U bent hier

Agroforestry: trajectbegeleiding

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Natuur en bos
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

BOS+ heeft een zeer ruime expertise wat betreft bosuitbreiding. Dit kan gaan individuele bomen, over MiniWouden, tot de ‘klassieke’ bossen. Hieraan kan je als gemeente de gewenste invulling geven als  geboortebossen, vredesbossen, CO2-bossen, speelbossen, … Daarnaast begeleiden we participatieve trajecten met omwonenden, scholen, jeugdbewegingen, … om een gepaste invulling te geven aan de geselecteerde zone en verzorgen we publieke plantacties. Dit alles zorgt voor een lokale sociale cohesie en bevordert het daagvlak van de inwoners inzake de geplande vergroening.  Naast deze eerder communicatieve aspecten kunnen wij ook alle technische aspecten behartigen. Wij bieden begeleiding bij de zoektocht naar en aankoop van geschikte gronden voor bosuitbreiding. Daarnaast maken we boomsoortenkeuzes, aanplantingsplannen, zorgen we voor terreinvoorbereiding en bieden we ondersteuning bij subsidiedossiers.

Ook wat betreft agroforestry (combinatie van bomen met landbouw ((pluim)vee- of akkerteelt) en korteomloophout (productie van energiehout), heeft BOS+ heel wat expertise in huis en zorgen wij voor begeleiding op maat.

In 2011 besloten enkele organisaties om samen te gaan werken rond het thema agroforestry. Het consortium agroforestry was geboren. Na vele contacten met landbouwers, twee doctoraten en meerdere binnen- en buitenlandse excursies verder en na heel wat projecten, is de kennis en ervaring met deze landgebruiksvorm in Vlaanderen aanzienlijk toegenomen.

 

 

Dankzij intensief overleg met beleidsverantwoordelijken zijn ook de meeste juridische knelpunten weggenomen. In een recent artikel in de bosrevue werd ook mooi aangetoond dat de voordelen van agroforestry ook echt op het terrein worden waargenomen. Deze voordelen en het feit dat er een subsidie beschikbaar is die 80% van de kosten dekt, maakt dat het -op de langetermijn- ook financieel interessant is om agroforestry te implementeren op landbouwbedrijven. Een weldoordacht aanpak op maat is een absolute voorwaarde. 

 

Voor alle aspecten van agroforestry (juridische voorwaarden, subsidie, boomsoortenkeuze, aanplantingsplan, beheer van de bomen) kan je terecht bij BOS+.

 

Voor meer informatie, contacteer sander.vandaele@bosplus.be