U bent hier

Groene leefstraten: via een participatief traject naar meer groen

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Anke Desender
014/47 29 50
Door de klimaatverandering kunnen we ons vaker aan zware regenbuien en toenemende hittestress verwachten. Groene zones in gemeentelijke of stedelijke kernen zijn dus belangrijke klimaatbuffers. Deze groenzones zorgen voor waterinfiltratie en verkoeling. Bovendien hebben ze ook een positief effect op de biodiversiteit, het welzijn van de bewoners, en fungeren ze ook als buffer tegen fijn stof.

Natuurpunt CVN begeleidt gemeenten bij het vergroenen van een straat, een plein,… . In een participatief traject bekijken we de mogelijkheden, gaan we creatief met alle ideeën aan de slag en maken een planning en ontwerp op.

 
Projectverloop
 1. Startvergadering met de gemeente. Afstemmen projectinhoud. De gemeente nodigt de buurt uit op een ontmoetingsmoment. 
 2. Plaatsbezoek en opmaak basisplan.
 3. Eerste ontmoetingsmoment met de buurt: voorstelling project en brainstorm over de wensen, ideeën.
 4. Opmaak concept: van wens- naar praatplan.
 5. Terugkoppeling praatplan met de gemeente.
 6. Tweede ontmoetingsmoment met de buurt: opmaak gedragen concept op maat van de buurt  met plaatsbezoek (ontwerpatelier, haalbaarheid aftoetsen op terrein).
 7. opmaak conceptplan met feedback projectteam 
 8. Opmaak presentatieplan met en terugkoppeling met de gemeente.
 9. Derde ontmoetingsmoment: Toelichting presentatieplan aan het projectteam met aansluitend overleg.
 10. Opmaak inrichtings-en beheerplannen met meetstaten en actietabel.
 11. Opmaak plan van aanpak met de gemeente (taakverdeling, budgettering en fasering).
 12. Uitvoering van de werken samen met de buurt en toelichting beheerplan.
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • De haalbaarheidsscreening van het project
 • Het opmetingsplan met hoogtepeilen, inclusief leidingenplan
 • Bij grote werken: aanbesteding
 • De gefaseerde begeleiding door verschillende betrokken diensten: mobiliteit, brandweer, politie, ruimtelijke ordening, leefmilieu,…
 • Inzetten van openbare diensten voor de werken of een deel ervan
 • Communicatie naar de buurten/wijken
 
Prijs algemeen
 
De prijs is afhankelijk van het project (maatwerk).
Natuurpunt CVN is niet BTW-plichtig.
 
Prijs voorbeeldtraject (stappen 1-10 projectinhoud en verloop) € 9.140,00
 
 
Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.
 
Contactpersoon
 
Anke Desender, anke.desender@cvn.natuurpunt.be tel: 0492 253996 (op ma-di-don)