U bent hier

Investeer in landbouwgrond voor bioboeren

Een bioboerderij in jouw gemeente? De Landgenoten beheert de grond of adviseert.

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
RuimteVoeding
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

De Landgenoten laat boeren en consumenten samenwerken aan een betere toegang tot landbouwgrond voor boeren. De toegang tot grond is, door zijn hoge prijs, één van de grootste drempels voor (startende) landbouwers. Door middelen samen te brengen - via aandelen, schenkingen en legaten -, kan grond worden aangekocht en vele generaties lang worden beheerd als biologische landbouwgrond. Zekerheid over de toegang tot grond creëert kansen voor boeren om een duurzaam en agro-ecologisch bedrijf op te starten, uit te bouwen en door te geven aan een opvolger. Zo dreigt ook de opgebouwde bodemvruchtbaarheid, het levenswerk van de bioboer, niet verloren te gaan. En zo krijgt de boerderij opnieuw de ruimte om te groeien in een boeiend sociaal netwerk.

Wil jouw lokaal bestuur ook een lokale voedselstrategie realiseren? Dan kan je rekenen op ondersteuning van De Landgenoten. 
Door grond via De Landgenoten ter beschikking te stellen kan je tegelijk klimaatplan, lokale voedselvoorziening, tewerkstellingsdoelen, maar ook burgerparticipatie in jouw gemeente realiseren. De Landgenoten is jouw partner in plattelandsprojecten. Vooral voor lokale voedselvoorziening kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan jouw project. Of voor de realisatie van het burgemeestersconvenant: want bij biolandbouw ligt de CO2-emissie 13 tot 57% lager dan bij gangbare systemen.

Een echte gemeenteboerderij?

  • zorgt voor seizoensgebonden, lokaal geproduceerde verse en gezonde voeding
  • is een ontmoetingsplek om samen te oogsten, koken of voedseloverschotten te verwerken
  • creëert een groene omgeving voor educatieve projecten van scholen of voor zorg aan kwetsbare groepen
  • creëert ruimte waar landbouw en natuur elkaar vinden.

Ben je zelf eigenaar van een stuk landbouwgrond? Vind je het belangrijk dat dat gebruikt wordt om op een duurzame manier gezond en lokaal voedsel te produceren? Misschien wil je mensen in jouw gemeente of buurt de kans geven om lid te worden van een CSA-boerderij en zo de sociale cohesie versterken? Wil je een kandidaat-boer de kans geven zijn droom te realiseren? Of je klimaatimpact verkleinen door koolstof op te slaan in de bodem? Een echte gemeenteboerderij? De Landgenoten helpt je om jouw grond ter beschikking te stellen van een bioboer. 
Als grondeigenaar heb je de keuze tussen volgende formules:
1. Je schenkt of verkoopt je grond aan De Landgenoten. De Landgenoten staat dan in voor de zoektocht naar een bioboer, een loopbaanlange gebruiksovereenkomst en de opvolging van het naleven ervan.
2. Je draagt het beheer van je grond over aan De Landgenoten. Je geeft de grond in erfpacht (27-99 jaar) aan De Landgenoten, dat op haar beurt een gebruiksovereenkomst sluit met een bioboer. 
3. De Landgenoten begeleidt jou om je grond zelf ter beschikking te stellen van een bioboer.

Geïnteresseerde burgers of bedrijven kunnen een aandeel verwerven in de coöperatie of met een gift de stichting steunen om gronden te verwerven voor duurzame en lokale landbouw. Niet alleen wordt bodemvruchtbaarheid over de generaties heen op die manier verzekerd aan de boer, het geeft ook aan de lokale bevolking een grotere betrokkenheid met de grond en een garantie voor lokale aanlevering van voedzame producten.

 

Hoe ga je aan de slag?

Interesse? We horen graag van jou! Neem vrijblijvend contact op met De Landgenoten, contact@delandgenoten.be​

Getuigenissen van klanten: 

We willen de Leuvenaar actief betrekken bij de voedselproductie en er samen zorg voor dragen”. Na een opstartfase zal de boerderij haar prominente functie van voedselvoorziener weer innemen. De Abdijboerderij, een autonoom biologisch landbouwbedrijf met groenten, bloemen, granen, aardappelen, fruit, koeien, varkens en kippen, en op termijn ook zuivel, zal tegen 2018 op volle toeren draaien om de Leuvenaar te voorzien van kraakvers, lekker en lokaal voedsel.

Stad Leuven
Schepen van leefmilieu Ridouani