U bent hier

Grondscan: breng je gemeentegrond tot leven

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Voeding
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Je overweegt een duurzaam landbouwproject op jouw publieke grond? Groot gelijk, want als gemeente kiezen voor korte keten is goed voor je buurt, de boer en het klimaat.
 
Laat De Landgenoten een perceel van jouw lokaal bestuur grondig doorlichten, breng experts en betrokkenen samen voor een gedragen stappenplan en vind een landbouwer op maat van jouw gedroomde gemeenteboerderij.
 
Projectinhoud en -verloop
 
 1. Brainstorm
  Verken drempels en kansen, ontdek of je landbouwperceel geschikt is. Dit eerste gesprek is geheel gratis & vrijblijvend
 2. Grondscan
  • Perceelscan: Juridisch vooronderzoek & landbouwtechnisch plaatsbezoek door onze experts.
  • Rondetafel-sessie: Wij brengen bevoegde ambtenaren en mandatarissen, betrokken burgers en verenigingen samen voor een gedragen toekomstplan
  • Toekomstplan: Met het strategisch stappenplan in een onderbouwd adviesrapport kan je zo aan de slag
 3. Landbouwerscreening
  Indien je beslist om het perceel aan De Landgenoten in beheer te geven of te verkopen, zoeken en screenen wij de geschikte landbouwer die jouw grond tot leven brengt.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor 
 
 • Voor de eerste brainstorm bezorgen we jou een vragenlijst die je ons ter voorbereiding van het gesprek ingevuld terugbezorgt. 
 • Idealiter zijn hierbij zowel de bevoegde schepen als ambtenaar aanwezig.
 • Om de perceelscan te kunnen uitvoeren, hebben we toegang tot de nodige documenten, informatie en contacten nodig. Belangrijk is ook de betrokkenheid bij de workshop van alle relevante actoren - bevoegde ambtenaren, schepenen, adviesraden - binnen de gemeente.
 
Prijs
 
 • Brainstorm (voorbereidende vragenlijst & gesprek)
  8u –  gratis
 • Grondscan (perceelscan, rondetafel-sessie & toekomstplan)
  40u  – 3200 euro,  BTW nvt
 • Landbouwerscreening: 
  35 u –  gratis**
  **mits beheer– of verkoopovereenkomst met De Landgenoten
 
Contact
 
Maak een afspraak, dan bezorgen jou de vragenlijst en komen zo snel mogelijk bij jou langs.
03 286 92 77
Getuigenissen van klanten: 

De Landgenoten begeleidde een grondscan voor de gemeente Aarschot in 2018. André Peeters, ex-burgemeester: “Met de opstart van een 'Community Supported Agriculture' project willen we onze inwoners klimaatvriendelijke en gezonde producten aanbieden vlakbij huis; via een zo kort mogelijke weg van boer tot bord. Het spreekt voor zich dat zo'n project gedragen moet worden door zowel het lokale bestuur als onze gemeenschap. Als onafhankelijke partner helpt De Landgenoten ons om dit project te laten uitgroeien tot échte gemeenschapslandbouw.”