U bent hier

Hoppinpunten: ontwerp kwalitatieve mobipunten

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Mobipunt vzw staat in voor de individuele begeleiding van gemeenten bij de conceptualisering, planning en vormgeving van Hoppinpunten / mobipunt(en). 
 
Het succes van elk mobipunt ligt in het gebruik ervan. Het gebruik wordt bepaald door de juiste locatie, de aanwezigheid van de juiste mobiliteitsdiensten, een goed ontwerp en natuurlijk goede participatie- of informatiecampagnes. Mobipunt VZW kan op elk moment in dit proces inpikken en je verder ondersteunen bij de ontwikkeling van je Hoppinpunt.
 
Mobipunt vzw is een samenwerking tussen initiatiefnemers Autodelen.net, Mpact en Infopunt Publieke Ruimte. Samen brengen we meer dan 50 jaar ervaring rond de tafel en niemand is in Vlaanderen al langer aan het werk rond mobipunten als wij.
 
Projectinhoud 
Om tot concrete realisaties op het terrein te komen, wordt tijd vrijgemaakt voor minstens een plaatsbezoek en drie overlegmomenten, het beantwoorden van vragen en een persmoment. Daarnaast voorzien we advies op maat. 
 
Indien gewenst vindt onze dienstverlening naar gemeenten plaats binnen het kader van Hoppinpunten. Dan houden we rekening met alle praktische en technische vereisten binnen het Vlaamse decreet basisbereikbaarheid en het BVR Mobipunten.
 
Verloop
Het opstarten van een mobipunt is een traject van ongeveer 6 tot 24 maanden (afhankelijk van het beslissingsproces van de gemeente) en omvat onderstaande ijkpunten:
 • De gemeente tekent in op het aanbod.
 • Stap 1 - Verkennend gesprek: Hierbij wordt een totaaloverzicht geboden van de vereisten en mogelijkheden van een Hoppinpunt. We staan o.a. stil bij volgende vragen:
  • Wat zijn de eisen volgens het decreet basisbereikbaarheid, het BVR mobipunten, … 
  • Wat is de inschaling van het Hoppinpunt?
  • Welke mobiliteitsdiensten zijn er nodig?
  • Welke extra diensten zijn er nodig?
  • Hoe zorg ik voor een veilig en aantrekkelijk Hoppinpunt?
 
 • Stap 2 - Plaatsbezoek samen met de gemeente: Na een intern overleg binnen de gemeente en op basis van de eerder opgestelde eisen- en wensenlijst en een eventuele eerste schets van het Hoppinpunt brengen we een plaatsbezoek. We schatten de situatie in en concretiseren het ontwerpend onderzoek voor één mobipunt.
   
 • Stap 3: Op basis van het ontwerpend onderzoek levert Mobipunt vzw een schets van het volledige Hoppinpunt. Hierbij wordt er rekening gehouden met alle noodzakelijke elementen die van belang zijn bij de inrichting van een Hoppinpunt (toegankelijkheid, leesbaarheid, gebruiksvriendelijkheid …)
 
 • Nazorg: één jaar na de implementatie van het eerste mobipunt volgt een evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek staan we zowel stil bij het ontwerp als bij de gebruikersaantallen. Waar mogelijk adviseren we ook bijsturingen.
   
 • Er is doorlopend mogelijkheid tot advies en feedback per telefoon en per mail.
Een uitgebreidere samenwerking is ook mogelijk. Mobipunt vzw kan je begeleiden voor een communicatietraject of participatietraject in het kader van Hoppinpunten. Dit valt buiten dit concrete aanbod, maar neem gerust contact op.
 
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 • Mobipunt vzw adviseert en brengt de gemeente in contact met potentiële leveranciers. De gemeente is eindverantwoordelijke voor het mobipunt. Ze maakt de keuzes, stelt de ambities scherp en zorgt dat het mobipunt gerealiseerd wordt op het terrein. 
 • De gemeente zorgt voor het draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en de implementatie in het lokale beleid (via collegebeslissing).
   
Prijs
De begeleiding en de nazorg voor de installatie van een mobipunt kost rond de €6.000 (excl BTW). Voor elk project wordt er een offerte op maat opgemaakt, de prijs kan dus dalen of stijgen naargelang de concrete verwachtingen van de gemeente.
 
Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.
 
Contact
Meer info vind je op https://www.mobipunt.be/onze-diensten/ of neem contact met ons op via hallo@mobipunt.be.