U bent hier

Clean Power for Taxis: zero-emissietaxi’s

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Energie
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Bart Dumoulin
02/282.19.47
In 2030 moeten alle taxi's in Vlaanderen zero-emissie zijn. BBL begeleidt steden en taxiondernemingen bij deze transitie. Taxi’s zijn de ideale niche-vloot om elektrisch rijden in Vlaanderen te promoten. Ze zijn zichtbaar in het straatbeeld, doen veel kilometers en bij elke taxirit kan de taxichauffeur als ambassadeur één of meerdere klanten de voordelen van elektrisch rijden laten ervaren. 
 
Door deel te nemen aan dit project, kan uw gemeente alvast direct de CO2-uitstoot op haar eigen grondgebied verminderen. De vervanging van een conventionele taxi door een elektrische bespaart immers tot 15 ton CO2 per jaar.
 
Daarnaast helpen elektrische taxi’s de inwoners van je gemeente over te schakelen op emissievrij vervoer. Want mensen die elektrische auto’s zien rondrijden in het straatbeeld - en die misschien zelf al in een e-taxi gezeten hebben - zijn sneller geneigd om zelf ook een elektrische auto aan te kopen. Een e-taxi zien rijden is namelijk het beste bewijs dat het kan.
 
Het project brengt in kaart wat nodig is om elektrische taxi’s rendabel te krijgen en begeleidde al 9 Vlaamse centrumsteden en hun taxi-ondernemingen bij de overstap. 
 
Vandaag rijden in Vlaanderen meer dan 45 elektrische taxi's en krijgt ook jouw gemeente de kans om in te stappen in het begeleidingstraject van ‘Clean Power for Taxis’. 
 
Projectinhoud en -verloop
 
Instapperiode: herfst 2020
Begeleidingsperiode 2020-2021
 
Wat biedt BBL de deelnemende gemeenten?
 
  • Een schat aan ervaring en informatie uit voorgaande projecten
  • Actieve ondersteuning bij het overleg met de taxisector
  • Begeleiding bij het opstellen en de realisatie van het plan van aanpak
  • Deelname aan uitwisselingen met andere steden en belanghebbenden
  • Individuele inspiratiesessies bij geïnteresseerde taxi-ondernemingen
  • Visibiliteit als koploper in de elektrificatie van de taxivloot
  • Ad hoc advies en overleg
En uiteraard een gemeente die weer een stap dichter staat bij het behalen van haar klimaatdoelstellingen!
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
  • Beschikbaarheid van een contactpersoon voor bilateraal overleg en lokale coördinatie
  • Organiseren en leiden van enkele lokale overlegmomenten met de taxisector en daartoe accommodatie voorzien
Prijs
 
€ 7000 voor het begeleidingspakket (16 maanden)
Deze prijzen zijn exclusief BTW.
 
Hoe ga je aan de slag?
 
Contacteer Bart Dumoulin, projectmanager Mobiliteit Bond Beter Leefmilieu
T +32 (0)2/282.19.47 | bart.dumoulin@bblv.be
 
Meer info op Clean Power for Taxis