U bent hier

Een eetbare buurt, gemeente of stad: Stadslandbouw. Velt helpt je op weg.

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Natuur en bosRuimteVoeding
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Carina Govaert
Heel wat gemeenten voorzien in hun klimaatplan acties om lokale voedselproductie te stimuleren. Via dit project wordt begeleiding aangeboden voor de realisatie van sociale buurtprojecten (bijvoorbeeld een samentuin of voedselbos) en voor productiegerichte initiatieven zoals stadslandbouw. Er wordt vertrokken vanuit de beschikbaarheid van één of meer potentiële locaties en een projectidee. Velt denkt mee over de mogelijkheden van de locatie, de participatie van de burgers, het soort project dat je wil initiëren en de randvoorwaarden. Beschouw het als een screening op ruimtelijk-technisch, economisch, ecologisch en sociaal vlak om alle aspecten van je initiatief in kaart te brengen en te duiden. Bij initiatieven voor landbouwers staan De Landgenoten je extra bij. Het resultaat kan bijvoorbeeld zijn: een pluktuin waar bezoekers en boer samenwerken, een gebouw met een daktuin en korte-keten-markt, een samentuin op OCMW-terreinen die levert aan een sociaal restaurant, ...
 
Projectinhoud en -verloop
 
 • Stap 1 – Analyse
  • alle aspecten ,de kansen en knelpunten in kaart te brengen: ruimtelijk-technisch (bv. bodemkwaliteit), economische waarde, ecologische impact, sociale betekenis voor de buurt, rol van stakeholders en partners en juridische aspecten
  • indien uit de analyse blijkt dat er mogelijkheden zijn voor minstens een 1⁄2 VTE inzet van een professionele boer worden De Landgenoten betrokken.
    
 • Stap 2 – Projectdefinitie met stappenplan
  • uitschrijven van enkele scenario’s
  • toetsing bij partners, buurt en binnen het gemeentebestuur
  • opmaak van een projectdefinitie met stappenplan (incl. begroting, timing en verdere begeleiding).
    
 • Stap 3 – Uitvoering begeleidingstraject op maat van de noden en mogelijkheden

Voorbeeld 1: project eetbare buurt met vrijwilligers/burgers (samentuin-voedselbos, ...)

 • advies bij aanvraag vergunningen
 • participatie buurtbewoners (werving geïnteresseerden, infoavond, begeleiding groepsontwikkeling)
 • praktijklessen en praktische begeleiding op locatie.

Voorbeeld 2: stadslandbouwproject met verdienmodel

 • sessie canvas-business model met initiatiefnemers
 • advies omtrent locatie (bodemanalyse, inrichtings- en beplantingsplan, bemestings- of beheersadvies, ...)
 • advies bij aanvraag vergunningen, selectie concessiehouders, ...
 • advies en praktische begeleiding bij inrichting en teelt op locatie.
 
Het is mogelijk dat stappen 1 en 2 reeds werden uitgevoerd door het gemeentebestuur en haar partners en Velt enkel in stap drie wordt ingeschakeld.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • geschikte locaties of percelen voor het project aanreiken
 • eventueel: bepaling van de projectdefinitie (doelstellingen, timing, output)
 • eventueel: uitvoering specifieke taken bij realisatie project.
   
Richtprijs
De prijs is erg afhankelijk van de aard van het project en de gewenste begeleiding.
 
Richtprijs voor de begeleiding van een project ‘eetbare buurt’: 10.000 euro
Richtprijs voor de begeleiding van een stadslandbouwproject: 7.200 euro
 
 

Velt kan de gemeente ook bijstaan bij de opmaak van een lokale voedselstrategie.

Foto Velt

Getuigenissen van klanten: 

In 2014 ging de integratiedienst van de gemeente Beersel aan de slag met buurtbewoners van de voormalige Artic-fabriekssite. Zo onstond de samentuin Velt-Artic, waar in het voorjaar 2016 de eerste groenten gezaaid zijn. Drukbezette tweeverdieners, anderstaligen, mensen van Afrikaanse origine, ... de tuiniers zijn een mooie weergave van de multiculturele buurt. De buurtbewoners zijn de trekkers, daarbij met raad en daad bijgestaan door de Integratiedienst van Beersel en Velt. Deze samentuin is vol. Daarom richt de gemeente nu haar pijlen op andere locaties. Een voedsel(rand)bos, nieuwe samentuinen, eetbare plantsoenen, lekker plukgroen, ... het zijn ideeën die inwoners zelf aanreiken en waarmee de gemeente en Velt verder aan de slag gaan.