U bent hier

Een groene kern met plekken voor ontmoeting

Deze projecten zorgen voor een inrichting van stads- en dorpskernen met aandacht voor verkoeling, luchtzuivering, waterinfiltratie en stedelijke biodiversiteit. Betrek je burgers in groene, warme participatieve projecten.

Aanbod milieubeweging9

Toegevoegd: 22/05/2018
Jouw partner: Natuurpunt
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Natuurpunt helpt je een belevingspad met speelelementen voor gezinnen met jonge kinderen aan te leggen in een van hun natuurgebieden. Samen tekenen we het plan voor het Belevingspad, eventueel via een participatief traject. Met belevingselementen maken we het pad aantrekkelijk. We zetten communicatie en een openingsevenement op om het pad bekend te maken bij je inwoners.

Toegevoegd: 29/01/2019
Jouw partner: BOS+
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Met Wonderwoudjes ondersteunt BOS+ gemeenten om kleine, toegankelijke, speelvriendelijke en biodiverse groenvoorzieningen aan te leggen. We gaan samen op zoek naar een geschikte locatie en werken de plannen uit. Bij de realisatie zorgen we voor de participatie van lokale burgers, jeugdverenigingen, scholen, bedrijven en overheden.

Toegevoegd: 07/04/2019
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Generatietuinen bieden de kans verschillende generaties samen te brengen via een kwalitatieve groene buitenruimte. De groene ruimte wordt samen beleefd en biedt beide groepen kansen op het vlak van welbevinden, educatie, sociale inclusie en gezondheid. GoodPlanet zet een participatietraject op met zowel personeel als bewoners van woonzorgcentra of dienstencentra die over een buitenruimte beschikken om een generatietuin in jouw gemeente te realiseren.

Toegevoegd: 09/04/2019
Jouw partner: Natuurpunt CVN
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

In dit participatief traject staan de wensen van de buurt centraal. Met de buren bekijken we hoe we pleintjes en straten kunnen vergroenen en ontharden, door bijvoorbeeld een tegeltuintje, een moestuin in plaats van een parkeerplek of een klimmende wingerd langs de gevel. Natuurpunt CVN verwerkt alle ideeën tot een ontwerpplan, dat volledig wordt opgemaakt op basis van de principes van ecologische groenzorg: biodiversiteit en beleving staan centraal.

Toegevoegd: 06/09/2018
Jouw partner: BOS+
Aanbod voor: Lokaal bestuur

BOS+ helpt je met het uitvoeren van een Klimaatgroenscan en het opstellen van een Klimaatgroenplan. De scan levert een kleurenkaart op met het bestaande klimaatgroen en de klimaatadaptatienoden. Op basis hiervan wordt een Klimaatgroenplan en een gedetailleerd Implementatietraject uitgeschreven. Zo ontstaat een concretisering van het klimaatplan: een ruimere visie waaruit een meerjarenplan ter ‘klimaatvergroening’ van de gemeente gerealiseerd kan worden. De focus ligt op risicozones voor hitte-eilanden, kansen voor biodiversiteit en zachte recreatie.

Toegevoegd: 07/04/2019
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Lokaal bestuur, School

GoodPlanet helpt je bij het aanleggen van een kwaliteitsvolle buitenruimte waar kinderen hun talenten kunnen uitleven, breed kunnen leren en zich ontspannen in het groen: de speelplaats van de gemeenteschool bijvoorbeeld, of een bestaand speelterreintje. GoodPlanet gaat zowel met kinderen als kinderbegeleiders aan de slag om een boeiende en natuurrijke speelplek te creëren.

Toegevoegd: 14/10/2016
Jouw partner: Trage Wegen
Aanbod voor: Lokaal bestuur

De opmaak van een tragewegenplan helpt je om je ambities voor zachte mobiliteit te plannen en verzilveren. Trage Wegen vzw begeleidt je in drie stappen bij de inventarisatie, participatie, opmaak en uitvoering van je plan. Met dit project boek je in een klap vooruitgang op vlak van ontharding, leefkwaliteit, actieve mobiliteit en vergroening.

Toegevoegd: 14/10/2016
Jouw partner: Velt
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming

Een samentuin levert veel meer op dan een lekkere oogst. Deelnemers genieten er ook van de sociale contacten. De tuiniers werken met zorg voor onze leefomgeving. Kunstmest en pesticiden zijn in een samentuin overbodig. Velt ondersteunt buurtbewoners, grondeigenaars en lokale partners. Van een perceelonderzoek, teelttechnisch advies en opmaak van het inrichtingsplan tot praktijkbegeleiding in de tuin.

Toegevoegd: 10/08/2016
Jouw partner: BOS+
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Met de Te Gekke Bomenwandeling combineert BOS+ beweging, groen en gemeentelijke identiteit. We werken een wandeling binnen je gemeente uit langs verschillende markante bomen of andere natuurlijke erfgoedelementen. Zo worden lokale verhalen en het gemeentelijk natuurlijk erfgoed in de kijker gezet. Na dit traject heeft je gemeente een unieke wandeling, die ook online raadpleegbaar is.

Artikels15

Getuigenis – samentuin Artic te Lot (Beersel)
In 2014 ging de integratiedienst van de gemeente Beersel via een participatietraject aan de slag met buurtbewoners van de voormalige Artic-fabriekssite in het centrum van Lot, een deelgemeente van Beersel. Twee wensen kwamen naar voor: een speeltuin en een moestuin voor de buurt. In de moestuin, ondertussen omgedoopt tot samentuin Velt-Artic, werden in het voorjaar 2016 de eerste groenten gezaaid. Drukbezette tweeverdieners, anderstaligen, mensen van Afrikaanse origine, ... de tuiniers zijn een mooie weergave van de multiculturele buurt. De buurtbewoners zijn de trekkers, daarbij met raad en daad bijgestaan door de Integratiedienst van de gemeente en Velt. De tuiniersgroep maakt ondertussen juridisch als Velt-groep ‘Samentuin Artic’ deel uit van Velt vzw.

De samentuin was einde 2017 vol. Daarom werd in 2018 een bijkomend stuk gazon ingepalmd door de enthousiaste tuiniersgroep. Van goesting gesproken ☺

06/11/2019 - 13:07
Voor de Brusselse gemeente Etterbeek betekent tuinieren zoveel meer dan planten in de grond zetten. Daarom stelt ze al vanaf 2010 een stuk grond van 2700 m² gratis ter beschikking aan haar bewoners.  ‘We willen mensen verbinden’, stelt Nathalie Urbain, die samen met Marie Feller van Etterbeek...
06/10/2019 - 12:09
Stadslandbouw kunnen we omschrijven als het kweken van gewassen of dieren binnen de stad. Toch is stadslandbouw veel meer dan dat! In tegenstelling tot de traditionele landbouw (inclusief: boer met paard en ploeg) is stedelijke landbouw namelijk geïntegreerd in het urbane ecosysteem. In...
27/07/2019 - 13:58
VEERLE BEEL, TOM YSEBAERT, SIMON GRYMONPREZ BRUSSEL Stadsbewoners met een tuintje of een nabijgelegen park hebben het de voorbije week gevoeld: bomen brengen verkoeling. Buurten die dat geluk niet hebben, kreunden onder enkele graden meer. Om de oververhitting van onze steden te...
09/04/2019 - 19:09
Velt, de Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, plantte de eerste bomen van een nieuw voedselbos in Nevele. Voor de stad Deinze is het onderdeel van een ambitieus klimaatproject. Voor het dagcentrum de Vierklaver betekent het voedselbos een heerlijke ontmoetingsplek. Na maanden...
05/04/2019 - 21:51
Een nieuwe studie wijst uit dat wanneer er 10 bomen bijkomen in een straat, de buurtbewoners zich 1% gezonder voelen.   In 1984 stelde onderzoeker Roger Ulrich een eigenaardig patroon vast bij patiënten die herstelden van een operatie aan de galblaas in...
22/02/2019 - 11:37
Wegen op het beleid   Het Vlaams Parlement bespreekt binnenkort een voorstel van decreet voor gemeentewegen. Chris De Smedt, voorzitster Trage Wegen vzw, ziet daarin nieuwe kansen voor voetgangers en fietsers.   ...
28/01/2019 - 14:38
Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu Joke Schauvliege maakt bekend dat 19 projecten in Vlaanderen een subsidie krijgen voor de aanleg en inrichting van nieuwe volkstuinen of voor de uitbreiding en/of modernisering van bestaande volkstuinen. In deze 19 tuinen staat de...
16/01/2019 - 13:16
Een voedselbos, ambtenaren die een auto delen met burgers, een feestzaal die akoestisch tiptop in orde is: gemeenten maken veel plannen. De Provincie Oost-Vlaanderen staat hen met raad en daad bij via het milieucontract.
12/11/2018 - 21:08
"Dé bedoeling van deze projectoproep is schoolspeelplaatsen avontuurlijker en bewegingsvriendelijker te maken, ze voor sport en spel aan te bieden aan het jeugdwerk en eventueel aan de bredere lokale gemeenschap." Met deze projectoproep geeft de Vlaamse Regering de...
07/09/2018 - 12:26
Onlangs publiceerde Natuurpunt haar ‘betonrapport’. Daarin kan je per gemeente nalezen hoeveel open ruimte er de afgelopen jaren ingenomen is voor nieuwe bebouwing. Het slechte nieuws: de meeste gemeenten springen nog steeds erg kwistig om met open ruimte. Het goede nieuws: in een...
16/08/2018 - 13:31
Natuurpunt volgt het tot stand komen van natuur- en milieubeleid kort op. Nav de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 werd er voor meer dan 90 gemeenten een actieplan opgesteld voor meer natuur, gebaseerd op het...
27/04/2018 - 12:22
Op 26 april ging het project 'Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel' officieel van start. Interleuven werkt in samenwerking met IGO, Trage Wegen , de stad Scherpenheuvel-Zichem en het Bedevaartsoord O.L.V. van Scherpenheuvel aan het (weer) herkenbaar maken van het netwerk van oude...
20/03/2018 - 09:09
Bij tuinfans is het aan het kriebelen, want vandaag om 17.15 uur begint de lente. De meesten tuinieren solo, maar wie het in groep doet, heeft daar zo zijn redenen voor. In collectieve groenprojecten wissel je tips uit, ontmoet je buren, en is er een lange tafel om te aperitieven....
18/10/2017 - 10:40
Meer dan 1 400 mensen namen de voorbije 30 dagen ( 9 september – 8 oktober) deel aan 30-30, een initiatief van BOS+ en CM. De uitdaging: 30 dagen lang minstens 30 minuten bewegen in een groene omgeving. Daarmee gaven ze niet alleen een boost aan hun eigen gezondheid, ook de natuur wordt...
02/05/2017 - 11:58
In de gemeenschappelijke moestuin van Rommersom - bij Hoegaarden - staat een historische kapel uit 1325. Vandaag wordt ze gerestaureerd tot een ontmoetingsplek voor de buurt, waar heel wat events rond ecologische thema’s doorgaan. "Het hele dorp wordt er beter van."

Organisaties1

BOS+

Meer dan bomen alleen

​BOS+ vormt jouw motor voor duurzame lokale ontwikkeling door werk te maken van het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen. Want bossen zijn van cruciaal belang, voor iedereen: dieren, planten én mensen.