U bent hier

Sensibiliseren over het klimaat

Sensibliseren van inwoners zorgt voor een collectief gedragen klimaatbeleid. 

Aanbod milieubeweging6

Toegevoegd: 07/04/2019
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Hoe vind je de weg naar de juiste subsidies of premies? Welke mogelijkheden zijn er om je energiekosten te verlagen? Hoe breng je je eigen energieverbruik in kaart? GoodPlanet verwerkte deze vragen tot interactieve sessies. Burgers maken via deze gezellige, informatieve avond kennis met de voordelen van energie-efficiëntie. Als gemeente bepaal je zelf welke onderwerpen aan bod komen door te selecteren uit negen keuzemodules.

Toegevoegd: 05/10/2016
Jouw partner: Ecolife
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming

Organiseer een workshop ‘Ecologische voetafdruk’ voor je inwoners: de deelnemers gaan samen met de Ecolife-coach aan de slag rond het thema ecologische voetafdruk en ecologische gedragsverandering. We bouwen een beeld op van de eigen ecologische voetafdruk van elke deelnemer.

Toegevoegd: 07/04/2019
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Lokaal bestuur, School

De missie van de Klimaatket is duidelijk. Hij komt uit de toekomst en wil aan kinderen duidelijk maken wat klimaatverandering betekent en hoe zij kunnen meewerken aan een klimaatneutrale stad of gemeente. Op het einde van dit traject van GoodPlanet kunnen de kinderen hun ideeën voorleggen aan de bevoegde schepenen.

Toegevoegd: 05/10/2016
Jouw partner: Natuurpunt CVN
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Een goede sensibilisatie van de burger is een solide basis voor acties rond natuur en klimaat. Het vormingsaanbod van Natuurpunt CVN helpt je daarbij met workshops, gegidste wandelingen, trainingen, lezingen en cursussen voor een breed tot meer gespecialiseerd publiek. Van bijenhotels maken tot het belang van hagen en houtkanten, nestkastjes voor zwaluwen of bloemrijke bermen: na afloop zijn je inwoners beter geïnformeerd en betrokken.

Toegevoegd: 07/04/2019
Jouw partner: Ecolife
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Ecolife ondersteunt lokale besturen bij het uitwerken van brede publiekscampagnes of campagnes gericht op specifieke doelgroepen. Op een innovatieve manier helpen we te sensibiliseren en campagnes op te zetten, met ecologische gedragsverandering als gevolg. Met een doordacht stappenplan, impactmetingen, transitieprocessen streeft Ecolife samen met je gemeente naar blijvende verandering. Via sociale marketingtechnieken bereiken we ook groepen die nog niet vertrouwd zijn met duurzaamheid.

Toegevoegd: 05/10/2016
Jouw partner: Ecolife
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Ecolife begeleidt interactieve workshops rond energie, klimaat, afval en water op maat van kwetsbare doelgroepen. Aan de hand van een laagdrempelige spelmethodiek, doe- of denkopdrachten gaan de deelnemers in kleine groep aan de slag. In de workshops ‘Afval’ en ‘Slim met stroom’ wordt uitsluitend gewerkt met beeldmateriaal zodat ook mensen die de Nederlandse taal niet helemaal onder de knie hebben, kunnen participeren.

Artikels6

19/02/2019 - 14:10
Natuurpunt ontving op 24 januari een Gouden Erepenning Vlaams Parlement. De erepenning werd uitgereikt voor onze jarenlange verdiensten voor de bescherming...
19/11/2018 - 17:34
De meeste nieuwe gemeentebesturen staan inmiddels in de startblokken om er vanaf volgend jaar volop in te vliegen. BOS+ lijst nog eens op wat een gemeente zoal kan doen om er een plezante, speelvriendelijke, gezonde, klimaatvriendelijke en biodiverse beleidsperiode van te maken, waar het leven...
16/08/2018 - 13:31
Natuurpunt volgt het tot stand komen van natuur- en milieubeleid kort op. Nav de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 werd er voor meer dan 90 gemeenten een actieplan opgesteld voor meer natuur, gebaseerd op het...
23/05/2018 - 15:40
In februari werden heel wat Vilvoordse leerlingen verrast door een bezoek van de KlimaatKet. De KlimaatKet werd op pad gestuurd door stad Vilvoorde, Connect en GoodPlanet. Met hun project willen ze leerlingen bewust maken van klimaatverandering, en ze stimuleren om oplossingen te bedenken voor...
06/12/2017 - 14:50
De Vrije Universiteit Brussel (VUB) voerde voor haar campussen Jette en Etterbeek een nulmeting van haar koolstofvoetafdruk uit. Deze nulmeting biedt een gedetailleerd overzicht van de klimaatimpact van de universiteit. Op basis van deze nulmeting stelt de VUB een ambitieuze visie en klimaatplan...
23/11/2017 - 15:20
Globaal Kabaal biedt steden en gemeenten een unieke kans om jongeren te betrekken bij lokale klimaatacties of bij het uitwerken van de SDGs, de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.Globaal Kabaal zijn jongeren die samen met lokale beleidsmakers, organisaties en bewoners...