U bent hier

Een eetbare gemeente of stad: Stadslandbouw. Velt helpt je op weg.

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Natuur en bosRuimteVoeding
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk), Ondersteuning (materiaal)

Zin om te starten met een initiatief rond voedsel? Voor jou is Velt graag een meedenkende en creatieve partner. Van technische begeleiding over de bodem tot een stakeholdersanalyse en haalbaarheidsscreening. Voor steden, gemeenten, ondernemers, organisaties én bewoners uit de buurt. Steeds op maat van elk initiatief.

Mogelijkheden stadslandbouw

Het is een feit: in de stedelijke omgeving beweegt er veel op vlak van voedselproductie en consumptie. Het gaat dan om stedelijk tuinieren, korte ketens, csa, telen op daken. Centraal staan daarbij waarden als zelfredzaamheid, zeggenschap, korte ketens, duurzame voedselproductie, verbondenheid, burgerparticipatie, out-of-the-box denken.

Al deze waarden hebben een bredere maatschappelijke relevantie. Voedsel vormt hiervoor het verbindende thema. Allicht omdat ‘eten’ één van de belangrijkste primaire behoeften is waar iedereen mee te maken heeft ongeacht sociale status, leeftijd, afkomst,… Stadslandbouw laat toe de diverse onderdelen (people, profit, planet) te capteren in een integrerend verhaal en deze met mekaar te verbinden. 

Velt als helpende hand

Samen met de Sociale Innovatiefabriek en met de financiële steun van het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, Vlaamse overheid) werkt Velt sinds 2014 aan de uitbouw van een expertisecentrum voor stadslandbouw. We stellen onze expertise graag ter beschikking. Dat kan op verschillende manieren, hetzij ad hoc bij concrete vragen hetzij als partner-in-crime in een langdurig project. Bijvoorbeeld:

  • Advies en begeleiding bij het uitwerken van randvoorwaarden voor je initiatief
    Heb je op je grondgebied een terrein of gebouw dat je wil uitbesteden aan een duurzaam stadslandbouwproject? We denken mee na over de mogelijkheden van de locatie, het soort project dat je wil aantrekken en de randvoorwaarden. Beschouw het als een screening op economisch, ecologisch en sociaal vlak om alle aspecten van je initiatief in kaart te brengen en te duiden. Het resultaat, na zulke screening, kan bv. zijn: een locatie voor burgers om samen met een CSA boer te tuinieren, een gebouw met een korte-keten-markt, een sociaal restaurant.
  • De opmaak van een lokale voedselstrategie

 

Hoe ga je aan de slag?

Interesse? Mail gericht naar Frank Petit-Jean via frank@velt.be.