U bent hier

Groene leefstraten: via een participatief traject naar meer groen

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
MobiliteitRuimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Anke Desender
014/47 29 50
Groene zones in steden en gemeenten zijn essentieel voor het welzijn van de bewoners, ze zorgen voor verkoeling, ontspanning, biodiversiteit en gezondheid… . Groene zones zijn een belangrijke buffer tegen fijn stof. Meer groen betekent een meer leefbare stad.
 
In het kader van klimaatopwarming kunnen we ons vaker aan zware regenbuien verwachten. Groene zones in steden zijn dus niet alleen belangrijk voor gezondheid en welzijn maar ze zijn ook belangrijk als klimaatbuffers. Een stad en gemeente heeft er dan ook alle baat bij in te zetten op waterinfiltratie. 
 
Natuurpunt CVN begeleidt gemeenten en dus buurten bij het vergroenen van een straat, een plein,… In een participatief traject bekijken we de mogelijkheden, gaan we creatief met alle ideeën aan de slag en maken een planning op. De Cel Ecologische Inrichting Groene Ruimte van Natuur- en Landschapszorg staat in overleg met de gemeente (afhankelijk van de grootte van het project samen met andere partners) in voor het ontwerp en de realisatie op het terrein.
 
Projectverloop
 
 1. Inleidende vorming voor de buurt rond het belang van Biodiversiteit in de stad voor gezondheid en welzijn en klimaat en eerste ontmoeting buurt
 2. Ontmoetingsmoment met de buurt en brainstorm over de wensen, ideeën
 3. Opmaak ontwerpvisie: van wens- naar praatplan
 4. Terugkoppeling ontwerpvisie gemeente
 5. Tweede ontmoetingsmoment met de buurt: ontwerpatelier (ideeën afwegen, opstellen programma)
 6. Verfijnen ontwerpvisie en opmaak ontwerpvoorstel
 7. Terugkoppeling ontwerpvoorstel gemeente
 8. Onderzoek budgetten (ook vooraf) 
 9. Schetsmatige uitwerking van uitvoeringsdetails en beplanting
 10. Uitvoering van de werken samen met de buurt
 11. Onderhoud door buurt en gemeentewerkers
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • De haalbaarheidscreening van het project
 • Het opmetingsplan met hoogtepeilen, inclusief leidingenplan
 • Bij grote werken: aanbesteding
 • De gefaseerde begeleiding door verschillende betrokken diensten: mobiliteit, brandweer, politie, ruimtelijke ordening, leefmilieu,…
 • Een budget voor de uitvoering van de werken: oproep klimaatsubsidies voor buurten
 • Inzetten van openbare diensten voor de werken of een deel ervan
 • Communicatie naar de buurten/wijken
 
Prijs algemeen
 
De prijs is afhankelijk van het project.
Voor de participatieve begeleiding en de vorming: 400 euro/dag  + onkosten transport.
Natuurpunt CVN is niet BTW-plichtig.
 
Prijs voorbeeldtraject (stappen 1-10 projectinhoud en verloop) € 9.140,00 (Natuurpunt CVN is niet BTW-plichtig)
 
 
Contactpersoon
 
Anke Desender, anke.desender@cvn.natuurpunt.be tel: 0492 253996 (op ma-di-don)