U bent hier

Experimenteer met compacte circulaire woonvormen op leegstaand terrein

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Jan Van Loo
+32 479 068 804

Zit je met een gebied dat aan vernieuwing toe is? Dan gaan er snel enkele jaren voorbij tot de start van de bouwwerken. LabLand helpt je om er in afwachting een heus bouw- en woonexperiment van te maken. Een tijdelijke invulling brengt veel voordelen met zich mee: het maakt de buurt levendig en zorgt voor sociale controle op vandalisme, kraken en sluikstorten. Het kan zelfs de start zijn om via slow-urbanism  - waarbij de focus verschuift van een eindresultaat naar een continu en cocreatief proces - de plek te vernieuwen tot een vooruitstrevende duurzame en inclusieve buurt. 

Projectinhoud en -verloop 

Na analyse van het terrein, de mogelijkheden tot hergebruik van reeds aanwezige infrastructuur, mogelijk risico’s en gewenst aantal bewoners stellen we samen met de gemeente een kader op voor de tijdelijke invulling met onder andere de termijn, budget, voorwaarden en beleidsdoelstellingen. Samen met de betrokken studiebureau’s (niet inbegrepen) bekijken we in welke mate we de tijdelijke invulling kunnen laten aansluiten op een slow-urbanism ontwikkelingsproces. Een proces van stapsgewijs bouwen, aanpassen en bijstellen met respect voor de natuur, de buurt en de behoeften van de (toekomstige) bewoners.

LabLand organiseert een oproep naar geïnteresseerde bouwers en bewoners voor de site en ondersteunt de selectie van kandidaten aan de hand van het vooropgestelde kader. In overleg met de geselecteerde kandidaten worden de krijtlijnen voor de site uitgetekend. 

Aan het einde van dit traject wordt een realiseerbaar project gepresenteerd voor de tijdelijke invulling van het terrein. Dit kan gaan van een modulaire indeling van een fabrieksgebouw tot een off-grid woonerf met een diversiteit aan nieuwe bouwmethodes. We geven alle nodige informatie waarmee het lokaal bestuur een onderbouwde beslissing kan nemen om er al dan niet voor te gaan. De effectieve realisatie valt buiten dit traject maar we bekijken graag waar we mee kunnen helpen.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor 

Toegang tot het terrein, de nodige inventarissen zoals asbest en erfgoed. Als er overgegaan wordt tot de effectieve realisatie dan wordt meestal een nieuwe vzw opgericht met de nodige afspraken en/of betrokkenheid van de gemeente.

Prijs 

Afhankelijk van de grootte van het terrein variërend tussen de 5.000 en de 50.000 euro.

Contactpersoon en gegevens

Jan Van Loo
jan@labland.be
+32 479 068 804