U bent hier

Stimuleer gedeelde mobiliteit

Met gedeelde mobiliteit win je op vier vlakken: klimaat, ruimtegebruik, luchtkwaliteit en sociale inclusie. Onze projecten zorgen ervoor dat deelauto’s en -fietsen ingang vinden en dat je gemeente zo minder CO2 uitstoot, minder parkeerplek nodig heeft en mobiliteit betaalbaar is voor iedereen. 

Aanbod milieubeweging13

Toegevoegd: 10/08/2016
Jouw partner: Autodelen.net
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Autodelen.net begeleidt lokale overheden bij de opmaak van een autodeelactieplan. Samen kiezen we doelstellingen die meetbaar, ambitieus en realistisch zijn, dankzij een analyse van de situatie nu en een voorstelling van de gewenste ideale situatie. Vervolgens stippellen we concrete maatregelen uit, bijvoorbeeld op vlak van parkeerbeleid, communicatie en horizontale beleidsintegratie op lokaal niveau.

Toegevoegd: 08/05/2018
Jouw partner: Taxistop
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming

Wil je het drukke verkeer tijdens de piekuren beter onder controle krijgen? Dat kan met de expertise van Taxistop en het vernieuwde carpoolplatform carpool.be. Door bedrijven collectief te benaderen ontstaat er een groot carpoolpotentieel en dus een betere match tussen vraag en aanbod. Met deze structurele aanpak kan het aandeel carpoolers bij grote werkgevers stijgen van enkele procenten tot meer dan 10%.

Toegevoegd: 09/10/2016
Jouw partner: Bond Beter Leefmilieu
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming

Taxi’s zijn de ideale nichevloot om elektrisch rijden in Vlaanderen te promoten. Ze zijn zichtbaar in het straatbeeld, doen veel kilometers en bij elke taxirit kan de klant de voordelen van elektrisch rijden ervaren. Bond Beter Leefmilieu bracht met het project Clean Power for Taxis in kaart wat nodig is om elektrische taxi’s rendabel te krijgen. Neem deel en verminder de CO2-uitstoot en luchtvervuiling op jouw grondgebied.

Toegevoegd: 09/02/2018
Jouw partner: Autodelen.net
Aanbod voor: Lokaal bestuur

In een periode van maximaal twee jaar levert Autodelen.net je inhoudelijke ondersteuning bij de opstart en het communiceren van acties voor autodelen. Autodelen vermindert het aantal files, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost voor het gebruik van een wagen (tot €3.000€/ jaar). Ook in minder verstedelijkte gebieden is het een optie. We helpen je je inwoners gericht te informeren over hoe autodelen een volwaardig, duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een eigen (tweede) wagen is.

Toegevoegd: 12/12/2019
Jouw partner: Taxistop, Autodelen.net
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming, School, Vereniging
Het ‘Delende Buurten’-project, ontwikkeld door Autodelen.net en Taxistop, laat inwoners van een bepaalde wijk of buurt aan de hand van een tastbaar experiment stilstaan bij hun autobezit en -gebruik en reikt hen duurzame alternatieven aan. Het project informeert de deelnemers over hun mobiliteitsgedrag en roept op tot actie. Ze worden aangespoord om hun privéwagen een maand aan de kant te laten staan en zich te verplaatsen met gedeelde voertuigen, openbaar vervoer, de (elektrische) fiets of te voet.
 
Toegevoegd: 11/02/2019
Jouw partner: Taxistop, Autodelen.net
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Is er in jouw gemeente een wijk klaar om te experimenteren met gedeelde mobiliteit? We maken een groep enthousiaste buurtbewoners warm om gedurende één maand de wagen aan de kant te laten staan en een waaier aan duurzame vervoermiddelen te testen. Taxistop & Autodelen.net coördineren en ondersteunen je pilootproject.

Toegevoegd: 27/02/2019
Jouw partner: Bond Beter Leefmilieu, Fluvius
Aanbod voor: Burger

Wil je jouw burgers op een laagdrempelige, interactieve manier aanzetten om ecologisch op de baan te gaan? In deze sessie van anderhalf uur staan de voordelen van duurzaam verplaatsen centraal. Bond Beter Leefmilieu en Fluvius geven je inwoners tips om je gezonder, goedkoper, milieuvriendelijker en met minder tijdverlies te verplaatsen.

Toegevoegd: 14/10/2016
Jouw partner: Taxistop
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming

Eventpool vermindert de stroom van auto’s naar evenementen. Door een autorit te delen op de website of via de app komen deelnemers in contact komen met andere bezoekers van een event, bijvoorbeeld in je drukbezochte cultureel centrum. Taxistop helpt je via een campagne carpoolen via Eventpool te promoten bij je burgers.

Toegevoegd: 04/10/2016
Jouw partner: Autodelen.net
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Heeft jouw stad of gemeente een eigen wagenpark dat enkel tijdens de kantooruren wordt gebruikt? Autodelen.net maakt een plan op maat om deze met je inwoners te delen en geeft je een overzicht van de verschillende autodeelorganisaties waarmee je kan samenwerken. Je krijgt hulp bij de opmaak van communicatie- en promotiecampagnes. Het resultaat: meer duurzame mobiliteit, minder kosten. Ga je volledig klimaatneutraal? Stap dan in het E-Deal-project en deel elektrische wagens.

Toegevoegd: 14/10/2016
Jouw partner: Taxistop
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

In iedere gemeente zijn er mensen die door ouderdom of een laag inkomen beperkt mobiel zijn. Taxistop organiseert deur-tot-deurvervoer door het opzetten van een Minder Mobielen Centrale (MMC) met vrijwillige chauffeurs in jouw gemeente. Het resultaat: een gemeente waar sociale mobiliteit en basisbereikbaarheid realiteit zijn, en zich verplaatsen mogelijk is voor elke inwoner.

Toegevoegd: 29/01/2018
Jouw partner: Autodelen.net, Taxistop, Infopunt Publieke Ruimte
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming

Mobipunten, dat zijn fysieke mobiliteitsknooppunten in een buurt of bij een bedrijf die een aantrekkelijk alternatief voor een (tweede) wagen bieden. Verschillende vervoerswijzen komen er samen, met opties voor extra diensten. Een mobipunt opzetten vraagt zes tot twaalf maanden tijd. Autodelen.net begeleidt je doorheen het hele traject, van verkennend overleg over conceptplan tot de communicatie naar je inwoners toe.

Toegevoegd: 24/03/2020
Jouw partner: Netwerk Duurzame Mobiliteit
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

De bakker, de slager, de bushalte, de bankautomaat ... Ooit waren al deze ‘diensten’ onder de kerktoren terug te vinden, maar spijtig genoeg verdwijnen lokale winkels en ontmoetingsplaatsen steeds meer. Hierdoor moeten inwoners vaker gebruik maken van de auto.
De oprichting van een buurtpunt biedt hierop een antwoord. Als ontmoetingsplaats brengt een buurtpunt niet enkel diensten en producten, maar ook mensen bij elkaar.

Toegevoegd: 07/02/2018
Jouw partner: Netwerk Bewust Verbruiken
Aanbod voor: Lokaal bestuur, School, Vereniging

Nog te veel kinderen hebben geen fiets. Op Wielekes zorgt dat kinderen van 2,5 tot 12 jaar een kinderfiets kunnen lenen. In ruil voor een jaarlijks lidgeld hebben ze toegang tot een goede, kwalitatieve kinderfiets die meegroeit. Netwerk Bewust Verbruiken begeleidt de opstart in jouw gemeente: van de conceptfase tot op de lancering. Op die manier helpt je gemeente fietsen toegankelijker te maken, ook voor kinderen.

10/03/2020 - 12:14
De bakker, de slager, de bushalte, de bankautomaat ... Ooit waren al deze ‘diensten’ onder de kerktoren terug te vinden, maar spijtig genoeg verdwijnen lokale winkels en ontmoetingsplaatsen steeds meer. Hierdoor moeten inwoners vaker gebruik maken van de auto. De oprichting van een...
04/03/2020 - 12:40
Mechelen krijgt er de komende maanden minstens vijftig deelauto's, honderd deelfietsen en tweehonderd deelsteps bij. De stad wil daarmee een voortrekkersrol spelen op het vlak van deelmobiliteit. Ze maakt er tijdens deze bestuurs periode bijna 1,9 miljoen euro voor vrij. ...
19/02/2020 - 10:02
Autodelen telt, anno 2020, 180.000 Belgische gebruikers. Dit is een status quo t.o.v. vorig jaar. Toch zit autodelen wel degelijk in de lift. Het autodeellandschap is bezig aan een grote transitie waarbij we winnaars en verliezers optekenen. In Brussel verdwenen enkele spelers maar er...
09/01/2020 - 14:00
MAAIKE VAN MELCKEBEKE Uw stad voerde een lage-emissiezone in, uw klimaatgeweten knaagt en u heeft plaats nodig in de garage. Geen eigen wagen meer in 2020! Alleen, uw wekelijkse boodschappen passen niet op de fiets en uw familie woont ergens te velde, waar alleen op onmogelijke momenten...
19/12/2019 - 11:07
Hoe starten met elektrisch autodelen? Wil jij als lokale overheid inzetten op duurzame mobiliteit? Overweeg je om een of meerdere elektrische auto’s te delen? Top, want dat is goed voor het milieu, de buurt en je portemonnee. In '...
17/10/2019 - 11:54
Op je eerste fiets rol je dapper over het voetpad, aan honderd kilometer per uur lijkt het wel, de zijwieltjes houden je ratelend rechtop. Een paar jaar later: op twee wielen, even loopt mama of papa nog mee achter je zadel, en hop, daar ga je! Helemaal alleen, en na een paar keer van...
04/09/2019 - 14:55
Maak jij de Week mee bekend, zodat Vlaanderen er niet naast kan kijken?We maken het je graag makkelijk met kant-en-klare teksten en beelden, om te copy-pasten of je eigen ding van te maken. #goedopweg #WeekvdMobiliteit ...
01/07/2019 - 12:52
Elektrisch gedeelde wagens maken deel uit van een duurzame mobiliteitsmix, bijvoorbeeld voor afstanden die niet af te leggen zijn met zachte modi of slecht bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Overschakelen op elektrische auto’s reduceert de CO2-uitstoot en luchtvervuiling.  ...
24/06/2019 - 12:49
Gedeelde mobiliteit is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Het biedt grote economische en milieuvoordelen en zorgt voor meer ruimte in steden en woongebieden. Op 20 juni organiseerde Autodelen.net een inspiratiesessie over het structureel integreren van autodelen bij...
17/05/2019 - 08:35
Met dit inspiratieboek willen we lokale overheden, OCMW’s en actoren uit de sociale sector inspireren om autodelen voor iedereen beschikbaar te maken. In dit boek vind je een achtergrondschets rond de problematiek van vervoersarmoede, de inzichten die we hebben verworven uit het Buddy-...
25/04/2019 - 21:21
Eerder deze maand maakte Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van Den Heuvel de lijst bekend met goedgekeurde klimaatprojecten. In totaal werden 80 van de 180 projecten goedgekeurd. Meer dan 25 projecten zetten in op de uitrol van auto- en/of fietsdelen. Bovendien zien...
13/04/2019 - 22:01
JUNIOR VERBEEKE Het is burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) en zijn ploeg menens: tegen 2025 wil Knokke-Heist alleen nog elektrische taxi’s vergunnen. Zo moet de volledige taxivloot vergroenen. De eerste elektrische taxi in Knokke-Heist staat op naam van Taxi Snel, een...
12/04/2019 - 21:31
Sinds de lancering van het concept mobipunten in september 2017 door Autodelen.net en Taxistop is de term aan een opmars bezig in Vlaanderen. Om een wildgroei aan mobipunten te voorkomen kwam MOW recent met de Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten (VBM) naar buiten. De studie werd uitgevoerd door...
21/02/2019 - 14:41
Het autodeelproject van de stad Sint-Truiden wordt binnenkort uitgebreid van twee naar tien elektrische wagens. ‘We willen de Truienaren aanmoedigen om zich op een milieuvriendelijke manier te verplaatsen’, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). SINT-TRUIDEN  ...
15/02/2019 - 17:27
Het stadsbestuur van Oudenaarde heeft beslist om een systeem van autodelen in leven te roepen. Nog voor de zomervakantie zullen twee auto's ter beschikking zijn. "Het voorstel kwam in 2016 al van gemeenteraadslid Murat Yurtay. Het schepencollege heeft nu beslist om te starten aan het...
13/02/2019 - 14:22
In België doen nu al bijna 180.000 mensen aan autodelen. In twee jaar tijd verdrievoudigde hun aantal. Dat heeft effect op de files en het klimaat.   VAN ONZE REDACTEUR JEF POPPELMONDE  
16/01/2019 - 13:16
Een voedselbos, ambtenaren die een auto delen met burgers, een feestzaal die akoestisch tiptop in orde is: gemeenten maken veel plannen. De Provincie Oost-Vlaanderen staat hen met raad en daad bij via het milieucontract.
02/01/2019 - 10:01
Met de aftrap van alle vijftien vervoersregio’s krijgen lokale besturen vanaf dit jaar meer grip op de organisatie van het openbaar vervoer. Maar ze botsen op dezelfde grenzen als De Lijn. ‘Met dit budget komt ons openbaar vervoer geen meter vooruit.’ BRUSSEL ‘Al wat...
06/12/2018 - 13:37
Glabbeek zet in op duurzame mobiliteitsalternatieven via de installatie van mobipunten, een concept in 2017 gelanceerd door Autodelen.net, Taxistop en Infopunt publieke ruimte.   Dit punt zorgt ervoor dat de inwoners van de gemeente over een volwaardig...