U bent hier

Communicatieplan Autodelen

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Autodelen is een essentiële schakel in het Vlaamse principe van basisbereikbaarheid. Het is een vervoersmiddel op maat en een volwaardig, duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een eigen (tweede) wagen. Bovendien biedt het grote milieu -, sociale en economische voordelen. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2 uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost (tot 3.000€ / jaar) voor het gebruik van een wagen. Wat eerder een voornamelijk stedelijk fenomeen was, breidt nu gestaag uit naar minder verstedelijkte gebieden, mede door de opkomst van verschillende nieuwe autodeelspelers. Om bewoners te informeren over alle mogelijkheden, organiseert Autodelen.net gerichte informatiecampagnes. 
 
Projectinhoud en -verloop
 
Autodelen.net organiseert een algemene communicatiecampagne over autodelen i.s.m. lokale overheden. De campagne loopt maximaal anderhalf jaar en bestaat uit een mix van communicatiemethodieken. We focussen ons in eerste instantie op het delen van privé-wagens en proberen tegelijk petities te organiseren om een autodeelaanbieder met eigen vloot naar de gemeente te halen.
 
Verloop
 
Het uitvoeren van een communicatiecampagne is een traject van 12 à 18  maanden (afhankelijk van de gekozen accenten) en omvat grosso modo onderstaande ijkpunten:
 • De gemeente tekent in op het aanbod
 • Verkennend gesprek: Hierbij wordt een totaal overzicht geboden van autodelen. Onder andere onderstaande zaken worden behandeld
  • Wat is autodelen
  • vormen van autodelen in Vlaanderen
  • Impact van autodelen
  • Uit welke elementen kan een communicatiecampagne bestaan. 
  • Overzicht van de meest succesvolle communicatietools om autodelen te introduceren
 • Op basis van bovenstaand gesprek wordt een basis communicatieplan opgemaakt door Autodelen.net. Dit omvat een  globale timing, potentiële acties, een aantal infomomenten,… 
 • Na intern overleg van de gemeente volgt een tweede bijeenkomst waarop het bovenstaand voorstel besproken en verder geconcretiseerd wordt.
 • Autodelen.net  finaliseert het communicatieplan op maat 
 • De gemeente keurt het communicatieplan officieel goed via een collegebeslissing
 • Bovenstaand traject neemt tussen de 2 en 4 maanden in beslag
 • Voorbereiding communicatiecampagne: ontwikkeling van folders op maat, inhoudelijke teksten voor op website, flyers, infoblad, planning persmoment, …
 • Vanaf maand zes wordt breed gecommuniceerd via artikels, sociale media, info-sessies, autodeelparty’s en aanwezigheid op events voorzien.
 • Autodelen.net zal desgevallend (indien voldoende mensen interesse tonen) autodeelaanbieders benaderen om te bekijken of ze één of meerdere deelwagens willen plaatsen in de gemeenten
 • Nazorg:
  • Er is doorlopend mogelijkheid tot advies en feedback per telefoon en per mail.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor

 • Autodelen.net maakt het communicatieplan. In dit plan zullen ook belangrijke taken voor de gemeenten staan zoals het ter beschikking stellen van accommodatie en logistiek voor info-momenten, communicatie via de eigen kanalen, verspreiden van de petitie,…. 
 • Het aanduiden van een autodeel-verantwoordelijke (of dienst). Autodelen.net coördineert de communicatiecampagne en levert de juiste mix van communicatiemiddelen, standaardteksten voor website, infobladen, pers, folders,..). Een actieve medewerking van de gemeenten is echter noodzakelijk. De autodeel-verantwoordelijke is contactpersoon voor Autodelen.net en zorgt voor interne afstemming. 
 • De gemeente zorgt voor het draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en de implementatie in het lokaal beleid (via collegebeslissing)
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de verspreiding van communicatiematerialen zoals folders, affiches, flyers, teksten op website, infobladen,… 
 
Prijs
 
Het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan en minimale uitvoering kost € 6.000.
Hierin zit vervat (naast opstellen communicatieplan en doorlopende mogelijkheid tot advies en feedback):
 • Inhoudelijke ondersteuning 
 • Begeleiding van maximaal 2 info-momenten
 • Organisatie van maximaal 3 autodeelparty’s
 • Aanwezigheid op 2 events met infostand 
 • Aanwezigheid op persconferentie (+ hulp bij organisatie)
 • Communicatiemateriaal (op maat) t.w.v. € 1.000

Indien de communicatiecampagne gekoppeld wordt aan het opstellen van een autodeelactieplan en/of het delen van gemeentelijke wagens wordt een korting voorzien op de totaalprijs (€ 8.500) € 1.000.

N.B. Een communicatiecampagne kan nog veel verder gaan. Autodelen.net maakt graag een offerte op maat voor grootser opgezette campagnes. Wij werken desgevallend met vibes (perioden van 3 à 5 maanden) waarbij we telkens andere doelgroepen beogen.
Goed voorbeeld
 
De stad Gent lanceerde haar communicatiecampagne begin 2017. De ambitieuze Campagne loopt over twee jaar en werkt met verschillende vibes. 
Hoe ga je aan de slag?

Contactpersoon en gegevens
Voor meer info, mail naar jeffrey@autodelen.net.