U bent hier

Recepten en plannen voor slimme kernversterking

Samen met lokale besturen werkten we 55 “recepten” voor kernversterking uit. Van herbestemmen van slecht gelegen woongrond, over woningen opdelen tot onderhandelen met ontwikkelaars. 
Een klimaatgroen scan en plan? Een wijk circulair hertekenen? Ook daarvoor kan je bij ons terecht. 

 

Aanbod milieubeweging4

Toegevoegd: 07/06/2018
Jouw partner: VIBE
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Een wijk heraanleggen of een gebouw duurzamer inpassen in de omgeving? Geen sinecure, zeker als je ook het energie-, water- en afvalbeheer wil aanpakken. Bouwprojecten van een dergelijke omvang vereisen een holistische en multidisciplinaire aanpak. Door jarenlange ervaring kan VIBE je begeleiden van idee tot bestek, voor een situatieanalyse of het vinden van bouwpartners.

Toegevoegd: 06/09/2018
Jouw partner: BOS+
Aanbod voor: Lokaal bestuur

BOS+ helpt je met het uitvoeren van een Klimaatgroenscan en het opstellen van een Klimaatgroenplan. De scan levert een kleurenkaart op met het bestaande klimaatgroen en de klimaatadaptatienoden. Op basis hiervan wordt een Klimaatgroenplan en een gedetailleerd Implementatietraject uitgeschreven. Zo ontstaat een concretisering van het klimaatplan: een ruimere visie waaruit een meerjarenplan ter ‘klimaatvergroening’ van de gemeente gerealiseerd kan worden. De focus ligt op risicozones voor hitte-eilanden, kansen voor biodiversiteit en zachte recreatie.

Toegevoegd: 09/10/2016
Jouw partner: Bond Beter Leefmilieu
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Een kernversterkende ruimtelijke ordening vormt de basis voor een betaalbare, klimaatneutrale, ondernemersvriendelijke en sociale gemeente.

Toegevoegd: 19/03/2019
Jouw partner: Bond Beter Leefmilieu
Aanbod voor: Lokaal bestuur
 
Kernversterking is een belangrijk actiepunt in de transitie naar een klimaatvriendelijke samenleving. Maar hoe pak je dat als gemeentebestuur aan, in het versnipperde en verkavelde Vlaanderen? 

Artikels9

09/03/2020 - 12:16
Vorige week werden in het Vlaams Parlement hoorzittingen georganiseerd over het nieuwe instrumentendecreet. Dat moet tools aanreiken om werk te maken van de bouwshift. Zo worden schadevergoedingen om een bouwzone van bestemming te wijzigen verhoogd en komen er extra mogelijkheden voor...
07/01/2020 - 12:38
VIBE en Howest Hogeschool slaan de handen ineen en organiseren vanaf februari 2020 de opleiding ‘Circulaire stedenbouw’ in Brugge. De eerste volwaardige opleiding in Vlaanderen waarin studenten meer te weten komen over dit actuele topic. De transitie naar circulaire,...
02/09/2019 - 10:40
Milieuvriendelijk en gezond bouwen is in binnen- als buitenland aan een serieuze opmars bezig. De klimaatdoelstellingen van 2050 mikken op een CO2-neutraal woning- en gebouwenpatrimonium. Dringend tijd dus om stil te staan bij onze huidige bouwgewoontes en -tradities.   ...
27/07/2019 - 13:58
VEERLE BEEL, TOM YSEBAERT, SIMON GRYMONPREZ BRUSSEL Stadsbewoners met een tuintje of een nabijgelegen park hebben het de voorbije week gevoeld: bomen brengen verkoeling. Buurten die dat geluk niet hebben, kreunden onder enkele graden meer. Om de oververhitting van onze steden te...
22/07/2019 - 12:30
Leegstaande winkels: door onlineshopping en grote baanwinkels zie je ze meer en meer in de steden. Wat doe je ermee? Bond Beter Leefmilieu en Vereniging voor Ruimte en Planning gingen aan de slag met zo’n leegstaand pand in Deinze. Het stadsbestuur kocht het aan en stelde het open voor...
24/06/2019 - 11:34
De verduurzaming en ontwikkeling van onze stedelijke woonkernen gaan hand in hand. Daarom organiseren VIBE en Odisee Hogeschool op 5 en 6 september een congres over de gezonde en veerkrachtige stad. Met deze tweedaagse willen ze stedenbouwkundigen, ruimtelijke planners,...
14/06/2019 - 14:43
Een circulaire invulling van leegstaande gebouwen kan mee een antwoord bieden op drie stevige uitdagingen: de versnippering van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen, de klimaatverandering en de milieu-impact van gebouwen. Maar hoe begin je daaraan? Samen met de Vereniging voor Ruimte en...
01/03/2019 - 14:31
Ruimtegebruik en klimaat zijn sterk met elkaar verbonden. De manier waarop we onze omgeving inrichten is bepalend voor ons energieverbruik en ons mobiliteitspatroon. Maar ruimtelijke ordening is ook cruciaal om warmtenetten mogelijk te maken, om plaats te vinden voor windmolens of om voldoende...
07/09/2018 - 12:26
Onlangs publiceerde Natuurpunt haar ‘betonrapport’. Daarin kan je per gemeente nalezen hoeveel open ruimte er de afgelopen jaren ingenomen is voor nieuwe bebouwing. Het slechte nieuws: de meeste gemeenten springen nog steeds erg kwistig om met open ruimte. Het goede nieuws: in een...