U bent hier

Begeleiding bij opmaak gemeentelijk tragewegenplan

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
MobiliteitRuimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

Wil je als gemeente samen met je inwoners werken aan een positief mobiliteitsproject? De opmaak van een tragewegenplan is de goede keuze! Trage Wegen verzorgt de procesbegeleiding. Een medewerker staat in voor de begeleiding van het ganse traject en de opmaak van het tragewegenplan.

Stap 1: een actuele stand-van-zaken

Een logische eerste stap bij het herwaarderen van trage wegen: in kaart brengen van wat er is, en in welke toestand. De inventarisatie van alle mogelijke trage wegen en paden gebeurt aan de hand van terreinbezoeken met papieren fiches of een handige app. Een actuele inventaris van het lokale netwerk vermijdt verwarring en betwisting én legt nieuwe kansen bloot. Trage Wegen begeleidt jouw gemeente bij alle stappen die nodig zijn om een inventaris tot een goed einde te brengen. Inwoners worden in deze eerste stap al betrokken bij het project.

Stap 2: samen met inwoners nadenken over een breed gedragen visie op trage wegen

In de evaluatiefase gaan we samen met de inwoners en het lokale middenveld actief op zoek naar de belangrijkste kansen, knelpunten en oplossingen. Een participatieve oefening want trage wegen zijn er voor de lokale gebruikers. Bovendien zorgt een onderbouwde visie voor een draagvlak voor latere realisaties. Trage Wegen hanteert een hele reeks participatietechnieken: verkenningswandelingen, MAP-it-sessies, interactieve info-avonden, ... Op maat betrekken we specifieke doelgroepen, zoals kinderen en jongeren.

Stap 3: uitvoering op het terrein

Een tragewegenplan is natuurlijk maar pas het begin! Op basis van het plan kan de gemeente terreinmaatregelen nemen om het tragewegennetwerk op bepaalde plaatsen te herstellen, in te richten, uit te breiden, of bekend te maken. Trage Wegen kan jouw gemeente bijstaan bij zowel het ontwerp van een bepaalde trage weg als bij het opvolgen van de terreinwerken. Overleg en communicatie zijn onontbeerlijk om de geselecteerde prioriteiten te realiseren.

Begeleiding op maat?

Dit alles is slechts een greep uit de mogelijkheden waarmee Trage Wegen jouw gemeente kan helpen. Een luik trage wegen in het mobiliteitsplan? Een tragewegenonderzoek in het kader van een groenstructuurplan? Neem contact op met ons en we bekijken samen hoe we ook jouw gemeente op weg zetten!

Meer weten?

Voor alle info zie www.tragewegen.be/snelsteweg of info@tragewegen.be