U bent hier

Tragewegenplan: in drie stappen naar zachte mobiliteit

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
MobiliteitRuimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Wil je als lokaal bestuur samen met je inwoners werken aan een positief mobiliteitsproject? En zo in 1 klap inzetten op actieve mobiliteit, verhoogde leefkwaliteit, ontharding en vergroening? De opmaak van een tragewegenplan is de goede keuze! Trage Wegen verzorgt de procesbegeleiding. Een medewerker staat in voor de begeleiding van het ganse traject en de opmaak van het tragewegenplan.
 
Projectinhoud en -verloop
 
 • Stap 1: een actuele stand-van-zaken
  Een logische eerste stap bij het herwaarderen van trage wegen: in kaart brengen van wat er is, en in welke toestand. De inventarisatie van alle mogelijke trage wegen en paden gebeurt aan de hand van terreinbezoeken met papieren fiches of een handige app. Een actuele inventaris van het lokale netwerk vermijdt verwarring en betwisting én legt nieuwe kansen bloot. Trage Wegen begeleidt jouw gemeente bij alle stappen die nodig zijn om een inventaris tot een goed einde te brengen. Inwoners worden in deze eerste stap al betrokken bij het project.
 • Stap 2: samen met inwoners nadenken over een breed gedragen visie op trage wegen
  In de evaluatiefase gaan we samen met de inwoners en het lokale middenveld actief op zoek naar de belangrijkste kansen, knelpunten en oplossingen. Een participatieve oefening want trage wegen zijn er voor de lokale gebruikers. Bovendien zorgt een onderbouwde visie voor een draagvlak voor latere realisaties. Trage Wegen hanteert een hele reeks participatietechnieken: verkenningswandelingen, MAP-it-sessies, interactieve info-avonden, ... Op maat betrekken we specifieke doelgroepen, zoals kinderen en jongeren.
 • Stap 3: uitvoering op het terrein
  Een tragewegenplan is natuurlijk maar pas het begin! Op basis van het plan kan de gemeente terreinmaatregelen nemen om het tragewegennetwerk op bepaalde plaatsen te herstellen, in te richten, uit te breiden, of bekend te maken. Trage Wegen kan jouw gemeente bijstaan bij zowel het ontwerp van een bepaalde trage weg als bij het opvolgen van de terreinwerken. Overleg en communicatie zijn onontbeerlijk om de geselecteerde prioriteiten te realiseren.
 
Meestal worden stap 1 en 2 samen genomen binnen een project. Na de opmaak van het tragewegenplan bekijken we samen met de gemeente waar en hoe stap 3 ingevuld kan worden, binnen een volgende opdracht.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • Het communiceren van de oproep voor startmoment en Map-it sessies.
 • Het voorzien van een locatie voor deze participatiemomenten.
 • Het nakijken van de evaluatiekaarten en werkkaarten die Trage Wegen opmaakt.
 
Richtprijs
 
De kostprijs wordt berekend per deelgebied van 10 km2. Dit komt vaak overeen met de schaal van een deelgemeente. 
De kostprijs per deelgebied voor stap 1 en 2 bedraagt 13.500 euro. Ligt jouw gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen, Limburg of Antwerpen? Dan passen de provincies een aanzienlijk bedrag bij, zodat de gemeente nog maar 1.500 tot 2.500 euro moeten betalen per deelgebied.
Alle prijzen zijn excl. btw
 
Meer weten?