U bent hier

Efficiënte duurzame gebouwen en wijken

Het patrimonium in je gemeente is cruciaal om de duurzaamheidsambities waar te maken. Onze experts bieden je advies en tools om jouw bouwprojecten te verduurzamen, zowel bij de start van een renovatie als doorheen de ontwikkeling van een woonwijk. 

Aanbod milieubeweging13

Toegevoegd: 30/03/2020
Jouw partner: BAS Bouwen vzw
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School

Je wil wel investeren in nieuwe verlichting maar weet niet hoe dit best aan te pakken. Ga je investeren in verlichting of in licht ?
In het relighting traject wordt de bestaande verlichting en eventuele sturing onder de loep genomen. Er wordt een gedetailleerd voorstel uitgewerkt op maat van het gebouw en de gebruiker. Is light as a service (LAAS) interessant?

Toegevoegd: 26/03/2020
Jouw partner: VIBE
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming

Circulair bouwen is in opmars. Voor gemeenten is de tijd rijp om het volop in bouwprojecten mee te nemen. Een goede projectomschrijving en aanbestedingsprocedure zijn uiterst belangrijk om doordachte ambities op te stellen en een goed ontwerp- of bouwteam te selecteren. Welke criteria neem je daarin mee, wat zijn haalbare eisen en hoe kan je daarmee circulaire ambities inlossen in een budgetvriendelijk en kwalitatief geheel? Voor een gemeente is dit een cruciale fase. VIBE helpt bij het opstellen van de krijtlijnen, het programma van eisen, de ambitie op vlak van circulair en toekomstgericht gebouwontwerp en de selectie- en gunningscriteria.

Toegevoegd: 26/03/2020
Jouw partner: VIBE
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming

Hoe beoordeel je als gemeente het circulaire potentieel van een voorgelegd bouwproject en hoe krik je het ambitieniveau en de concrete invulling ervan op als het huidige ontwerp tekortschiet? VIBE helpt bij het opstellen van meer ambitieuze maar haalbare doelen en bekijkt met alle betrokkenen hoe aspecten van circulair en toekomstgericht bouwen op een efficiënte maar kwalitatieve manier ingebracht kunnen worden.

Toegevoegd: 07/04/2020
Jouw partner: VIBE
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming
Voel je je als omgevingsambtenaar onzeker als er een projectontwikkelaar met een plan voor je neus staat? Een plan dat volgens jou niet voldoet aan de ambitie van de gemeente wat betreft kwaliteit, kernverdichting of -versterking, circulariteit, klimaat, groen, mobiliteit of kindvriendelijkheid?
 
Toegevoegd: 07/04/2020
Jouw partner: VIBE
Aanbod voor: Lokaal bestuur
Circulaire wijkontwikkeling streeft naar de optimalisatie van de stromen (energie, grondstoffen, water, voedsel…) die de wijk binnen en buiten gaan. Dit gebeurt door kringloopsluiting, de integratie van korte ketens en nieuwe samenwerkings- en participatiemodellen.
 
Een goede projectomschrijving en aanbestedingsprocedure is van primordiaal belang om het juiste ontwerpteam aan te stellen.
 
Toegevoegd: 24/03/2020
Jouw partner: BAS Bouwen vzw
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming, School, Vereniging

Zijn jouw sanitaire installaties verouderd of kan er in jouw gebouwen nog bespaard worden op watergebruik? Voor welke toepassingen is jouw regenwater herbruikbaar? Zijn je regenwaterputten correct gedimensioneerd? En wat met hergebruik van grijs water of grondwater? Zijn je gebouwen legionella-proof? Zijn jouw waterbehandelingssystemen nog in goede staat en worden deze correct gebruikt? Last van verkalking of galvanische corrosie?

Toegevoegd: 30/03/2020
Jouw partner: BAS Bouwen vzw
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming

Bij een energetische screening wordt het volledige gebouw onder een deskundige loep genomen.
De gebouwschil wordt volledig nagezien op vlak van isolatie en bouwkundige gebreken.
Alle technieken worden in detail onderzocht , zowel de verwarming, productie van warm water, de ventilatie als de verlichting. Ook andere grootverbruikers zoals een keuken worden mee opgenomen in de audit.

Toegevoegd: 30/03/2020
Jouw partner: BAS Bouwen vzw
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School
Ken je het elektrisch verbruik van jouw gebouw?
  • Verbruik je meer energie tijdens de dag, de nacht of in het weekend?
  • Welke installaties verbruiken het meest energie?
  • En hoe zit het met het sluimerverbruik?
Bij een energiemonitoring wordt het elektrisch verbruik continue opgevolgd en geregistreerd.
 
Projectinhoud en -verloop
 
Toegevoegd: 30/03/2020
Jouw partner: BAS Bouwen vzw
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School

Wil jouw gemeente inzetten op hernieuwbare energie in een bepaald gebouw maar weet je niet hoe best er aan te beginnen ?
Je wenst PV panelen te plaatsen maar hoeveel, welke opstelling , welke type ?
Of kies je beter voor een warmtepomp, zonneboiler, windenergie,...
Tijdens een potentieelscan wordt in functie van jouw gebouw, locatie, gebruik en energieverbruik onderzocht wat de beste oplossing kan zijn.

Toegevoegd: 30/03/2020
Jouw partner: BAS Bouwen vzw
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School

Bij een stookplaatsanalyse wordt het volledige verwarmingssysteem onder de loep genomen. Van warmte opwekking, distributie en regeling tot warmteafgifte.
Verbeteringsvoorstellen worden geformuleerd op verschillende ambitieniveaus. Van isolatie van appendages tot integratie van warmtepompen en WKK’s.

Toegevoegd: 14/10/2016
Jouw partner: Pixii
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School

Gemeentelijke gebouwen energetisch bouwen of verbouwen? Pixii biedt gespecialiseerde trajectbegeleiding voor jouw bouwproject: optimalisatie van het voorontwerp, beoordelen van bestekken, om op het einde van de rit je een certificeerbaar eindresultaat af te leveren.

Toegevoegd: 09/01/2019
Jouw partner: Dialoog
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Asbest verwijderen is specialistenwerk. En dus niet goedkoop. Een groepsaankoop drukt de kosten en ontlast de eigenaars. Als je een asbestdak verwijdert, kun je net zo goed van de gelegenheid gebruikmaken om het meteen correct te isoleren. Dialoog helpt je bij het zoeken naar de meest ecologische en energiezuinige oplossing voor zo’n wijkrenovatie en ziet erop toe dat de werkzaamheden correct verlopen.

Toegevoegd: 30/03/2020
Jouw partner: BAS Bouwen vzw
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming, School

Door te bouwen met natuurlijke materialen uit de korte keten, zoals vlas, hennep, stro enz. investeren we in meer dan het gebouw. We verlagen onze milieu-impact, valoriseren reststromen, creëren werkgelegenheid en stellen een voorbeeld voor de circulaire economie.

Artikels6

05/09/2019 - 15:37
Gemeenten kunnen tot 1 oktober klimaatfondssubsidies van de Vlaamse overheid aanvragen voor energiebesparende ingrepen in hun onderwijsinfrastructuur. Het gaat daarbij over investeringen in isolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepompen en hoogrendementsketels. Ook Fluvius kan steden...
02/09/2019 - 10:40
Milieuvriendelijk en gezond bouwen is in binnen- als buitenland aan een serieuze opmars bezig. De klimaatdoelstellingen van 2050 mikken op een CO2-neutraal woning- en gebouwenpatrimonium. Dringend tijd dus om stil te staan bij onze huidige bouwgewoontes en -tradities.   ...
10/03/2019 - 21:07
Samen met OVAM publiceerde VIBE onlangs de catalogus ‘Veranderingsgericht bouwen’. Het project sluit aan bij de 24 fiches met kwaliteitsrichtlijnen die de afvalstoffenmaatschappij eind 2016 uitbracht. Met de catalogus moet de overstap naar demonteerbaar bouwen soepeler én sneller...
16/01/2019 - 13:16
Een voedselbos, ambtenaren die een auto delen met burgers, een feestzaal die akoestisch tiptop in orde is: gemeenten maken veel plannen. De Provincie Oost-Vlaanderen staat hen met raad en daad bij via het milieucontract.
21/06/2018 - 09:51
Deze maand schoot een nieuwe opdracht ‘Mobilisering en begeleiding van mede-eigendommen op het vlak van energierenovaties’ in Brussel uit de startblokken. Wouter Hilderson van Pixii getuigt over de drempels en opportuniteiten.    “Om in een stad als...
29/09/2017 - 09:02
Dat asbest de gezondheid kan schaden, is ondertussen zo klaar als een klontje. Toch werd het nog tot begin deze eeuw gebruikt omwille van zijn veelzijdigheid. Dat wil zeggen dat ons woningareaal nog duizenden huizen telt met asbest op het dak of tegen de gevel. Vlaanderen wil tegen 2040...

Organisaties1

Pixii

Kennisplatform Energieneutraal Bouwen

Pixii zoekt een optimale leefomgeving met een minimaal energieverbruik op het kruispunt van (ver)bouwen, energie en circulair bouwen. Als neutrale wetenschappelijke onderzoeksinstelling leveren ze professioneel advies en begeleiding aan verschillende bouwactoren.