U bent hier

De Reisbegeleider in de vervoerregio

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Aline Vermersch
0490 41 07 13
De reisbegeleider is een sociaal mobiliteitsproject dat inzet op het toegankelijk maken van het openbaar vervoer voor gebruikers die nu barrières ondervinden zoals gebrekkige informatie, geen kennis over het aanbod en geen weet van de mogelijkheden. In het kader van de vervoerregio’s verandert het openbaar vervoer op lokaal vlak in Vlaanderen fundamenteel in december 2021. Met deze begeleiding willen we oude en potentieel nieuwe gebruikers informeren over de mogelijkheden, hoe de drempels te overwinnen en van de gebruikers input verzamelen over het netwerk, om deze mee te nemen in onze werking.
 
Projectinhoud en -verloop

TreinTramBus vzw doorloopt samen met de gemeente de volgende stappen:

 • Opstartoverleg: aftoetsing van de verwachtingen, plannen VVR bekijken, plannen Vervoer Op Maat bekijken, doelstellingen, profiel van de doelgroep en te betrekken organisaties.

 • Voorbereiding workshop: opmaak van de aangepaste opleiding op micro-lokaal niveau, met de laatste correcte informatie omtrent o.a. haltes, lijnen, ticketing, nieuwe (beleids)ontwikkelingen, enz.

 • De Mobiliteitstip folder: Deze folder wordt opgemaakt in samenwerking met de verantwoordelijken van de betrokken doelgroep. De attractiepolen en te bereiken instellingen (winkelcentra, hospitalen, gemeentelijke diesten, zorgcentra, scholen…) worden bepaald door de gebruikers, TreinTramBus voorziet in de basisinformatie die lokaal relevant is en de gemeente voorziet in het drukwerk en de verspreiding, bij potentiële deelnemers of zelfs bij alle inwoners

 • De 3 workshops: per keer een 3 uur durende infosessie over het gebruik van het lokaal vervoer: voordelen, Vervoer Op Maat, het organiseren van je verplaatsing, het goedkoopste ticket, je plichten en rechten, ... en dit voor zowel de lokale als bovenlokale verplaatsingen. Precies programma in samenspraak met de gemeente en betrokken verenigingen.
  Deze kan tot 2X herhaald of aangevuld worden met een extra sessie: ofwel voor een uitgebreidere infosessie ofwel voor eenzelfde sessie bvb in een andere deelgemeente of voor een ander publiek.
  ​Op een apaprte datum, in december 2021, wanneer de nieuwe regeling in voegen is getreden, gaan we in groep op stap om de situatie te bekijken in de praktijk en bijvoorbeeld het mobipunt in de gemeente te bezoeken.

 • Evaluatie/nazorg:

  • ervaringen, belemmeringen, enz. van de deelnemers capteren en verwerken we,

  • deze ervaringen koppelen we terug naar het lokaal bestuur en de projectaanvragers,

  • hiaten en tekortkomingen in het openbaar vervoer in de streek nemen we mee in onze overlegmomenten in de vervoerregio, met de vervoerders (De Lijn, NMBS) en anderen (Mobar vzw, provincie, MOW, ea).

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • het draagvlak in de eigen organisatie en bij verenigingen
 • ​drukwerk en verspreiding mobiliteitstip folder
 • communicatie en werving van deelnemers, via verenigingen of rechtstreeks
 • de praktische organisatie van de workshop (ruimte, catering)
 
Richtprijs
 
2.800 euro

In het opstartoverleg kan het aanbod nog op maat van de aanvrager aangepast worden. 

 
Contactpersoon
 
Interesse? Neem contact op met Aline Vermersch.
aline.vermersch@treintrambus.be
0490 41 07 13
 

Je kan ook altijd terecht op de website www.treintrambus.be

Getuigenissen van klanten: 

Angèle, Oosterzele, 78 jaar
“Ik heb nu al van sinds ik 65 jaar ben zo’n brief van De Lijn dat ik een goedkoper abonnement kan aanvragen. Ik wist eigenlijk niet voor wat ik dat zou gebruiken: mijn man was mijn chauffeur. Hij overleed vorig jaar en ik ben veel thuis. Maar door de uitleg van TreinTramBus kan ik nu elke week naar de markt met de belbus. Het is wat zoeken, de eerste keer, maar omdat we dat samen een paar keer hebben gedaan, kan ik dat nu wel alleen... Ik zou volgende week naar mijn zus gaan, ik denk dat ik dat ook eens met de bus ga proberen.”

Liv, Sint-Niklaas, 11 jaar
“Mijn beste vriendin is verhuisd en ik wil haar bezoeken, mama wil me niet zo ver brengen. Maar als ik met de trein ga, hoe weet ik dan waar ik moet afstappen?
De Reisbegeleider van TreinTramBus heeft ons dat uitgelegd en met de klas hebben we dat dan uitgeprobeerd: we mochten alles zelf opzoeken, zelf ons ticket uitpluizen en aankopen én we zijn zelfs op tijd op school teruggekeerd...”