U bent hier

Co-creatie voor een gesmaakt participatietraject

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Circulaire economieEnergieMobiliteitNatuur en bosRuimteVoeding
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

Is jouw gemeente of stad op zoek naar manieren om het maatschappelijk draagvlak voor het klimaatactieplan te vergroten? Of wil je dat cruciale klimaatproject op poten zetten en ‘de burger’ daarbij betrekken, maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Ecolife ondersteunt op maat van het project en in co-creatie met de gemeente. Samen zetten we een participatietraject op om de input van en het draagvlak bij burgers, middenveld, bedrijven en andere stakeholders te verzekeren.

Projectinhoud/verloop: 

De volgende stappen worden voorzien:

 • Startoverleg: bespreken van de scope van de begeleiding, inhoud en vorm van het traject (bv. specifieke doelgroepen, personeelsinzet, timing en budget), bepalen van het gewenste niveau van participatie, samenstelling van ‘kernteam’.
 • Ontwerpworkshop: we ontwerpen het participatietraject samen met het kernteam en de ondersteunende medewerkers. Met aandacht voor prioritaire participatiedoelstellingen (“waarom?”), de geschikte participatiemethodiek (“wat?”) en praktische organisatie (“hoe?”).
 • De resultaten van deze workshop worden verwerkt tot een verslag met een draaiboek voor het participatiemoment.
 • Communicatie: met de lokale trekker en de communicatieambtenaar schrijven we wervende content voor de gemeentelijke communicatiekanalen.
 • Begeleiding van het participatiemoment:
  • voorbereiding, afhankelijk van de geselecteerde methodiek
  • lead facilitatie: Ecolife nemen de leiding tijdens het participatiemoment
  • aanvullende inhoudelijke ondersteuning - waar nodig - door de partnerorganisaties Gemeente voor de Toekomst
 • Evaluatie van het participatietraject met het kernteam.

Rol gemeente:

 • het aanleveren van een geschikt klimaatproject om participatief rond te werken
 • de selectie en werving van de relevante medewerkers en eventueel ook externe organisaties voor de ontwerpworkshop
 • de logistieke ondersteuning van overleg- en participatiemomenten
 • grafische vormgeving, productie en verspreiding van communicatiematerialen.

We werken hierbij co-creatief en volgens het ‘train the trainer’-principe. We ondersteunen zoveel achter de schermen en versterken hierdoor het eigenaarschap van de gemeente.

Uitvoeringstermijn:

± 12 maanden, afhankelijk van het geselecteerde klimaatproject.

Richtprijs:

5.000 euro excl; BTW voor de begeleiding van een participatietraject met één participatiemoment.

Gemeenten uit Oost-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via het omgevingscontract.

Gemeenten uit West-Vlaanderen komen in aanmerking voor 50% korting via de provinciale ondersteuning voor lokale klimaatprojecten van de Provincie.

Gemeenten uit Limburg komen in aanmerking voor 50% korting via de provinciale ondersteuning voor circulaire klimaatprojecten van de Provincie.

Hoe ga je aan de slag?

Contacteer Ecolife voor meer informatie of een offerte op maat: tel. 016 22 21 03, info@ecolife.be .

Goede voorbeelden

 • Diest is om op te eten (Diest):
  Ecolife ondersteunde stad Diest bij de opmaak van een strategie rond duurzame voeding. Dit kaderde in het door hen opgestelde klimaatactieplan. Ecolife begeleidde mee de werkgroepvergaderingen en stond in voor de organisatie van het ‘stadslab duurzame voeding’. De output van deze participatievormen waren medebepalend voor de strategie die de stad ontwikkelde.
 • Organiseren van de eerste Renovatiemarkt van Steenokkerzeel en Kampenhout
 • Begeleiden van Begijnendijk bij de realisatie van acties uit hun klimaatactieplan
 • Ondersteunen van Wezembeek-Oppem bij communicatie en participatie bij gemeentelijke klimaatacties