U bent hier

Geslaagde participatie: inbreng van burgers gegarandeerd

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
Circulaire economie
Energie
Mobiliteit
Natuur en bos
Ruimte
Voeding
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
016 22 21 03
Is jouw gemeente of stad op zoek naar manieren om het maatschappelijk draagvlak voor het klimaatactieplan te vergroten? Of wil je dat cruciale klimaatproject eindelijk op poten zetten en ‘de burger’ daarbij betrekken? Je weet niet goed hoe eraan te beginnen? Ecolife  biedt ondersteuning op maat. Samen zetten we een participatietraject op om de input van en het draagvlak bij burgers, verenigingen en andere belanghebbenden te verzekeren.
 
Projectinhoud en –verloop
 
De volgende stappen worden voorzien:
 
 • startoverleg: inhoud en vorm van het traject (bv. specifieke doelgroepen, personeelsinzet, timing en budget), bepalen van het gewenste niveau van participatie, samenstelling van het ‘kernteam’.
 • ontwerpen van het participatietraject samen met het kernteam en de ondersteunende medewerkers. Met aandacht voor prioritaire participatiedoelstellingen (waarom), de geschikte participatiemethodiek (wat) en praktische organisatie (hoe).
 • de resultaten van deze workshop worden verwerkt tot een verslag met een draaiboek voor het participatiemoment.
 • communicatie: met de lokale trekker en de communicatieambtenaar schrijven we wervende inhoud voor de gemeentelijke communicatiekanalen.
 • begeleiding van het participatiemoment:
  • voorbereiding, afhankelijk van de geselecteerde methodiek
  • lead facilitatie: Ecolife neemt de leiding tijdens het participatiemoment
  • opstelling van een draaiboek voor het participatiemoment
  • aanvullende inhoudelijke ondersteuning - waar nodig - door de partnerorganisaties van Gemeente voor de Toekomst
 • evaluatie van het participatietraject met het kernteam.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 • het aanleveren van een geschikt klimaatproject om participatief rond te werken
 • de selectie en werving van de relevante medewerkers en eventueel ook externe organisaties
 • de logistieke ondersteuning van overleg- en participatiemomenten
 • grafische vormgeving, productie en verspreiding van communicatiematerialen
 • We ondersteunen zoveel mogelijk achter de schermen en versterken hierdoor het eigenaarschap van de gemeente.

 

Timing
De uitvoeringstermijn bedraagt 6 maanden.

Richtprijs:

5.000 euro excl; BTW voor de trajectbegeleiding incl. één participatiemoment.

Gemeenten uit Oost-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via het omgevingscontract.

Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen als ondersteunende maatregel ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.

Hoe ga je aan de slag?

Contacteer Ecolife voor meer informatie: tel. 016 22 21 03, info@ecolife.be .

Goede voorbeelden

 • Diest is om op te eten (Diest):
  Ecolife ondersteunde stad Diest bij de opmaak van een strategie rond duurzame voeding. Dit kaderde in het door hen opgestelde klimaatactieplan. Ecolife begeleidde mee de werkgroepvergaderingen en stond in voor de organisatie van het ‘stadslab duurzame voeding’. De output van deze participatievormen waren medebepalend voor de strategie die de stad ontwikkelde.
 • Organiseren van de eerste Renovatiemarkt van Steenokkerzeel en Kampenhout
 • Begeleiden van Begijnendijk bij de realisatie van acties uit hun klimaatactieplan
 • Ondersteunen van Wezembeek-Oppem bij communicatie en participatie bij gemeentelijke klimaatacties