taakverdeling.
 • We starten met een diagnose van de huidige samenwerking tussen de diensten.
 • In een of meerdere workshops met vertegenwoordigers van de betrokken diensten komen volgende thema’s aan bod: de samenwerkingscultuur en structuur, de concretisering van het administratief samenwerkingsmodel, het politieke draagvlak, het dashboard voor klimaatacties (monitoring tijdens uitvoering, prioritering, bijsturen), …
 • Vervolgens werkt Ecolife het plan van aanpak op maat van de gemeente uit. Ecolife inventariseert geschikte methodieken en samen met de duurzaamheids-/milieudienst wordt de keuze gemaakt voor één of meerdere begeleidingsmethodieken.
  De inhoudelijke en methodische voorbereiding gebeurt gezamenlijk.
  ​Mogelijke voorbeelden: de doorstartdag, de lunchgesprekken en het klimaatteam. 
  • Aan de plenaire doorstartdag neemt één vertegenwoordiger per dienst deel waarbij collega’s op een aangename  manier samen werken rond specifieke klimaatacties gerelateerd aan de verschillende beleidsdomein. 
  • Tijdens de one-to-one (lunch)gesprekken tussen de dienst duurzaamheid/milieu en de collega’s van andere stadsdiensten wordt op zoek gegaan naar win-win situaties. Samen worden acties en werkafspraken gemaakt die gekristalliseerd worden in de gepaste format.  
  • Een derde voorbeeld is de opstart van een klimaatteam dat je per thema kunt organiseren met de diensthoofden en experts van de betrokken diensten. Vaak zijn gebouwen en mobiliteit het belangrijkste vanwege hun invloed op de CO2-uitstoot.

​Bij elke methodiek hanteert Ecolife het train-the-trainer principe. We bereiden mee voor en reiken tips aan zodat elke methodiek tot zijn recht komt en het gewenste effect heeft. We zijn ter plaatse aanwezig bij uitvoering zodat we mee kunnen evalueren en bijsturen waar nodig.

De gepaste mix van methodieken gebundeld in het plan van aanpak kaderen in een lange termijn traject met (nagenoeg) alle gemeentediensten. Zo wordt het nodige interne draagvlak voor het klimaatbeleid opgebouwd én onderhouden.

 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • Politiek draagvlak voor het Burgemeestersconvenant en het SECAP.
 • Interne communicatie naar het administratieve en politieke niveau.
 • Eigenaarschap over het traject, de communicatie en de resultaten. Ecolife blijft achter de schermen tijdens de participatiemomenten.
 • Uitvoering van concrete taken voor voorbereiding en tijdens het traject.
 • Logistieke ondersteuning incl. het nodige educatieve materiaal (b.v. post its, flap overs, grafisch materiaal ter ondersteuning van de werksessies).
 • Eén aanspreekpunt voor Ecolife. 
 
Prijs
(exclusief BTW tenzij anders vermeld)
 
Richtprijs: 5 000€ 
 
 
Contactpersoon
 
Tina Baert
016 22 21 03