U bent hier

Hoppinpunten: een slim netwerk van Hoppinpunten

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Naast het vormgeven van en adviseren bij de inrichting van Hoppinpunten staat Mobipunt vzw ook in voor het in kaart brengen van het netwerk van Hoppinpunten in jouw gemeente. Want hoe beter dat het netwerk van Hoppinpunten is afgestemd om de noden van inwoners en bezoekers, hoe meer mensen er gebruik van zullen maken. 
 
Mobipunt vzw is een samenwerking tussen initiatiefnemers Autodelen.net, Mpact en Infopunt Publieke Ruimte. Samen brengen we meer dan 50 jaar ervaring rond de tafel en niemand is in Vlaanderen al langer aan het werk rond mobipunten als wij.
 
Projectinhoud 
In samenwerking met de vervoersregio heeft jouw gemeente enkele, of een geruim aantal Hoppinpunten ingedeeld binnen je gemeente. Mobipunt vzw ondersteunt de gemeente bij:
 • Het lokaliseren van alle potentiële Hoppinpunten binnen de gemeente
 • Het inschalen van deze Hoppinpunten binnen de Vlaamse beleidsvisie 
 • Het prioriteren van deze Hoppinpunten binnen een logisch netwerk
Op deze manier heeft de gemeente een duidelijk plan van aanpak voor de uitbouw van een Hoppinpunten-netwerk op haar grondgebied. 
 
Verloop
De gemeente tekent in op het aanbod.
 • Stap 1: Mobipunt vzw gaat in gesprek met de gemeente en brengt de huidige beleidsambities, de huidige situatie en de mobiliteitsplannen ven de Vervoersregio in kaart.
 • Stap 2: Mobipunt vzw lokaliseert alle aanvullende potentiële Hoppinpunten en plaatst deze exact op kaart. Hierbij wordt er al rekening gehouden met een inschatting van de te voorziene plaats, eigenaarschap van de gronden … We brengen hierbij een plaatsbezoek aan de gemeente om een exact beeld te krijgen van de gekozen plaatsen.
  Voor de lokalisatie van de Hoppinpunten houden we o.a. rekening met mobiliteitsplannen van de Vervoersregio, data aangeleverd door de gemeente, attractiepolen binnen de stad of gemeente, de afwezigheid van kwalitatieve alternatieven ...
 • Stap 3: Mobipunt vzw brengt een volgorde in de te ontwerpen Hoppinpunten. Hierbij houden we onder meer rekening met:
  • Noodzaak voor het Hoppinpunt
  • Potentieel voor het Hoppinpunt
  • Geplande infrastructuurwerken
  • Beleidsmatige prioriteiten
  • Budgettaire beperkingen

Op het einde van dit traject heeft de gemeente een uitgewerkt netwerk van Hoppinpunten, concreet in kaart gebracht op exacte locaties en in prioritaire volgorde. 

 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 • Het aanleveren van opgevraagde informatie
 • De gemeente zorgt voor het draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en de implementatie in het lokale beleid (via collegebeslissing)
Prijs
De begeleiding bij het in kaart brengen van het potentiële Hoppinpunten-netwerk kost rond de €3.000 (excl BTW). Voor elk project wordt er een offerte op maat opgemaakt, voor grotere steden en gemeenten kan deze prijs hoger uitvallen.
 
Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.
 
Contact
Meer info vind je op https://www.mobipunt.be of neem contact met ons op via hallo@mobipunt.be.