U bent hier

Bomen in de bebouwde omgeving. iTree tool geeft inzicht in meerwaarde.

economische en ecosysteemdienstenwaarde

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Natuur en bosRuimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

Ook in een bebouwde omgeving zijn bomen van groot belang. Ze zorgen onder andere voor de captatie van fijn stof, ze temperen de hitte, ze produceren zuurstof, ze zorgen voor fraaie dorps- en stadszichten, ze bieden een huis aan talloze organismen en ze houden de stadsmens gezond en bewust van de pracht van de natuur. 

Maar, bomen in de bebouwde omgeving brengen ook lasten met zich mee (bladval, wortels die het voetpad beschadigen, eikenprocessierupsen en andere boombewoners die voor overlast kunnen zorgen).

iTree is een tool die een inzicht geeft in de vele ecosysteemdiensten van bomen in de bebouwde omgeving, en er ook een economische waarde aan toekent. De economische en ecosysteemdienstenwaarde van bomen en stedelijk groen kan gebruikt worden om burgers en politici te sensibiliseren over het belang van bomen en groen in de verstedelijkte context, en zo het negatieve discours ten aanzien van stadsbomen ombuigen in een positief verhaal.

Voorbeeld: Roelandpark Mariakerke (Gent) 
Het Roelandpark in Mariakerke (beter gekend als het Hamburgerbosje) is 8.000 m² groot. Jaarlijks slaat dit bos ongeveer onder andere 37 ton CO2 op (waarde ongeveer 500 EUR), verwijdert het 60 kg fijn stof (50 kg PM10 à 250 EUR, 10 kg PM2.5 à 800 EUR), 180 kg ozon (400 EUR), en nitraat- en zwaveloxides uit de lucht. De totale geschatte hoeveelheid koolstof die in het bosje is opgeslagen is 900 ton (ongeveer 12.000 EUR waard).

Hoe ga je aan de slag?

Wil je graag meer informatie over ecosysteemdiensten, of wil je weten wat de mogelijkheden van iTree voor jou zijn? Neem gerust contact met ons op. E-mail: rik.devreese@bosplus.be.