U bent hier

Circulair gebouw: advies bij de aanbesteding

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Circulaire economie
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Circulair bouwen is in opmars. Voor gemeenten is de tijd rijp om het volop in bouwprojecten mee te nemen. Een goede projectomschrijving en aanbestedingsprocedure zijn uiterst belangrijk om doordachte ambities op te stellen en een goed ontwerp- of bouwteam te selecteren. Welke criteria neem je daarin mee, wat zijn haalbare eisen en hoe kan je daarmee circulaire ambities inlossen in een budgetvriendelijk en kwalitatief geheel? Voor een gemeente is dit een cruciale fase. VIBE helpt bij het opstellen van de krijtlijnen, het programma van eisen, de ambitie op vlak van circulair en toekomstgericht gebouwontwerp en de selectie- en gunningscriteria.
 
Projectinhoud en -verloop
 
Binnen dit project biedt VIBE begeleiding bij het opstellen van projectomschrijvingen en het uitvoeren van aanbestedingsprocedures voor circulaire bouwprojecten. Dat gebeurt via verschillende werksessies en deelname aan de selectie van het ontwerp- of bouwteam. De timing zal in onderling overleg vastgelegd worden op basis van de geplande aanbestedingsprocedure.
 
 • Stap 0: Intakegesprek
  • Eerste inleidende gesprek met de opdrachtgever
  • Sitebezoek om de behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen
  • Opstellen van een plan van aanpak voor de opdrachtgever
  • Afspreken van het aantal werksessies en bespreken van de verwachtingen en concrete inhoudelijke invulling (standaard zijn vier werksessies en deelname aan de jury voorzien)
 
 • Stap 1: Analyse van het project en de context
  • Om tot een geslaagd project te komen is een goede analyse onontbeerlijk. Daarbij is het belangrijk het project in een ruimere context te bekijken. Welke rol neemt dit bouwproject in binnen de ruimere visie van de gemeente? Hoe kan het bijdragen tot toekomstgericht beheer van het gebouwpatrimonium?
  • VIBE helpt de gemeente om de kwaliteiten, knelpunten, kansen en bedreigingen op een heldere en gestructureerde manier in kaart te brengen
  • Voor deze stap wordt één werksessie voorzien, VIBE bundelt de belangrijkste conclusies en werkpunten in een verslag.
 
 • Stap 2: Ambitie op vlak van circulair en toekomstgericht bouwen
  • Samen met de werkgroep onderzoekt VIBE wat de ambitie van de gemeente is op het vlak van hergebruik en urban mining, veranderingsgericht bouwen, duurzaam materiaalgebruik, circulair ruimtegebruik, circulaire exploitatie en businessmodellen
  • Voor deze stap wordt één werksessie voorzien, VIBE bundelt de belangrijkste conclusies en werkpunten in een verslag.
 
 • Stap 3: Projectomschrijving
  • Op basis van de analyse en ambities worden de projectomschrijving, het programma van eisen en de krijtlijnen voor de selectie- of aanbestedingsprocedure opgesteld. Daarbij wordt bekeken hoe en welke aspecten van circulair en toekomstgericht bouwen maximaal gefaciliteerd kunnen worden
  • VIBE begeleidt de gemeente hierbij
  • Voor deze stap wordt één werksessie voorzien, VIBE bundelt de belangrijkste conclusies en werkpunten in een verslag.
    
 • Stap 4: Selectie- en gunningscriteria
  • Op basis van de analyse en de ambitie worden de selectie- en gunningscriteria voor het project vastgelegd en wordt bepaald welke hulpmiddelen ingezet worden om het voldoen aan die criteria te meten en af te dwingen
  • VIBE begeleidt de gemeente bij het opstellen van deze selectie- en gunning criteria m.b.t. circulair en toekomstgericht bouwen
  • Voor deze stap wordt één werksessie voorzien, VIBE bundelt de belangrijkste conclusies en werkpunten in een verslag.
 
 • Stap 5: Jury
  • Een expert circulair bouwen van VIBE neemt deel aan de jury als externe expert
 
 • Stap 6: Nazorg
  • Tot een maand na de jury kan VIBE tot vier uur nazorg leveren
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • De praktische organisatie van de werksessies en de jury
 • De opmaak van een analyse- en ambitienota
 • Het schrijven van de bestektekst
 • Het aanstellen van een ontwerp- of bouwteam
 
Prijs (exclusief BTW)
 
8.640 euro
 
Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.
 
Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen als flankerende maatregel ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.
 
Contact
 
Heb je interesse om een circulair gebouw te realiseren in jouw gemeente, neem dan contact op met Stijn Brancart, expert circulair bouwen, info@vibe.be. Hij helpt je graag op weg in het aanbod.