U bent hier

Klimaatneutrale organisatie: interne klimaatacties via een Ecoteam op het werk

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Energie
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
016 22 21 03,
Steden en gemeenten willen zelf het goede voorbeeld geven en zijn bezig met allerlei acties en maatregelen om zelf een klimaatneutrale organisatie te worden. Een sterke hefboom hierbij is om ook via gepaste methodieken het gemeentelijk personeel nog beter te betrekken rond interne milieuzorg op het werk en het verlagen van voetafdruk van de gemeentelijke werking 
 
Projectinhoud/verloop:
 
Ecoteam@work is de professionele trajectbegeleiding van Ecolife voor lokale overheden die hun medewerkers actief bij milieuzorg en klimaatacties willen betrekken. Onder begeleiding van een ecoteam-coach gaat een groep gemotiveerde medewerkers aan de slag om de milieu-impact van de organisatie te verkleinen. Het Ecoteam doorloopt een traject volgens het ‘train the trainer’-principe gericht op capaciteitsopbouw teneinde zelf acties op te zetten. Milieuthema’s als energie en water, afval, papier en aankoop, en mobiliteit kunnen aan bod komen. 
 
Het doel van het begeleidingstraject is:
 
  • Diagnose: detectie van duurzaamheidsuitdagingen, impacten en knelpunten;
  • Planning: inventarisatie van prioritaire acties op korte en lange termijn op vlak van gedrag, infrastructuur en organisatie;
  • Actie: concrete acties opzetten om medewerkers tot milieuvriendelijk gedrag tijdens de werkactiviteiten aan te zetten;
  • Verankering: bepalen van de modaliteiten rond de voortzetting van het Ecoteam en identificatie van eventuele verdere (ondersteunings)noden.
 
De aanpak is bottom-up: de groep medewerkers brengt bijvoorbeeld zelf mogelijke acties in kaart die afgestemd zijn op de reeds aanwezige dynamiek en organisatiecultuur en die aansluiten bij de prioriteiten binnen de stadsdiensten. Zo verbreedt het draagvlak voor duurzame gedragsverandering in de stadsdiensten. Een Ecoteam spreekt zowel HR als Facility Management aan en, gezien de focus ligt op gedragsverandering, zijn de acties van het Ecoteam complementair aan inspanningen op vlak van infrastructuur en organisatie. Daarnaast vormt communicatie een belangrijke rode draad doorheen het traject.
 
Aan het einde van het traject moet het Ecoteam de eerste concrete resultaten kunnen voorleggen. De inspanningen van het Ecoteam vergroten doorgaans de betrokkenheid bij de duurzame ambities van de diensten en leveren financieel voordeel op.
 
De coach begeleidt het proces, ondersteunt het Ecoteam bij het bepalen van de doelstellingen, coördineert de taakverdeling, helpt bij de voorbereiding van de vier bijeenkomsten en bewaakt de deadlines. De coach zorgt voor opvolging van  de actielijst, de timing en de kwaliteit van het actieplan en maakt verslag van de bijeenkomsten en van de resultaten. De coach brengt achtergrondinformatie, goede voorbeelden en ervaring uit andere Ecoteams in.
 
Tussen de workshops door staan we telefonisch en per skype ter beschikking met coaching op maat van het Ecoteam. De bedoeling is om, vanuit onze ervaring met andere participatieve begeleidingen, zo goed mogelijk op de behoeften van het Ecoteam te kunnen inspelen. We voorzien vier workshops doorheen het traject die in overleg met de opdrachtgever worden ingevuld.
 
Rol gemeenten:
 
  • logistieke ondersteuning: ter beschikkingstellen van vergaderruimte; 
  • selectie en werving van ambtelijke betrokkenen die deel uitmaken van het gemeentelijke Ecoteam;
  • interne communicatie en opvolgen van gemaakte afspraken binnen het begeleidingstraject;
  • bewaken van het interne draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en het politieke niveau.
 
Uitvoeringstermijn: 1 jaar
 
Prijs: 7 500€ excl. BTW
 
 
Hoe ga je aan de slag?
Contacteer Ecolife voor meer informatie: tel. 016 22 21 03, info@ecolife.be .